Afișare Conținut Web

Norme/metodologii asociate regulamentului

1. Decizia ANRE nr. 2206 din 20.12.2019 pentru acordarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A. a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare)

2. Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare)

3. CNTEE Transelectrica SA a transmis spre consultare către MEEMA, SGG și ANRE Planul de acțiuni dezvoltat în conformitate cu Articolul 15 din Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică. Planul de acțiuni conține măsurile de creștere a capacității disponibile pentru comertul transfrontalier în vederea indeplinirii obligațiilor prevăzute la Articolul 16(8) din Regulamentul (UE) 2019/943, conform și cu Articolul 2 din Decizia ANRE nr. 2206/ 20.12.2019.