Afișare Conținut Web

Norme / Metodologii asociate regulamentului

Program de implementare - etape, participanti

        -Cuplarea pietelor (pdf)

    -Raport privind progresul si potentiale probleme la implementarea cuplarii pietelor pentru ziua urmatoare si  intrazilnica (pdf)

 

Forma de lucru a Normelor/Metodologiilor

       1.Propunere comună privind determinarea regiunilor de calcul al capacităților (pdf)

                - Document explicativ (pdf)

                - Decizia ACER privind determinarea regiunilor de calcul al capacităților (pdf)

                                           - Anexa I (pdf)

                                           - Anexa Ia (pdf)

                                           - Anexa II (pdf)

                                           - Anexa III (pdf)

                                           - Anexa IV (pdf)

                                           - Anexa V (pdf)

       

         2.Propunerea tuturor OTS pentru Metodologia de distributie a veniturilor din congestii (pdf)

                -Metodologia de distributie a veniturilor din congestii (pdf)

                -Solicitare ANRE de modificare a CIDM (pdf)

                -Anexa la solicitarea ANRE de modificare a CIDM (pdf)

               - Solicitarea tuturor autorităților de reglementare pentru  emitere  decizie de aprobare                                                            CID  de catre ACER(pdf)

      

           3. Propunerea tuturor OTS referitoare la orele de deschidere și de închidere a porții                                                                    pieței intrazilnice interzonale (pdf)

                 -Solicitare ANRE de modificare a propunerii tuturor OTS referitoare la orele de                                                                       deschidere și de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale (pdf)

                 -Propunerea modificata a tuturor OTS referitoare la orele de deschidere și de închidere a                                                         porții pieței intrazilnice interzonale (pdf)

                 - Document justificativ  privind propunerea modificată (pdf)

           4. Propunerea tuturor OTS privind metodologia unică de stabilire a prețurilor pentru                                                                  capacitatea intrazilnică interzonală (pdf)

                    - Notă explicativă privind Metodologia de Stabilire a Prețului pentru Capacitatea                                                                     Intrazilnică Interzonală (pdf)

Programul de discutie al Normei inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea

 

Diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea Normelor/metodologiilor

 

Forma finala si link la site ANRE (referitor termene si forme adoptate)

1. Decizia ANRE nr. 2 din 06.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei de furnizare a datelor privind productia si consumul (pdf) Link la site ANRE.

2. Decizia ANRE nr. 731 din 17.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind modelul comun de rețea (pdf) Link la site ANRE

3. Ordinul ANRE nr.47 din 13.06.2017 pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU)" (pdf) Link la site ANRE

4. Decizia ANRE nr.908/22.06.2017 pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru Planul OCP"(pdf) Link la site OPCOM

5. Decizia ACER nr 7 din 14.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de distributie a veniturilor rezultate din alocarea veniturilor din congestii de retea.   

 

6. Decizia ANRE nr 71 din 17.01.2018 pentru aprobarea propunerii tuturor operatorilor de transport și de sistem privind amendamentul la regiunile de calcul al capacităților, aprobate prin decizia ACER nr. 06 din 17 noiembrie 2016

 

7. Propunerea tuturor OTS-urilor privind Metodologia de aliniere a modelului comun de retea  conform articolului 24(3)(c) al Metodologiei privind modelul comun de retea 

 

8. Decizia ANRE nr. 663/2018 privind Procedurile de Ultimă Instanță ale OTS-urilor din CCR SEE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor

9. Deciza ACER nr. 4/2018 privind Propunerea tuturor OTS-urilor referitoare la orele de deschidere și de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor. Anexa I corectată 

10. Decizia ANRE nr. 989 din 13.06.2018 privind stabilirea modalității de transfer al pozițiilor nete rezultate din alocarea capacităților transfrontaliere între zona de ofertare România și alte zone de ofertare, în cuplarea unică a piețelor intrazilnice de energie electrică (pdf)

11. ANRE a aprobat în data de 20.02.2019 documentul "Propunerea tuturor OTS-urilor privind Metodologia de calcul al Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

Deciza ANRE nr. 240/2019

Document aprobat (RO și ENG)

12. Decizia ACER nr. 2 din 21.02.2019 privind aprobarea propunerii de metodologie de calcul a capacității pentru ziua următoare și intarzilnică a OTS-urilor din regiunea CCR Core

Decizia ACER nr.2/2019

Anexe la decizie: I, II și III

13. "Propunerea OTS-lor din regiunea de calcul al capacităților SEE privind metodologia comună de calcul al capacităților pentru intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare și al pieței intrazilnice în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

  • Document aprobat de autoritățile de reglementare din regiunea CCR SEE în data de 04.04.2019 

           Adresă informare

           Document aprobat (ENG)

  • Document aprobat de ANRE în data de 10.04.2019

           Decizia ANRE nr. 666/2019

           Anexă la decizia nr. 666/2019

14. ANRE a aprobat în data de 05.06.2019 documentul "Propunerea tuturor OTS privind Metodologia de Calcul al Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor intrazilnice, în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

Deciza ANRE nr. 1029/2019

Document aprobat (RO și ENG)

 

15. Decizia ACER nr. 9 din 25 Iulie 2019 privind aprobarea propunerii OTS-urilor din Regiunea SEE de metodologie pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate pentru Core CCR 

Decizie ACER nr. 9/25.07.2019

Anexa I la Decizia ACER nr. 9/25.07.2019

 

16. Decizia ACER nr. 30 din 30 Noiembrie 2020 privind aprobarea propunerii de metodologie de repartizare a costurilor pentru redispecerizare și comercializare în contrapartidă pentru CCR Core 

Decizie ACER nr. 30/2020

Anexa I la Decizia ACER nr. 30/2020

 

17. Decizia ACER nr. 31 din 30 Noiembrie 2020 privind aprobarea propunerii OTS-urilor din Regiunea SEE de metodologie de repartizare a costurilor pentru redispecerizare și comercializare în contrapartidă 

Decizie ACER nr. 31/2020

Anexa I la Decizia ACER nr. 31/2020

 

18. Decizia ACER nr. 35 din 04 Decembrie 2020 privind aprobarea propunerii de metodologie comună pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă cooedonate pentru Core CCR

Decizie ACER nr. 35/2020

Anexa I și Anexa II

19. ANRE a aprobat în data de 03.02.2021 documentul "Propunerea operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacităților SEE privind metodologia comună de calcul al capacităților pentru intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare și al pieței intrazilnice în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

 

Deciza ANRE nr. 154/2021

20. ANRE a aprobat în data de 14.04.2021 documentul "Procedurile de ultimă instanță pentru regiunea de calcul al capacităților SEE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor".

 

Deciza ANRE nr. 749/2021

Anexă la Decizia ANRE nr. 749/2021

21. ACER a aprobat în data de 31.03.2021 documentul "Amendamentul nr. 1 la Procedurile de ultimă instanță pentru regiunea de calcul al capacităților Core în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor".

Decizia ACER nr. 02/2021

Anexa I la Decizia ACER nr. 02/2021

Anexa II la Decizia ACER nr. 02/2021

22. Decizia ANRE nr. 1156 din 9 iunie 2021 privind stabilirea modalității de transfer al pozitiilor nete rezultate din alocarea capacităților transfrontaliere între zona de ofertare România și alte zone de ofertare, în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare de energie electrică.

23. ANRE a aprobat prin Decizia nr. 1155 din 09.06.2021 documentul: „Primul amendament la metodologia de calcul al capacităților pentru ziua următoare din regiunea de calcul al capacităților CORE în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor".

Decizia ANRE nr. 1155/2021

Anexă la Decizia ANRE nr. 1155/2021

24. ANRE a aprobat prin Decizia nr. 1810 din 22.09.2021 documentul: „Modalități de compensare și decontare transfrontaliere pentru zona de ofertare România în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor".

Decizia ANRE nr. 1810/2021

Anexă la Decizia ANRE nr. 1810/2021

25. Decizia ANRE nr. 608 din 13.04.2022 privind aprobarea documetului: "Al doilea amendament la procedurile de ultimă instanță ale Core CCR în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unei linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

Decizia ANRE nr. 608/2022

Anexe la Decizia 608/2022: A1 și A2

26. Decizia ANRE nr. 609 din 13.04.2022 privind aprobarea documetului: "Procedurile de Ultimă Instanță pentru CCR SEE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor"

Decizia ANRE nr. 609/2022

Anexe la Decizia 609/2022: A1, A2 și A3