Editor de Bunuri

Date cheie


 

Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018

Denumire indicator

2018

2017

Venituri

2.721.695.782

3.060.317.001

Cheltuieli*

2.918.675.844

(2.680.469.041)

Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA)

(196.980.062)

379.847.960

Cheltuiala cu amortizarea

(298.297.896)

(311.853.273)

Profit operațional după amortizare (EBIT)

101.317.834

67.994.687

 

 

 

Rezultat financiar net

(8.253.505)

(21.120.238)

 

 

 

Profit brut

93.064.329

46.874.449

 

 

 

Impozit pe profit

(11.760.956)

(18.607.221)

 

 

 

Profit net

81.303.373

28.267.228

*exclusiv amortizare

 

Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2018

 

2018

2017

     

Total Active

4.671.823.318

4.509.258.321

Active imobilizate

3.091.301.936

3.137.967.290

Active circulante

1.580.521.382

1.371.291.031

     

Capitaluri proprii

2.809.005.489

2.717.631.766

Datorii pe termen lung (> 1 an)

663.532.719

683.511.305

Datorii pe termen scurt (< 1 an)

1.199.285.110

1.108.115.250

 

Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei

          2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.