Editor de Bunuri

Operator al pietei de echilibrare - Inregistrate PPE

Pentru inregistrarea  Parti Participante la Piata de Echilibrare ( PPE)  trebuie parcursi urmatorii pasi:

1. sa verifice ca are o licenta de producere de energie electrica valabila;
2. sa verifice ca are deja alocat un cod EIC si sa-l cunoasca pe acesta (informatii suplimentare asupra codurilor EIC le puteti gasi in meniul de "alocare coduri EIC).

Cerere de alocare coduri EIC:

Pentru obtinerea codului EIC trebuiesc parcurse urmatoarele etape:
- se completeza formularul tip de acordare a codului EIC formular tip pentru alocare cod EIC;
- se trimite formularul tip completatprin fax la numărul 021 3035630 sau scanată, cu confirmarea de primire, la adresa eic@transelectrica.ro;

OPE completează în cererea solicitantului codurile EIC alocate şi o retransmite prin fax sau scanată la adresa de e-mail cu confirmarea de primire în maximum două zile lucrătoare de la primirea cererii

Contact

UNO-DEN, DIRECTIA OPERATIVA, Operatorul Pietei de Echilibrare

B-ul Hristo Botev,nr 16-18, sector 3, Bucuresti,Romania 

Serviciu Operare

TEL:    0213035824

            0213035838

            0213035823

FAX:    0213035629

Email: eic@transelectrica.ro

3. sa transmita  cererea de inregistrare a PPE completata  la CN TRANSELECTRICA SA / Directia Piete de Energie,  avand in anexa  :

documentele de referinta trimise:

·   prin posta la adresa CN TRANSELECTRICA –Directia Piete de Energie, Strada Olteni 2-4, sector 3,  CP 030786 in atentia Serviciului Piete Administrate

       Directia Piete de Energie/ Serviciu Piete Administrate   

        Tel. 021.3035939; 021.3035806;      

       Fax.021.303584 ,

        e-mail: comercial.piata.echilibrare@transelectrica.ro

 - copia  licentei  si conditiile asociate licentei;

- copia transferului responsabilitatii  echilibrarii catre PRE;

- specimene de semnatura ale reprezentantilor PPE;

- certificat de inregistrare fiscala (copie);

- banca si cont societate ( RON);

 - certificat de conformitate cu cerintele normei tehnice;

 - date de contact si disponibilitate in formularul tip date de contact;

  - lista capacitatilor si a caracteristicilor tehnice;

-scrisoare de garantie pentru parte responsabila cu echilibrarea;( PO Garantii);

 Pentru a functiona pe piata de energie se semneaza si urmatoarele contracte

Contract de transport al energiei electrice , Tel. 021.3035809,

e-mail:comercial.transport@transelectrica.ro

4. Sa semneze si sa transmita la TRANSELECTRICA in doua exemplare Conventia de Parte Participanta la Piata de Echilibrare, 1 exemplar Participant si 1 exemplar  Transelectrica.

Conventia de Participare la Piata de Echilibrare, exemplar participant,

Conventia de Participare la Piata de Echilibrare, exemplar Transelectrica .

Pentru inregistrarea ca Participant la Piata de Echilibrare trebuie consultata  si procedura operationala:

PO Inregistrarea, Retragerea si Revocarea unui Participant la Piata de Echilibrare 

Anexe PO Inregistrarea, Retragerea si Revocarea unui Participant la Piata de Echilibrare .

Alte informații:

  • Registrul PPE 

  • Lista unitati dispecerizabile