Afișare Conținut Web

In conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, CNTEE Transelectrica SA are obligatia auditarii situatiilor financiare anuale separate ale Companiei, precum si a situatiilor financiare anuale consolidate.

Auditorul extern al Transelectrica

  • pentru exercițiile financiare 2018, 2019 si 2020

BDO Audit SRL, companie membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 18/2001

Coordonate contact:

Bucuresti - sector 3, Str. Invingătorilor nr. 24, et. 1-4, 

Telefon 021 319 9476; Fax 021 319 9477, e-mail: office@bdo.ro

Nr. Reg. Com. J40/22485/1994

C.U.I.  RO-6546223 

www.bdo.ro  

  • pentru exercitiile financiare 2014, 2015, 2016 si 2017:

Deloitte Audit SRL, companie membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 25/2001

Coordonate contact:

Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1

Telefon 021 222 1661

Nr. Reg. Com. J40/6775/1995

CUI 7756924

www.deloitte.ro

Auditorul intern

Conform structurii organizatorice si functionale aprobate in date de 05 mai 2014, Auditul intern este realizat de un departament specializat, direct subordonat Directoratului.