Afișare Conținut Web

Norme/metodologii asociate regulamentului

1. Decizia ANRE nr. 2206 din 20.12.2019 pentru acordarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A. a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare)

2. Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare)

3. CNTEE Transelectrica SA a transmis spre consultare către MEEMA, SGG și ANRE Planul de acțiuni dezvoltat în conformitate cu Articolul 15 din Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică. Planul de acțiuni conține măsurile de creștere a capacității disponibile pentru comertul transfrontalier în vederea indeplinirii obligațiilor prevăzute la Articolul 16(8) din Regulamentul (UE) 2019/943, conform și cu Articolul 2 din Decizia ANRE nr. 2206/ 20.12.2019.

4. ANRE a aprobat în data de 11.11.2020 documentul "Raportul privind congestiile structurale în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă pentru energie electrică (reformare)"

Decizia ANRE nr. 2063/2020

Anexa

 

5. Decizia ACER nr. 38 din 23.12.2020 privind aprobarea metodologiei de utilizare a venitului din congestie, întocmită ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentului 943/2019

 

Decizia ANRE nr. 38/2020

Anexa

6. Decizia ANRE nr. 325/2021 privind  Înfiinţarea centrelor regionale de coordonare pentru regiunea de operare a sistemului din Europa Centrală în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică

Decizia ANRE nr. 325/2021 

Anexa

7. Plan de acțiuni conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2019/943

Plan de acțiuni

8. Decizia ANRE nr. 59 din data de 02.02.2022 pentru acorderea CNTEE Transelectrica SA a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.

Decizia ANRE nr. 59/2022