Editor de Bunuri

Structura Pietei angro de energie electrica din Romania

Piata Angro de Energie Electrica reprezinta cadrul organizat în care energia electrica este achizitionata de furnizori de la producatori sau de la alti furnizori, în vederea revanzarii sau consumului propriu, precum si de operatorii de retea în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic.

Pe Piata angro de energie electrica au acces în vederea efectuarii de tranzactii:

a) producatori si autoproducatori de energie electrica;

b) furnizori

c) operatorii de retea.

Tranzactiile pe piata angro de energie electrica au ca obiect vanzarea – cumpararea de:

a) energie electrica;

b) servicii de sistem tehnologice.

Participantii la piata angro de energie electrica sunt persoane juridice romane sau straine, titulari de licenta, care s-au înregistrat ca:

a) participanti la PZU;

b) participanti la piata de echilibrare;

c) participanti la licitatii;

d) parti responsabile cu echilibrarea.

Piata angro de energie electrica se compune din urmatoarele piete specifice:

a) piata contractelor bilaterale;

b) Piata pentru Ziua Urmatoare;

c) Piata de Echilibrare;

d) Piata serviciilor de sistem tehnologice.

Piata contractelor bilaterale cu energie electrica

Pe Piata Angro de Energie Electrica, Titularii de Licenta sunt liberi sa se angajeze în tranzactii bilaterale cu Energie Electrica, inclusiv în tranzactii bilaterale de Export sau Import de Energie Electrica, în conformitate cu legislatia specifica, cu prezentul Cod Comercial si cu conditiile lor de Licenta.

Tranzactiile bilaterale pe piata angro de energie electrica se certifica prin contracte de vanzare –cumparare energie electrica pe durate determinate.

Piata centralizata obligatorie de Echilibrare

Pe Piata de Echilibrare, Operatorul de Transport si de Sistem cumpara si/sau vinde energie electrica activa de la/catre participantii la piata detinatori de unitati/consumuri dispecerizabile, în scopul compensarii abaterilor de la valorile programate ale productiei si consumului de energie electrica.

Producatorii dispecerizabili sunt obligati sa oferteze pe aceasta piata, la Crestere de Putere întreaga cantitate de energie electrica disponibila suplimentar fata de cantitatea de energie electrica notificata iar la Reducere de Putere întreaga cantitate de energie electrica notificata. Ofertele si Tranzactiile pe Piata de Echilibrare se fac la nivel de unitate/consum dispecerizabila

Piata de Echilibrare este administrata de Operatorul Pietei de Echilibare.

Piata centralizata de servicii de sistem tehnologice

Asigurarea unei cantitati suficiente de Servicii de Sistem tehnologice disponibila pentru Operatorului de Transport si de Sistem , respectiv pentru Operatorii de Distributie, se realizeaza de regula prin mecanisme nediscriminatorii de piata – licitatii pe perioade determinate si/sau contracte bilaterale.

Asigurarea reglajului primar si mentinerea disponibilitatii rezervei de reglaj primar sunt obligatorii pentru toti producatorii de energie electrica în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport. Producatorii care au contractat Servicii de Sistem Tehnologice ( rezerva de reglaj secundar si rezerva de reglaj tertiar) sunt obligati sa ofere pe Piata de Echilibrare cel putin cantitatile de energie electrica corespunzatoare volumelor de servicii de sistem tehnologice contractate.