Afișare Conținut Web

Documente similare in vigoare

  • ORDIN nr. 29/29.05.2013 privind modificarea si completarea Normei tehnice: ,,Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene" aprobata prin ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr. 51/2009
  • ORDIN nr. 30/17.05.2013 privind aprobarea Normei tehnice: ,,Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice"
  • ORDIN nr. 51/03.04.2009 privind aprobarea Normei tehnice: ,,Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene"
  • Ordin nr. 59/02.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
  • Ordin nr. 59/01.04.2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate in retele electrice, produsa in perioada de probe a capacitatilor de producere
  • ORDIN nr. 74/23.10.2013 pentru aprobarea procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice
  • Ordin nr. 116/19.11.2014 pentru aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuațiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în rețelele electrice de transport și de distribuție - NTE 012/14/00