Editor de Bunuri

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Adrian GOICEA Președinte CS 30-11-2019 29-03-2020
2 Luiza POPESCU Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-03-2020
3 Sebastian BURDUJA Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-03-2020
4 Jean - Valentin COMĂNESCU Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-03-2020
5 Jean BADEA Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-03-2020
6 Oleg BURLACU Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-03-2020
7 Membru CS provizoriu 30-11-2019

Afișare Conținut Web

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de către AGA, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, trebuie sa declare în mod formal, daca este independent, precum și ori de câte ori intervine o schimbare în statutul său, arătând motivele pentru care se consideră independent.

 

Editor de Bunuri

Comitetul de nominalizare si remunerare

Sebastian - Ioan BURDUJA  - președinte

Adrian GOICEA - membru

Jean - Valentin COMĂNESCU - membru

Oleg BURLACU - membru

Luiza POPESCU - membru

Jean BADEA - membru

 

 


Editor de Bunuri

Comitetul de audit

Jean - Valentin COMĂNESCU – președinte

Adrian GOICEA - membru

Luiza POPESCU - membru

 


Editor de Bunuri

Comitetul de securitate energetica

Oleg BURLACU – președinte

Sebastian - Ioan BURDUJA - membru

Adrian GOICEA – membru

Luiza POPESCU - membru

Jean - Valentin COMĂNESCU - membru

Jean BADEA - membru