Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Code

EU documents

ENTSO-E documents

workshops

 

1. Decizia ANRE nr. 1486 din 12.09.2018 pentru aprobarea CGMM-SOGL

2. Decizia ANRE nr. 1487 din 12.09.2018 pentru aprobarea blocurilor RFP pentru Zona Sincrona Europa Continentala - SOGL

Propunerea tuturor OTS pentru determinarea blocurilor RFP pentru zona sincronă Europa Continentală

SEN reprezintă un bloc de reglaj independent și distinct (având o singură arie de reglaj și o singură arie de monitorizare) care este condus de un singur OTS – CNTEE Transelectrica SA – denumit OTS – TEL.

Propunerea de mai sus descrie procesul de conducere cu respectarea Regulamentului European nr. 1485/2017.

3. Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind cerințele organizaționale cheie, rolurile și responsabilitățile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 1/16.01.2019

KORRR (var. ENG)

4. ANRE a aprobat prin decizia nr. 665 din data de 10.04.2019 documentele: 

  • „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru regulile de dimensionare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței (RSF) în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice"

       Anexa nr. 1

  • „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru limitele aplicabile cantităților de rezerve de restabilire a frecvenței (RRF) schimbate și partajate între zone sincrone în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) și ale art. 177 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice"

       Anexa nr. 2

  • „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru limitele aplicabile cantităților de rezerve de înlocuire (RI) schimbate și partajate între zone sincrone în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) și ale art. 179 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice"

       Anexa nr. 3

5. ANRE a aprobat în data de 10.04.2019 documentul „Propunerea tuturor OTS din Europa Continentală şi de Nord privind ipotezele și metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu în conformitate cu articolul 156 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice"

Decizia ANRE nr. 667/2019

Anexă la decizia nr. 667/2019 

6. Decizia ACER nr. 7 din 19.06.2019 privind aprobarea propunerii de metodologie pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare

Decizia ACER

Anexe I și II

7. Decizia ACER nr. 8 din 19.06.2019 privind aprobarea propunerii de metodologie de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare

Decizia ACER

Anexe I și II

8. Ordinul ANRE nr. 219 din 11.12.2019 privind aprobarea Metodologiei operaționale pentru blocul RFP – TEL în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Ordin 219/2019

9. Ordinul ANRE nr. 233 din 16.12.2019 privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi.

Ordin 233/2019

  • 13.02.2020 - workshop cu părțile interesate (ANRE, Transelectrica, Operatori de Distribuție, Producatori, Consumatori, Consiliul Concurenței)  - privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei privind operarea sistemului de transport al energiei electrice - 1485/2017

       - Prezentare partea I         - unități generatoare

       - Prezentare partea a II-a  - unități consumatoare

10. Decizia ACER nr. 33 din 04.12.2020 privind aprobarea propunerii de metodologie comună a OTS din Core pentru coordonarea regională a siguranței în funcționare

Decizia ACER nr. 33/2020

Anexa I și Anexa II

11. Decizia ACER nr. 34 din 04.12.2020 privind aprobarea propunerii de metodologie comună a OTS din SEE pentru coordonarea regională a siguranței în funcționare

Decizia ACER nr. 34/2020

Anexa I 

12. ANRE a aprobat în data de 03.02.2021 documentul „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenţei (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice"

Decizia ANRE nr. 153/2021

13. Întâlnire de lucru privind prezentarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare - 18.11.2021, ora 14:00.

  • Sinteza observațiilor aferente documentului supus consultării publice

       - Sinteza observațiilor NT IS_18.11.2021

Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare a instalațiilor de stocare a energiei electrice (sisteme de baterii de stocare energie electrică)

14. Decizia ANRE nr. 224 din 23.02.2022 privind aprobarea Configurației blocurilor RFP aferente zonei sincron Europa continentală

Decizia ANRE nr. 224/2022

Anexa

15. Ordinul ANRE nr. 3/18.01.2023 privind aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare pentru racordarea instalațiilor de stocare a energiei electrice.