Editor de Bunuri

2. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Investitiile si Planificarea Retelei de Transport

Legenda:
- CM = Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003;
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Grupurile de linii de interconexiune pe care au apărut congestii, motivele pentru care nu a fost pusă la dispoziţia pieţei capacitatea maximă (dacă este cazul), explicaţii privind limitarea capacităţilor de interconexiune datorită congestiilor interne(dacă este cazul), motivele apariţiei congestiilor, metodele aplicate pentru rezolvarea lor şi planurile de diminuare a acestora în viitor
CM Anexa 5.1
Congestii
Planul de dezvoltare a RET
2 Principalele proiecte de investiţii pentru dezvoltarea reţelei de foarte înaltă tensiune şi impactul acestora asupra capacităţii de transport interne şi a celor de interconexiune cu alte sisteme, pentru următorii trei (3) ani cel puţin
CM Anexa 5.5 a)
GGP 2.1
- planurile de mentenanţă şi dezvoltare a RET, impactul acestora asupra capacităţii de transport Program Investitii
- perspectiva pentru, urmatorii 3 ani, cel puţin Plan de dezvoltare a RET
3 Standardele de siguranţă, de funcţionare şi de planificare folosite de OTS
CM Art.15 alin.2
CM Anexa 5.4
- Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice Standarde OTS
4 Retragerile din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii (cu menţionarea datelor de ieşire/repunere în funcţiune) şi impactul lor asupra capacităţii fiecărei interconexiuni
CM Anexa 5.1,
GGP 2.2
- denumire echipament; zonă perioada în care se efectuează retragerea; motivele retragerii; impactul asupra ATC. Program Anual de Retrageri din exploatare pe linii si echipamete
Program Lunar de retrageri din exploatare pe linii si echipamente
Arhiva-Program lunar de retrageri din exploatare pe linii si echipamente
Program lunar de retrageri din exploatare ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Arhiva - Program lunar de retrageri din exploatare ale liniilor de interconexiune cu vecinii