Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Programul de implementare (Decizia ANRE nr. 1570/2016) - etape, participanti (link ANRE - termene si forme adoptate)

Forma de lucru a normelor:

A) Norma Tehnică: "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru generatoare sincrone" - forma finală aprobată prin Ordinul ANRE nr. 72/02.08.2017 

Modificări aduse Normei Tehnice - Tabel corespondență 

A1) Programul de discutie a normei inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea (consultare încheiată - Normă Tehnică aprobată prin Ordin ANRE nr. 72/02.08.2017):

  • 27 februarie 2017 - întâlnire cu Operatorii de distribuție pentru punerea de acord a valorilor

         - prezentarea din cadrul consultării dintre Operatorii de distribuție si OTS

  • 13 martie 2017 - workshop cu toate părțile interesate  

        - prezentarea din cadrul întâlnirii de la Hotel Rin Central între OTS-OD-ANRE-Producători privind cerințele tehnice 

          de racordare la reţelele electrice de interes public pentru generatoare sincrone

  • 26 aprilie 2017 - întâlnire cu TSO-urile vecine

            - agenda de lucru

 

 

B) Norma Tehnică privind "Cerințele tehnice de racordare la rețele electrice de interes public pentru modulele generatoare, centralele formate din module generatoare și centralele formate din module generatoare offshore (situate în larg)" - forma finală aprobată prin Odinul ANRE nr. 208/14.12.2018

B1) Programul de discutie a normei inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea:

  • 22 martie 2018 - workshop cu toate părțile interesate 

           - prezentarea din cadrul întâlnirii de la Hotel Marshall între OTS-OD-ANRE-DLC-Producători cu privire la Norma Tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru modulele de generare și upgradarea Normei Tehnice ,,Condițiile tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru generatoarele sincrone" 

C) Diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea codului:

  • Întâlnire tehnică Ministerul Energiei – ANRE – DSO – TSO - 10.08.2016 ora 11:00 – Bucureşti
            - Informare generală
            - Documente prezentate:                                         
                     - Prezentarea Regulamentului (UE) 631_2016
 
  • a 9-a editie a Conferintei  "Ziua Energiei Braşov"- 23.09.2016 – Braşov    
            - Informare generală
            - Documente prezentate:     
                     - Prezentarea "Implicatiile Codurilor paneuropene de conectare la sistem"                            

 

  • Întâlnire tehnică  organizata de catre ANRE si Universitatea POLITEHNICA Bucureşti - 06.10.2016 – Bucureşti     
            - Informare generală
            - Adresa de contact pentru depunere cereri de incadrare in tehnologii emergente[email protected]

            - Documente prezentate:

                     - Prezentarea "Cerinţe tehnice pentru instalaţiile de generare/producere cu putere instalată mai mică de

                       1 MW";

                    -  Prezentarea Academiei Romane: "Tehnologii emergente pentru valorificarea surselor regenerabile de

                        energie";

                  - Prezentarea ANRE: "Tehnologii emergente si Regulamentul UE nr. 631/2016 de instituire a unui cod

                    de retea privind cerintele pentru racordarea la retea a instalatiilor de generare";

                  - Prezentarea Institutului National de Cercetare & Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA  - Directii

                    de cercetare-dezvoltare;

                  - Prezentarea FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord: "Gradul de implementare al productiei de

                     energie din surse regenerabile in cadrul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord"

                            românească"              

 

D) Tehnologii emergente

- Ordinul ANRE nr. 106/14.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrării unităților generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalații de producere a energiei electrice care beneficiează de statutul de tehnologie emergentă

 

Ordine ANRE:

- Decizia ANRE nr. 1570/2016 privind aprobarea Calendarului de implementare a Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 631/2016 din 14.04.2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare 

Ordinul ANRE nr. 79/16.11.2016 pentru aprobarea clasificării unităților generatoare și a centralelor electrice

- Ordinul ANRE nr. 05/08.02.2017 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor unităților generatoare și centralelor compuse din module generatoare de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică de racordare

Ordinul ANRE nr. 72/02.08.2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețele de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

- Ordinul ANRE nr. 214/19.12.2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru brupurile generatoare sincrone

- Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)

Ordinul ANRE nr. 157/24.06.2019 privind aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru extinderea aplicarii si acordarii derogarilor privind cerintele prevazute in normele tehnice de racordare

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la procesul de implementare a Codului de rețea RfG vă rugam  să ne contactați la următoarea adresă de email: [email protected].