Afișare Conținut Web

Norme/metodologii asociate regulamentului

1. Decizia ANRE nr. 2206 din 20.12.2019 pentru acordarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A. a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare)

2. Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare)

3. CNTEE Transelectrica SA a transmis spre consultare către MEEMA, SGG și ANRE Planul de acțiuni dezvoltat în conformitate cu Articolul 15 din Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică. Planul de acțiuni conține măsurile de creștere a capacității disponibile pentru comertul transfrontalier în vederea indeplinirii obligațiilor prevăzute la Articolul 16(8) din Regulamentul (UE) 2019/943, conform și cu Articolul 2 din Decizia ANRE nr. 2206/ 20.12.2019.

4. ANRE a aprobat în data de 11.11.2020 documentul "Raportul privind congestiile structurale în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă pentru energie electrică (reformare)"

Decizia ANRE nr. 2063/2020

Anexa

 

5. Decizia ACER nr. 38 din 23.12.2020 privind aprobarea metodologiei de utilizare a venitului din congestie, întocmită ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentului 943/2019

 

Decizia ANRE nr. 38/2020

Anexa

6. Decizia ANRE nr. 325/2021 privind  Înfiinţarea centrelor regionale de coordonare pentru regiunea de operare a sistemului din Europa Centrală în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică

Decizia ANRE nr. 325/2021 

Anexa

7. Plan de acțiuni conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2019/943

Plan de acțiuni

8. Decizia ANRE nr. 59 din data de 02.02.2022 pentru acorderea CNTEE Transelectrica SA a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.

Decizia ANRE nr. 59/2022

9. Decizia ANRE nr. 1164 din data de 06.07.2022 pentru aprobarea documentului "Înființarea centrelor regionale de coordonare pentru regiunea de operare a sistemului din Europa Centrală în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică"

Decizia ANRE nr. 1164/2022

Anexa

10. Decizia ANRE nr. 1562 din data de 07.09.2022 pentru aprobarea documentului "Raportul anual de monitorizare privind capacitatea maximă disponibilă pentru comerțul transfrontalier pentru anul 2021, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă pentru energie electrică"

Decizia ANRE nr. 1562/2022

Anexa

11. Decizia ANRE nr. 2359 din data de 28.12.2022 pentru acordarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A. a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică

Decizia ANRE nr. 2359/2022

12. Decizia ANRE nr. 2947 din data de 20.12.2023 pentru acordarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A. a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică

Decizia ANRE nr. 2947/2023

13. Decizia ANRE nr. 799 din data de 24.04.2024 privind aprobarea "Raportului anual de monitorizare privind capacitatea minimă disponibilă pentru comerțul transfrontalier pentru anul 2022, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă pentru energie electrică"

Decizia ANRE nr. 799/2024