Asset Publisher

Anunț privind organizarea unei licitaţii publice cu strigare pentru valorificarea pe 3 loturi a deseurilor sortate

CNTEE. „TRANSELECTRICA" S.A.- Sucursala de Transport Cluj, cu sediul în strada Memorandumului, nr. 27, loc. Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cod 400114, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea pe 3 loturi a deseurilor sortate.

Depunerea ofertelor este permisa pana in data de 11.12.2018 ora 09:00 si se va desfasura in conformitate cu Regulamentul de organizare a licitatiei publice, la sediul Sucursalei. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264/405.589, fax 0264/405.500 sau mail cosmin.geodescu@transelectrica.ro. La licitaţie pot participa persoane juridice conform regulamentului.

Garanţia pentru participare la licitaţie este de minim 10% din valoarea aferenta loturilor pentru care se depune oferta.

Documentatia pentru licitatie se poate procura de la sediul Sucursalei, in baza unei cereri scrise, semnata si stampilata de reprezentantul legal, transmisa pe fax sau la adresa de mail de mai sus.

 


Asset Publisher

#hide the portlet