Editor de Bunuri

Alocare coduri EIC

Generalitati:

Codul EIC (ETSO Identification Code) este un cod unic care se acordă tuturor producătorilor și furnizorilor de energie electrică. Acest cod este alocat de către Biroul Local de Alocare a codurilor EIC, prin intermediul organizației ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Din anul 2005 C.N.T.E.E Transelectrica S.A. este înregistrată și realizează oficiul de Birou Local de Alocare a codurilor EIC, în domeniul energiei electrice.

Manualul de alocare cod EIC versiunea 5.pdf

Cerere de alocare coduri EIC:

Pentru obținerea codului EIC trebuie parcurse următoarele etape:

-        completarea de către solicitant a formularului tip de acordare a codului EIC (formular tip pentru alocare cod EIC);

-        transmiterea de către solicitant a formularului tip completat prin fax la numarul +40 21 303 5630 sau prin email la adresa [email protected] ;

-        transmiterea de către Biroul Local de alocare prin fax a codului EIC alocat;

-        verificarea de către solicitant a existenței codului alocat în următoarele liste de coduri EIC și semnalarea în caz contrar a Biroului Local de Alocare a codurilor EIC (telefon: +40 21 303 5854).

Coduri alocate pentru participanții din România

Coduri alocate pentru unitățile de producție dispecerizabile

Coduri internaționale utilizate

În cazul modificării datelor inițiale (nume entitate, cod CUI, adresa etc.) transmise prin formularul tip de acordare a codului EIC, solicitantul va retransmite formularul cu datele actualizate la Biroul Local de Alocare.