Afișare Conținut Web

Consultari inchise

Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung

Prezentare

Consultarea publică se referă la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung conform articolului 31 din  Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.

OTS-urile din regiunea SEE de calcul al capacităților (ADMIE, ESO și TRANSELECTRICA) sunt promotorii consultării on-line, pe website-ul ENTSO-E pentru o perioadă de o lună (20 februarie-20 martie).

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/copy-of-lt-transmission-rights-see/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.6 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.

 

Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță 

Prezentare

Consultarea publică se referă la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță conform articolului 44 din  Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

OTS-urile din regiunea SEE de calcul al capacităților (ADMIE, ESO și TRANSELECTRICA) sunt promotorii consultării on-line, pe website-ul ENTSO-E pentru o perioadă de o lună (1martie-31 martie).

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/see-fallback/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

 

Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung

Prezentare

Consultarea publică se referă la Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung conform articolului 31 din  Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze, până la data de 10 aprilie 2017, comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ltrs/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.6 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.

În timpul consultării publice referitoare la "Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung", conform articolului 31 din  Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung , care a avut loc până la data de 10 aprilie 2017, s-a primit o serie de comentarii, care sunt prezentate în următorul raport: /documents/10179/5094481/Consultation+Report_Core+CCR+TSOs%27%20proposal_FINAL.pdf/a786fe03-873b-4627-895b-b0ef1d2a11f2

 

Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță 

Prezentare

Consultarea publică se referă la Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță conform articolului 44 din  Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze, până la data de 27 aprilie 2017, comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/core-tsos-proposal-for-fallback-procedures/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru metodologia de calcul a  capacitatii pentru ziua următoare în conformitate cu Aricolul 20 din Regulamentul UE 1222/2015.

Consultarea publică se referă la Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru metodologia de calcul a capacităţilor pentru ziua următoare în conformitate cu Articolul 20 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze, până la data de 31 Iulie 2017, comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/core-da-ccm/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

 

Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru metodologia de calcul a  capacitatii intrazilnice în conformitate cu Aricolul 20 din Regulamentul UE 1222/2015. 

Consultarea publică se referă la Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru metodologia de calcul a capacităţilor intrazilnice în conformitate cu Articolul 20 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze, până la data de 31 Iulie 2017, comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/core-id-ccm/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice

Prezentare

Consultarea publica se refera la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice in conformitate cu Articolul 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

OTS-urile din regiunea SEE de calcul al capacităților (ADMIE, ESO și TRANSELECTRICA) sunt promotorii consultării on-line, pe website-ul ENTSO-E pentru o perioadă de o lună (13 noiembrie-14 decembrie).

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/see-ccr-tsos-proposal-of-ccm/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

 

Consultare publică - Norma Tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public a consumatorilor"

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 specificate în art. 6 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 2047/20.12.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Norma Tehnică: "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public a consumatorilor" (link normă tehnică).

Consultarea tip workshop pentru prezenta normă tehnică va avea loc în data de 06 septembrie 2017, locatie Hotel Novotel, începând cu ora 10:30. Până la data de 04 septembrie 2017 sunt așteptate observațiile și comentariile dumneavoastră, pe care le puteti transmite la adresele de e-mail: [email protected], [email protected] și [email protected].

3. Consultare publica  -  Propunere privind Cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire- Proiect TERRE

Proiectul TERRE a lansat pe data de 21 februarie etapa de consultare publica a propunerii privind  ‘Cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire' .
Aceasta propunere are ca obiectiv stabilirea regulilor de piata pentru rezervele de inlocuire (RI) care urmeaza sa fie implementate de toate OTS-urile care vor utiliza RI. Documentul este sustinut de 10 OTS-uri (NGET, RTE, REE, TERNA, REN, Swissgrid, PSE, ESO, MAVIR si Transelectrica) si raspunde la cerintele Regulamentului (UE) 2017/2195 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.
 

Perioada de consultare se va incheia in data de 4 aprilie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul linkhttps://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-replacement-reserves/consult_view/

 4. Consultare publică - "Norma Tehnica privind cerintele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru modulele de generare"

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 631/2016 specificate în art. 7 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 1570/05.10.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Norma Tehnică: "Norma Tehnică privind cerintele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru modulele de generare" (link normă tehnică).

Consultarea tip workshop pentru prezenta normă tehnică va avea loc în data de 22 martie 2018, iar până la data de 20 martie 2018 sunt așteptate observații și comentarii care pot fi transmise la adresele de e-mail: [email protected], [email protected] și [email protected]. Totodată, în cadrul acestei întâlniri se va discuta si upgradarea Normei Tehnice - Condiții tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru generatoarele sincrone (vezi tabel corespondență)

n conformitate cu cerințele calendarului de implementare a Regulamentului 2016/631 aprobat prin decizia ANRE nr. 1570/05.10.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. PROCEDURA PRIVIND OBŢINEREA DEROGĂRILOR UNITĂŢILOR GENERATOARE, PENTRU NEÎNDEPLINIREA UNEIA SAU MAI MULTOR CERINŢE PREVĂZUTE ÎN NORMA TEHNICĂ DE RACORDARE 

/documents/10179/3992494/PO+derogarea+vers+3.docx/7f72ba17-5e58-4478-bb5a-55c6a1da1d95

Vă rugăm să transmiteti observațiile și comentariile pot fi transmis la adresa de email: [email protected]până la data de 7 mai 2018.

5. Consultarea tip workshop (vezi link) pentru prezenta procedură   va avea loc în data de 25 aprilie 2018.

Consultare publică - "Procedura de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele de interes public"

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 631/2016 specificate în art. 7 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 1570/05.10.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Procedura Operațională: "Procedura de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele de interes public".

6. Consultarea tip workshop (vezi pagina: Coduri paneuropene - Regulamentul RfG - Proceduri ce decurg din implementarea codului) pentru prezenta procedură va avea loc în data de 25 aprilie 2018, iar eventualele puncte de vedere cu observații și comentarii pe marginea procedurii sunt așteptate după desfășurarea workshop-ului, dar nu mai târziu de 03.05.2018 și pot fi transmise la adresele de e-mail: [email protected], [email protected] și [email protected]

Consultare publică Metodologia de analiză cost-beneficiu utilizată pentru extinderea domeniului de aplicare a cerințelor din normele tehnice privind racordarea la reţelele electrice de interes public și pentru acordarea derogărilor /documents/10179/3992478/CBA+final.doc/fc9812c3-3ae5-45b0-8078-0b8e30eecec3

Vă rugăm să transmiteti observațiile și comentariile  la adresa de email: [email protected]  până la data de 7 mai 2018

 

Consultarea tip workshop (vezi link) pentru prezenta metodologie  va avea loc în data de 25 aprilie 2018

7.Consultare publică

Vă supunem consultării publice documentul Clauzele și condițiile pentru pentru părţile responsabile cu echilibrarea în conformitate cu prevederile articolului 18 din  Regulamentul 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică. 

Perioada de consultare se va incheia in data de 30 iunie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul link

Vă rugăm să transmiteti comentariile şi observaţiile dvs la următoarea adresă de email:  [email protected]  

8. Consultare publică

Vă supunem consultării publice documentul Clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare elaborat în conformitate cu prevederile articolului 18 din Regulamentul (UE) 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.

Perioada de consultare se va incheia in data de 30 iunie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul link

Vă rugăm să transmiteţi comentariile şi observaţiile dvs la următoarea adresă de email: ope.transelectrica.ro 

9. Consultare publică

Vă supunem consultării publice documentul .Procedura privind obţinerea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

Perioada de consultare se va incheia in data de 19 iulie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul link.

Vă rugăm să transmiteţi comentariile şi observaţiile dvs la următoarea adresă de email: [email protected]

10. Consultare publica - Workshop

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 specificate în art. 9 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 2047/20.12.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Procedura Operațională: „Procedura de notificare a locurilor de consum racordate la sistemul de transport, a instalatiilor de distributie racordate la sistemul de transport și a sistemelor de distributie si a unitatilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil catre operatorii de retea".

 

Pentru prezenta procedură, în data de 29 iunie 2018 va avea loc un workshop (vezi link)iar eventualele puncte de vedere cu observații și comentarii pe marginea procedurii sunt așteptate după desfășurarea workshop-ului, dar nu mai târziu de 09.07.2018 și pot fi transmise la adresele de e-mail: [email protected], [email protected] și [email protected].

11. Consultare publica - Workshop

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1447/2016 specificate în art. 9 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 473/29.03.2017, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Norma Tehnică: Norma Tehnică privind cerințele tehnice pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu".

Pentru prezenta normă, în data de 26 iulie 2018 va avea loc un workshop (vezi link)iar eventualele puncte de vedere cu observații și comentarii pe marginea normei tehnice sunt așteptate după desfășurarea workshop-ului, dar nu mai târziu de 16.08.2018 și pot fi transmise la adresele de e-mail: [email protected], [email protected] și [email protected].

12. Consultare publica 

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1447/2016 vă comunicăm că C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. supune  consultării publice Procedura de notificare a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC) și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu (MGCCC)".

Astfel,  începând cu data de 15.11.2018 și până în data 06.12.2018, așteptăm puncte de vedere cu observații și comentarii pe marginea documentului mai sus menționat și postat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în secțiunea Coduri paneuropene la rubrica: Regulamentul european de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate la curent continuu - Proceduri ce decurg din implementarea codului (link spre procedura).

13. Consultare publică

Întâlnire de lucru privind procedurile operaționale de verificare a asigurării rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF), rezervelor de restabilire a frecvenței (RRFa și RRFm), respectiv a asigurării rezervei de înlocuire (RI) - 17.11.2021, ora 14:00.

  • Documentele supuse consultării publice:

1. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare, Cod: TEL - 07.V OS - DN/38

2. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil, Cod: TEL - 07.V OS - DN/41

3. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare, Cod: TEL - 07.V OS - DN/34

4. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil, Cod: TEL - 07.V OS - DN/35

5. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din instalații de stocare, Cod: TEL - 07.V OS - DN/36

6. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare - Cod TEL-07.V OS-DN/29

7. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil - Cod TEL-07.V OS-DN/32

8. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din instalații de stocare - Cod TEL-07.V OS-DN/30

9. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare - Cod TEL-07.V OS-DN/26

10. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum comandabil - Cod TEL-07.V OS-DN/28

11. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din instalații de stocare - Cod TEL-07.V OS-DN/27

  • Sinteze observații aferente documentelor supuse consultarii publice:

       - Sinteza observatiilor_PO RSF_17.11.2021

       - Sinteza observatiilor_PO RRFa_17.11.2021

       - Sinteza observatiilor_PO RRFm_17.11.2021

       - Sinteza observatiilor_PO RI_17.11.2021

Documentele revizuite, prezentările si sintezele de observații la puteți găsi si în secțiunea: Regulamentului european de stabilire a unor linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice link

Întâlnire de lucru privind prezentarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare - 18.11.2021, ora 14:00.

  • Documentul supus consultării publice:

1. Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare a instalațiilor de stocare a energiei electrice 

  • Sinteza observațiilor aferente documentului supus consultării publice

       - Sinteza observațiilor NT IS_18.11.2021

Documentul revizuit, prezentarea si sinteza de observații la puteți găsi si în secțiunea: Regulamentului european de stabilire a unor linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice - link