Editor de Bunuri

Operator al pietei de echilibrare - Inregistrate PPE

 

Vă informăm că începând cu data de 01.07.2024 sunt aplicabile prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor Ordine ale Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei publicat în Monitorul Oficial nr. 1196 din 17 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordin.

Astfel, începând cu data aplicabilităţii Ordinului Președintelui ANRE nr. 127/08.12.2021, pe piaţa de echilibrare vor funcţiona doar Furnizorii de Servicii de Echilibrare (FSE) care au încheiată o Convenţie de FSE pe piaţa de echilibrare şi care deţin unităţi de furnizare a rezervelor/ grupuri de furnizare a rezervelor calificate pentru furnizarea de produse standard pentru echilibrarea sistemului:

  • rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod automat;
  • rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod manual;
  • rezerve de înlocuire;

Pentru alte informaţii vă stăm la dispoziţie la adresa : [email protected]

 

Pentru înregistrarea Furnizorului de Servicii de Echilibrare ( FSE) trebuie parcurşi următorii paşi:

 

1. să verifice că deţine o licenţă de producere, valabilă;

2. să se verifice că propriul cod EIC există, pe site-ul Transelectrica (//www.transelectrica.ro/web/tel/alocare-coduri-eic), în lista "Coduri alocate pentru participanţii din România"

 

Cerere de alocare coduri EIC:

Pentru obţinerea codului EIC trebuiesc parcurse următoarele etape:

- se completeză formularul tip de acordare a codului EIC formular tip pentru alocare cod EIC;

- se trimite formularul tip completat prinprin fax 021 303 5630 sau scanată la adresa de e-mail: [email protected]

- se asteptă raspunsul prin fax cu codul EIC ce i-a fost alocat;

Contact

UNO-DEN, DIRECTIA OPERATIVA, Operatorul Pieţei de Echilibrare

B-ul Hristo Botev,nr 16-18, sector 3, Bucuresti,Romania

Serviciu Operare

TEL:    0213035824

            0213035854

            0213035823

FAX:    0213035630

Email: [email protected]

3. să completeze cererea tip pentru solicitarea inregistrarii ca PPE ;

4. să transmită aceasta cerere completată la CN TRANSELECTRICA SA / Direcţia Pieţe de Energie avand în anexă  :

documentele de referinta trimise:

·   prin posta la adresa CN TRANSELECTRICA –Direcţia Pieţe de Energie, Strada Olteni 2-4, sector 3,  CP 030786 in atentia Serviciului Piete Administrate

       Direcţia Pieţe de Energie/ Serviciu Pieţe Administrate  

        Tel. 021.3035722; 021.3035806;     

       Fax.021.3035847,

        e-mail: [email protected]

- copia licenţei şi condiţiile asociate;

-  - specimene de semnatura ale reprezentantilor FSE;

- certificat de inregistrare fiscala (copie);

- banca si cont societate ( RON);

- scrisoare de garantie pentru FSE;( PO Garantii);

- date de contact si disponibilitate in formularul tip din PO

 

5. să semneze şi să transmită la TRANSELECTRICA Convenţia de Participare la Piaţa de Echilibrare, 1 exemplar Participant si 1 exemplar  Transelectrica.

Convenţia Participare la Piaţa de Echilibrare, exemplar participant

Convenţia Participare la Piaţa de Echilibrare, exemplar Transelectrica .

6. Să verifice pe site-ul www.transelectrica.ro şi în Registru de PPE existenţa sa ca PPE

7 Pentru înregistrare, retragerea şi revocarea ca  FSE la Piata de echilibrare trebuie consultată Procedura Operațională: Denumire: Înregistrarea, revocarea sau retragerea unui Furnizor de Servicii de Echilibrare de la Piaţa de Echilibrare

 

Registrul PE 

Lista UFR, GFR  

Lista Participanților la piață responsabili de unități de producție de clasă C și D

 

*Porcedură Decontare Piaţa de Echilibrare

PO Decontare Piaţa de Echilibrare 2024

Anexe la Procedură 2024