Editor de Bunuri

4. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Prognoza Capacitatilor de Transport

Legenda:
- CM = Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003;
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Prognoze lunare şi anuale ale capacităţii de transport pe liniile de interconexiune, ţinând cont de toate informaţiile relevante accesibile OTS, la momentul calculului prognozei. CM Anexa 5.5 b), GGP 2.3, 2.4 - prognoza anuală a NTC şi ATC, defalcată lunar, pe graniţă şi direcţie Se va specifica gradul de siguranţă a realizării acestor prognoze
Arhivă prognoza anuală
- prognoza lunară a NTC şi ATC, defalcată pe săptămâni, valori medii lunare la ore de vârf şi la ore de gol, pe graniţă şi direcţie
Arhivă prognoza lunară
- valori maxime negarantate NTC
2 Prognoze săptămanale ale capacităţii de transport pe liniile de interconexiune, tinând cont de toate informaţiile relevante accesibile OTS, la momentul calculului prognozei.
CM Anexa 5.5 c)
GGP 2.5
- prognoza săptămânală a NTC şi ATC, defalcată pe zile, pe graniţă şi direcţie. Se va specifica gradul de sigurantă a realizării acestor prognoze. ATC
Arhivă prognoza săptămânală ATC
NTC
NTC Arhivă prognoza săptămânală NTC
3 Capacitatea de transport pe liniile de interconexiune pentru ziua următoare si intraday, ţinând cont de exporturile şi importurile notificate, producţia notificată, consumul prognozat şi lucrările programate de mentenanţă.
CM Anexa 5.5 d)
GGP 2.6,
- NTC, ATC şi notificările capacităţilor câştigate la licitaţiile pe termen lung, pe fiecare interval de tranzacţionare, graniţă şi direcţie Licitatii zilnice organizate de Transelectrica
Licitatii zilnice Ungaria 2010-2011
- NTC și ATC intra-zilnice și notificările pe temen lung + zilnice, pentru fiecare graniță și direcție, la fiecare ora. Licitatii Intrazilnice organizate de Transelectrica