Asset Publisher

Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest

Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
CN Transelectrica SA a inceput derularea proiectul „Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Tulcea Vest" cu sprijinul instrumentelor structurale

Bucuresti, 11.06.2013
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, derulează,incepand cu data de 03.07.2012, proiectul Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanţare incheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Valoarea totală a proiectului este de 143.775.890 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de maxim 28.070.091 lei.
Proiectul se implementează in orasul Tulcea, judeţul Tulcea, pe o durată de 36 luni si 15 zile şi este incadrat in axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării in contextul combaterii schimbărilor climatice, operaţiunea Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie partea de transport . Obiectivul proiectului este creşterea gradului de eficienţă energetică şi de siguranţa in funcţionare a Sistemului de Transport al Energiei Electrice prin modernizarea staţiei electrice de transformare şi conexiuni de inaltă tensiune 400/110/20 k V Tulcea Vest, in contextul combaterii schimbărilor climatice.
Transelectrica este Operatorul de Transport şi de Sistem din Romania, care gestionează, operează, intreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 80 staţii electrice de transformare, cu o capacitate de circa 35.000 MVA şi 9.028 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate in gestiunea a 8 sucursale de transport.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoană contact: Iulia Doina Simionescu Panait
Funcţie: Manager Financiar Accesare Fonduri Europene
Tel. 021.3035735, Fax: 021 3035660, e-mail: iulia.simionescu@transelectrica.ro


Asset Publisher

Media

Contact Office Image and Relationship with the media: 021/30 35 826

Press Releases

Title Date citeste
4M Market Coupling Go-live planned for 11 November 2014 09-04-2014 Read all
PRESS RELEASE 21-02-2014 Read all
Czech-Slovak-Hungarian-Romanian Market Coupling go-live in Q4/2014 19-02-2014 Read all
The managerial teams of Transgaz and Transelectrica met with the European commissioner of energy 14-02-2014 Read all
Press release 16-01-2014 Read all
The incident occurred in the installations managed by Transelectrica - TB Cluj 11-01-2014 Read all
Title Date Read Next steps in the Czech-Slovak-Hungarian-Polish-Romanian Market Integration 26-08-2013 Read all
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania and Poland signed the Memorandum of Understanding aiming to extend the CZ-SK-HU Market Coupling towards RO and PL markets 17-07-2013 Read all
Membership in the new Supervisory Board of Transelectrica SA 31-05-2013 Read all
Transelectrica deals with an offending incident attempting to the security of the National Power System 24-04-2013 Read all
Mr. Stefan GHEORGHE is the new Executive Director General of Transelectrica 18-02-2013 Read all
Poland and Romania to join CZ-SK-HU Market Coupling 30-01-2013 Read all
The director general of Transelectrica, Mr. Stelian Alexandru Gal participated to the bilateral meeting of companies Ukrenergo and Transelectrica 28-02-2011 Read all
The director general of Transelectrica, Stelian Alexandru Gal, has participated to the 21st meeting of the members from ENTSO-E Steering Committee 31-01-2011 Read all
The representatives of Transelectrica SA have met with the Company main contractors in the annual reunion 25-01-2011 Read all
The managerial team of Transelectrica has received the visit of the delegation of representatives from the Chinese Company State Grid International SA 20-01-2011 Read all
Ion Ariton, minister of economy, commerce and business environment met on Monday, January 17th, with Stelian Alexandru Gal, director general of Transelectrica 18-01-2011 Read all
From 2