Editor de Bunuri

Operator al pietei de echilibrare - Inregistrate PPE

Pentru înregistrarea Participantului la Piaţa de Eechilibrare ( PPE)  trebuie parcurşi următorii paşi:

 

1. să verifice că deţine o licenţă de producere, valabilă;

2. să se verifice că propriul cod EIC există, pe site-ul Transelectrica (//www.transelectrica.ro/web/tel/alocare-coduri-eic), în lista "Coduri alocate pentru participanţii din România"

 

Cerere de alocare coduri EIC:

Pentru obţinerea codului EIC trebuiesc parcurse următoarele etape:

- se completeză formularul tip de acordare a codului EIC formular tip pentru alocare cod EIC;

- se trimite formularul tip completat prinprin fax 021 303 5630 sau scanată la adresa de e-mail: [email protected]

- se asteptă raspunsul prin fax cu codul EIC ce i-a fost alocat;

Contact

UNO-DEN, DIRECTIA OPERATIVA, Operatorul Pieţei de Echilibrare

B-ul Hristo Botev,nr 16-18, sector 3, Bucuresti,Romania

Serviciu Operare

TEL:    0213035824

            0213035854

            0213035823

FAX:    0213035630

Email: [email protected]

3. să completeze cererea tip pentru solicitarea inregistrarii ca PPE Cerere tip inregistrare PPE;

4. sa transmita aceasta cerere completatĂ la CN TRANSELECTRICA SA / Direcţia Pieţe de Energie avand în anexă  :

documentele de referinta trimise:

·   prin posta la adresa CN TRANSELECTRICA –Direcţia Pieţe de Energie, Strada Olteni 2-4, sector 3,  CP 030786 in atentia Serviciului Piete Administrate

       Direcţia Pieţe de Energie/ Serviciu Pieţe Administrate  

        Tel. 021.3035722; 021.3035806;     

       Fax.021.3035847,

        e-mail: [email protected]

- copia licenţei şi condiţiile asociate;

-  - specimene de semnatura ale reprezentantilor PPE;

- certificat de inregistrare fiscala (copie);

- banca si cont societate ( RON);

- scrisoare de garantie pentru PPE;( PO Garantii);

- date de contact si disponibilitate in formularul tip date contact

 Date tehnice ale UD

5. Să semneze şi sa transmită la TRANSELECTRICA Convenţia de Participare la Piaţa de Echilibrare, 1 exemplar Participant si 1 exemplar  Transelectrica.

Convenţia Participare la Piaţa de Echilibrare, exemplar participant

Convenţia Participare la Piaţa de Echilibrare, exemplar Transelectrica .

6. Să verifice pe site-ul www.transelectrica.ro şi în Registru de PPE existenţa sa ca PPE

7 Pentru înregistrare, retragerea şi revocarea ca PPE la Piata de echilibrare trebuie consultată procedura operatională Înregistrarea, retragerea și revocarea unui Participant la Piața de Echilibrare

8. Anexe la Procedura

Lista Participantilor la piaţa de echilibrare

Lista Unităţilor dispecerizabile