Afișare Conținut Web

Proceduri ce decurg din implementarea codului

1. „Procedura de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public" 

forma finală aprobată prin Ordin ANRE nr. 51/17.04.2019 si 

- Anexa la Ordinul ANRE nr. 51/17.04.2019, publicata in MO Partea I, nr. 318 bis/23.04.2019

Prezenta procedura va fi supusă consultării publicii si va fi dezbatută in cadrul următorului workshop:

Date desfășurare workshop:

Program workshop

/documents/10179/3992494/Program+workshop.docx/459e1099-4a63-4da3-80fd-a75d9ca6577b

Prezentare workshop Procedura Operationala de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice

Prezentare metodologie CBA

Prezentare procedura derogari

2. Procedura privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare -aprobată prin Ordin ANRE nr. 191/14.11.2018

 

 

Ordine ANRE:

Ordinul ANRE nr. 05/08.02.2017 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor unităților generatoare și centralelor compuse din module generatoare de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică de racordare

- Ordinul ANRE nr. 191/14.11.2018 - aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute in norma tehnică de racordare

Ordinul ANRE nr. 51/17.04.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public