Afișare Conținut Web

Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. recunoaste importanta deosebita a procesului de auditare externa si reflectarea confirmarii performantei financiare in fata investitorilor in companie.

In conformitate cu dispozitiile art.160 alin. 11 ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Compania este supusa auditului financiar.

Deoarece o relatie pe termen prea lung intre un auditor extern si o companie poate crea riscul unei familiaritati excesive si pierderea obiectivitatii, este de recomandat ca auditorul financiar statutar sa fie supus unei rotatii dupa o anumita perioada.

Necesitatea mentinerii unui grad de obiectivitate cat mai ridicat al auditorilor externi prin schimbarea lor la intervale mai scurte este remarcata si prin interesul Comisiei Europene de a propune modificari la reglementarile de audit europene, modificari ce garanteaza sporirea valorii lor si cresterea increderii investitorilor in companiile auditate, prin rotirea firmei de audit dupa un anumit numar de ani contractuali*.

Durata minima a contractului de audit financiar este decisa de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu art.111 alin.2 lit.  b1 din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, practica Companiei fiind de 3 ani.

Selectarea auditorului financiar se face dupa parcurgerea unei proceduri de achizitie publica in temeiul dispozitiilor OUG 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Exista astfel premisele ca un auditor financiar sa fie selectat pentru perioade consecutive de timp.

In atare situatie, membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei depun diligentele pentru ca serviciile de audit financiar prestate de acelasi auditor sa nu depaseasca 6 ani consecutivi, tocmai pentru a se inscrie in recomandarile europene.*Sursa CAFR - http://www.cafr.ro/stiri.php?id=257 - Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate - COM(2011) 778 final – 2011/0389 (COD) și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public - COM(2011) 779 final – 2011/0359 (COD) - (2012/C 191/12);