Editor de Bunuri

Serviciul de transport al energiei electrice

Transelectrica SA este singurul operator care asigura serviciul de transport al energiei electrice, de conducere tehnica operationala a Sistemului Electroenergetic National si de administrare a pietei de energie electrica (prin filiala sa cu personalitate juridica OPCOM SA), aceste domenii fiind considerate prin lege monopol natural. Acest serviciu consta in principal in asigurarea transportului de energie electrica activa intre doua sau mai multe puncte ale RET a SEN, cu respectarea normelor de continuitate, siguranta si calitate.
Serviciul de transport constituie serviciu public conform licentei de transport si dispecerizare nr.161/2000 si trebuie asigurat de Companie in conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii RET.

Beneficiarii serviciului de transport al energiei electrice sunt toti titularii de licenta care introduc, respectiv extrag energie electrica in/din SEN, inclusiv pentru activitati de import/export. Serviciul de transport prestat de Transelectrica SA consta in asigurarea conditiilor tehnice si mentinerea parametrilor de functionare ai RET in conditiile injectarii/extragerii de energie electrica in/din aceasta.