Editor de Bunuri

Operator al pietei de echilibrare - Inregistrare PRE - Info

Generalitati:

in conformitate cu prevederile Codului Comercial al pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004, fiecare punct de racordare din SEN trebuie sa fie luat in evidenta la Operatorul pietei de echilibrare din C.N. Transelectrica S.A. in cadrul unei Parti Responsabile cu Echilibrarea, indiferent ca este vorba de injectie sau extractie din retele. 

in consecinta fiecare participant la piata angro (producator, furnizor, operator de retea, consumator eligibil) are obligatia sa se inregistreze la Operatorul Pietei de Echilibrare din cadrul C.N. Transelectrica S.A. ca Parte Responsabila cu Echilibrarea (pentru unul sau mai multe noduri de injectie/extractie/consum), sau sa isi transfere responsabilitatea echilibrarii catre un alt titular de licenta inregistrat ca PRE.  

Procedurile specifice de inregistrare se pot consulta pe site-ul www.transelectrica.ro procedura de inregistrare, retragerea si supendarea partilor responsabile cu echilibrarea. 

Fiecare distribuitor-furnizor de consumator captivi (filialele S.C. Electrica S.A.) are obligativitatea de a se inregistra ca Parte Responsabila cu Echilibrarea pentru:

-  pierderile de energie electrica din reteaua proprie;

-  consumatorii captivi de energie electrica deserviti;

-  consumatorii eligibili de energie electrica din reteaua proprie care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate (alegere a furnizorului);

-  producatorii/autoproducatorii care detin numai grupuri nedispecerizabile racordate la reteaua respectivului distribuitor si care nu opteaza pentru a-si transfera responsabilitatea echilibrarii catre o alta Parte Responsabila cu Echilibrarea.  

Modalitatea de alocare a costurilor generate de Dezechilibrele totale (nete) ale unei Parti Responsabile cu Echilibrarea va fi stabilita de comun acord intre entitatile care formeaza respectiva PRE. 

Neinregistrarea unor puncte de racordare in cadrul unei Parti Responsabile cu Echilibrarea nu anuleaza obligatia titularului de licenta care le detine de a notifica programul de productie/consum corespunzator acestora, dar conduce la pierderea dreptului de a notifica Schimburile Bloc (contracte sau tranzactii pe Piata pentru Ziua Urmatoare) corespunzatoare respectivelor puncte de racordare – Schimburile Bloc notificate sunt anulate automat la validarea Notificarilor Fizice. In consecinta acesti titulari de licenta vor suporta costuri importante generate de Dezechilibre.

Proceduri:

- ECH-DN-201 Inregistrarea, revocarea, retragerea unei PRE-i
- Constituirea, actualizarea si utilizarea garantiilor financiare pentru partile responsabile cu echilibrarea

- Conventia de colaborare OPE si OMEPA