Asset Publisher

Precizari privind remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului CNTEE Transelectrica SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din data de 30 mai 2013, a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, a hotarat urmatoarele:
– limitele generale de remunerare a membrilor Directoratului – intre 6.800 lei brut/lună si 38.000 lei brut/lună ;
– remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere – 7.000 lei net/lună ;
– remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere care sunt desemnati să-si desfăsoare activitatea la nivelul Comitetelor consultative stabilite de Consiliul de Supraveghere – 3.000 lei net/lună.
Precizare – Remunerarea membrilor Directoratului CN Transelectrica SA se va incadra intre cele doua limite stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor iar cuantumul efectiv va respecta prevederile legislatiei in vigoare:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern conţine următoarele prevederi: „- La regiile autonome şi la societăţile comerciale, componenta fixă lunară a remuneraţiei membrilor neexecutivi ai CA nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura in care işi desfăşoară activitatea regia sau societatea respectivă, medie comunicată de INS; -Remuneraţia membrilor executivi ai CA este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a caştigului salarial mediu brut lunar din ramura in care işi desfăşoară activitatea regia sau societatea respectivă, medie comunicată de INS, şi dintr-o componentă variabilă revizuită in funcţie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi in contractul de mandat".(www.gov.ro)
Remuneratia si limitele generale de remunerare a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere fusesera propuse de Comitetul de Nominalizare si Remunerare, constituit la nivelul CNTEE Transelectrica SA, conform OUG nr. 109/2011 si fusesera publicate in materialele de lucru ale Adunarii Generale a Actionarilor cu 10 zile inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, din data de 30 mai 2013, cand nu mai exista posibilitatea legala a modificarii ordinii de zi sau notelor de fundamentare (Legea nr. 31/1990 art.117^1).


Asset Publisher

Media

Contact Office Image and Relationship with the media: 021/30 35 826

Press Releases

Title Date citeste
4M Market Coupling Go-live planned for 11 November 2014 09-04-2014 Read all
PRESS RELEASE 21-02-2014 Read all
Czech-Slovak-Hungarian-Romanian Market Coupling go-live in Q4/2014 19-02-2014 Read all
The managerial teams of Transgaz and Transelectrica met with the European commissioner of energy 14-02-2014 Read all
Press release 16-01-2014 Read all
The incident occurred in the installations managed by Transelectrica - TB Cluj 11-01-2014 Read all
Title Date Read Next steps in the Czech-Slovak-Hungarian-Polish-Romanian Market Integration 26-08-2013 Read all
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania and Poland signed the Memorandum of Understanding aiming to extend the CZ-SK-HU Market Coupling towards RO and PL markets 17-07-2013 Read all
Membership in the new Supervisory Board of Transelectrica SA 31-05-2013 Read all
Transelectrica deals with an offending incident attempting to the security of the National Power System 24-04-2013 Read all
Mr. Stefan GHEORGHE is the new Executive Director General of Transelectrica 18-02-2013 Read all
Poland and Romania to join CZ-SK-HU Market Coupling 30-01-2013 Read all
The director general of Transelectrica, Mr. Stelian Alexandru Gal participated to the bilateral meeting of companies Ukrenergo and Transelectrica 28-02-2011 Read all
The director general of Transelectrica, Stelian Alexandru Gal, has participated to the 21st meeting of the members from ENTSO-E Steering Committee 31-01-2011 Read all
The representatives of Transelectrica SA have met with the Company main contractors in the annual reunion 25-01-2011 Read all
The managerial team of Transelectrica has received the visit of the delegation of representatives from the Chinese Company State Grid International SA 20-01-2011 Read all
Ion Ariton, minister of economy, commerce and business environment met on Monday, January 17th, with Stelian Alexandru Gal, director general of Transelectrica 18-01-2011 Read all
From 2