Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentulu

Proiect TERRE

Proiectul TERRE a lansat pe data de 21 februarie etapa de consultare publica a propunerii privind  ‘Cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire' .
Aceasta propunere are ca obiectiv stabilirea regulilor de piata pentru rezervele de inlocuire (RI) care urmeaza sa fie implementate de toate OTS-urile care vor utiliza RI. Documentul este sustinut de 10 OTS-uri (NGET, RTE, REE, TERNA, REN, Swissgrid, PSE, ESO, MAVIR si Transelectrica) si raspunde la cerintele Regulamentului (UE) 2017/2195 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.
 
Perioada de consultare se va incheia in data de 4 aprilie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul linkhttps://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-replacement-reserves/consult_view/
 
Un workshop dedicat procesului RI si proiectului TERRE este programat pe 19 martie. Pentru inregistrare accesati acest link:
 
Puteti accesa toate documentele si prezentarile privind proiectul TERRE incepand cu anul 2015 la urmatorul linkhttps://electricity.network-codes.eu/network_codes/eb/terre/
 
Cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire (aprobat ANRE)
 
 
 
Proiectele PICASSO si MARI
 
Proiectele europene privind  echilibrarea energiei electrice PICASSO si MARI au lansat  prima consultare cu stakeholderii privind modelul celor doua platforme europene, respectiv al  Platformei europeane pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare automată (RRFa- proiect PICASSO) si al Platformei european pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare manuală (RRFm-proiect MARI), in perioada 21 noiembrie-20 decembrie 2017.
 
Mai multe informatii puteti regasi pe paginile oficiale ale celor doua proiecte europene de mai jos
1. Proiect MARI
 
Prezentari MARI

 

A doua etapă de consultare publică în cadrul proiectului MARI, va fi lansată pe pagina ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/mfrr_implementation_framework) pe data de  15 mai 2018 (00:00) si va fi inchisă pe 16 iulie 2018 (23:59).

 Încurajăm toate părțile interesate și participanții la piață să participe la ambele consultări, astfel încât operatorii de sisteme de transport să poată lua în considerare opiniile în timp ce proiectează platforma mFRR. Numai o participare suficientă poate asigura că platforma va servi cu succes nevoilor tuturor părților relevante implicate, fie OTS, furnizorilor de servicii de echilibrare (PPE), fie altor părți interesate.Anunt consultare

 
2. Proiect PICASSO
 

Acum proiectele MARI și PICASSO se află în etapele finale de analiza a rezultatelor consultării publice la care au fost supuse aceste proiecte.  În total, 65 de părți interesate au participat la consultarea proiectului MARI, răspunzând unui chestionar cu 45 de întrebări legate de proiectarea noii platforme. În consultarea PICASSO au participat 58 de părți interesate și au răspuns la 67 de întrebări. 

În plus, vor fi organizate 2 întâlniri pentru a discuta rezultatele consultărilor menționate mai sus, precum și alte evoluții importante în cadrul celor două proiecte. Informațiile despre calendarul și locația întâlnirilor le gasiti mai jos.

Răspunsul furnizat în timpul consultărilor și atelierelor de lucru se va reflecta în pregătirea propunerilor de implementare a cadrelor de implementare a platformelor mFRR și aFRR. Propunerile pentru cadrele de implementare vor fi consultate cu părțile interesate în această vară, înainte ca acestea să fie finalizate și transmise ANR-urilor spre aprobare.

Mai multe informatii privind workshop-urile puteti gasi la adresa urmatoare:

https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/PICASSO--MARI-Stakeholder-workshop.aspx?EventWorkshopId=373

 

3. Clauze si conditii pentru partile responsabile cu echilibrarea

 

4. Clauze si conditii pentru furnizorii de servicii de echilibrare

Prezentele Clauze si conditii sunt supuse consultării publicii si vor fi dezbatute in cadrul următorului workshop:

Date desfășurare workshop:

  • Ziua: 29 iunie 2018 - vineri
  • Locația: Hotel Marshal Garden 
  • Ora de începere: 10:00
  • Adresa: Str. Dorobantilor 50B, sector 1, Bucuresti, Romania
  •  
  • Pentru alte informații, vă stăm la dispoziție la următoarele adrese de e-mail sau la nr. de telefon:
  • doina.ilisiu@transelectrica.ro - 0740104500

Prezentare workshop 29.06.2018

 

Conform Articolul 18 „Clauze și condiții în materie de echilibrare" din Regulamentul (UE) 2017/2195, CNTEE Transelectrica SA, în calitate de OTS a elaborat documentul „Clauze și condiții pentru furnizorii de servicii de echilibrare (FSE)".
 
 
Acest document intră astăzi 10.10.2019 în a doua etapa de consultare publică, etapă care se încheie pe data de 11.11.2019.
Vă rugăm să ne transmiteți observațiile sau comentariile d-voastră in variantă word, pe adresa de e-mail: adriana.terente@transelectrica.ro.

 

CNTEE Transelectrica SA va organiza un workshop pe această temă în data de 30.10.2019 începând cu ora 9:30, la Hotel Marshal Garden (sala Safir - parter) - Str. Dorobanților nr.50B, sector 1, București. Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră, telefonic (021 303 58 56, 074 015 20 47) sau pe email (adriana.terente@transelectrica.ro).
 
 
Prezentări:
 
 

5. Clauze si conditii pentru furnizorii de servicii de echilibrare (FSE) si clauze si conditii pentru partile responsabile cu echilibrare (PRE)

 

Clauze și condiții pentru PRE

Aceste documente intră astăzi 20.05.2020 în a ultima etapa de consultare publică, etapă care se încheie pe data de 22.06.2020.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile sau comentariile d-voastră in variantă word, pe adresa de e-mail: adriana.terente@transelectrica.ro

6. Workshop referitor la implementarea platformelor pan-europene de tranzactionare a energiei de echilibrare din rezerve pentru restabilirea frecventei (organizator: ENTSO-E, data: 13 iulie 2020, format: webinar)

 

7. ANRE a aprobat în data de 10.06.2020 documentul „Propunerea tuturor OTS din Europa continentală de reguli comune de decontare pentru toate schimburile neplanificate de energie în conformitate cu Articolul 51(1) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea energiei electrice"

 

Decizia ANRE nr. 947/2020

Anexă (RO si ENG)

8. ANRE a aprobat în data de 10.06.2020 documentul „Propunerea tuturor OTS din Europa continentală privind regulile comune de decontare pentru schimburile planificate de energie rezultate din procesul de menţinere a frecvenţei și din perioada de încărcare conform cu Articolul 50 (3) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea energiei electrice"

 

Decizia ANRE nr. 948/2020

Anexă (RO si ENG)

9. Decizia ACER nr. 11 din 17.06.2020 privind aprobarea propunerii de metodologie privind lista de produse standard de capacitate pentru echilibrare în ceea ce privește rezervele pentru restabilirea frecvenței și rezervele de înlocuire

 

Decizia ACER

Anexe I și II

 

10. Decizia ACER nr. 13 din 24.06.2020

 

Decizia ACER nr. 13/2020

Anexa

11. Documente transmise la ANRE spre aprobare:

 

Clauze și condiții pentru FSE

Clauze și condiții pentru PRE

12. Decizia ANRE nr. 2289 din 09.12.2020 privind aprobarea derogării de la achiziția și activarea în ordinea de merit a capacităților pentru echilibrare de creștere și de reducere în cazul rezervelor pentru restabilirea frecvenței activată automat

Decizia ANRE nr.2289/2020 

13. Decizia ANRE nr. 1454 din 14.07.2021 privind aprobarea "Propunerii tuturor operatorilor de transport și de sistem care realizează procesul de înlocuire a rezerverlor pentru modificarea cadrului de implementare pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică"

Decizai ANRE nr. 1451/2021

Anexa la Decizia ANRE nr. 1454/2021 

 

14. Decizia ACER nr. 11 din 13.08.2021

Decizia ACER nr. 11/2021

Anexa

 

15. Ordin de aprobare a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței şi a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei