Afișare Conținut Web

Proceduri ce decurg din implementarea codului

 

  • Întâlnire de lucru - 17.11.2021, ora 14:00 între Transelectrica S.A., ANRE, Operatori de distribuție, reprezentați din partea asociatiilor de producători din domeniul energiei produse din surse regenerabile, reprezentanți DLC-uri și producători de energie electrică privind procedurile operaționale de verificare a asigurării rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF), a asigurării rezervelor de restabilire a frecvenței (RRFa și RRFm), respectiv a asigurării rezervei de înlocuire (RI)

        Prezentare proceduri de verificare privind asigurarea rezervelor de echilibrare și a rezervei de   stabilizare a frecvenței 

        Sinteze observații aferente documentelor supuse consultării publice:

        Sinteza observatiilor_PO RSF_17.11.2021

        - Sinteza observatiilor_PO RRFa_17.11.2021

        - Sinteza observatiilor_PO RRFm_17.11.2021

        - Sinteza observatiilor_PO RI_17.11.2021

Procedurile operaționale de verificare a asigurării rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF), a asigurării rezervelor de restabilire a frecvenței (RRFa și RRFm), respectiv a asigurării rezervei de înlocuire (RI) după consultarea publică și cu implementarea observațiilor:

       1. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare - Cod: TEL − 07.V OS - DN/38, Ediția: I, Revizie: 0

       2. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil - Cod: TEL − 07.V OS-DN/41, Ediția: I, Revizie: 0

       3. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare - Cod: TEL - 07.V OS - DN/34, Ediția: I, Revizie: 0

       4. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil - Cod: TEL − 07.V OS-DN/35, Ediția: I, Revizie: 0

       5. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din instalații de stocare - Cod: TEL - 07.V OS - DN/36, Ediția: I, Revizie: 0 

       6. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din unități  generatoare - Cod: TEL− 07.V OS−DN/29, Ediția: I, Revizie: 0

       7. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil - Cod: TEL− 07.V OS−DN/32, Ediția: I, Revizie: 0

       8. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din instalații de stocare - Cod: TEL− 07.V OS−DN/30, Ediția: I, Revizie: 0

       9. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare - Cod: TEL − 07.V OS-DN/26, Ediția: I, Revizie: 0

      10. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil - Cod: TEL− 07.V OS−DN/28, Ediția: I, Revizie: 0

      11. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din instalații de stocare - Cod: TEL− 07.V OS−DN/27, Ediția: I, Revizie: 0

  • Teleconferință 27.01.2022 referitoare la procesul de calificare pentru serviciile de echilibrare

        Prezentarea din cadrul teleconferinței este disponibilă aici

 

  • Webinar - 02.08.2023 privind prezentarea noilor produse ce vor fi tranzactionate pe Piata de Echilibrare, etapele procesului de calificare tehnica a unitatilor/grupurilor furnizoare de rezerve și rolul unitatilor generatoare de categorie C si D in managementul congestiilor.

       Prezentarile din cadrul webinar-ului sunt disponibile aici.

       - Procesul de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem

    - Piața de echilibrare Europeană - Schimbări așteptate în cadrul pieței de echilibrare     națională - Ordinul ANRE nr. 127/2021