Editor de Bunuri

Proceduri Specifice - Piata de Echilibrare

No Piata Tip Procedura Continut procedura Fisier
1 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operațională Plăți Piața de Echilibrare
2 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Pentru Înregistrare, retragerea şi revocarea ca PRE la Piaţa de echilibrare trebuie consultată procedura operaţională
3 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Decontare PRE 2024
4 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operațională Decontare Piaţa de Echilibrare 2024
5 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operațională: Denumire: Înregistrarea, revocarea sau retragerea unui Furnizor de Servicii de Echilibrare de la Piaţa de Echilibrare
6 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operationala:"Derularea platilor si incasarilor pe piata de echilibrare- PO 01.19 Editia1, Revizia 1
7 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Conţinutul şi formatul cadru al Notificărilor Fizice, al Declaraţiilor de Disponibilitate şi modificarea acestora
8 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura între OPCOM și CNTEE TRANSELECTRICA privind corelarea NF aferente tranzacțiilor în ore CET pe Piața pentru Ziua Următoare cu NF aferente tranzacțiilor în ore EET pe Piața de Echilibrare.
9 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE A.1) Modul de agregare a mai multor unități generatoare, locuri de consum cu consum comandabil sau instalații de stocare în unitate dispecerizabilă, consumator dispecerizabil și instalație de stocare dispecerizabilă - Cod TEL - 07.VI ECH - DN/14, Ediția: I, Revizie: 3. .................................................... A.2) Lista semnale_anexa 1 PO 14 actualizata ............................................. B) Confirmarea capabilității de agregare a agregatorilor independenți și a producătorilor pentru participarea la piața de echilibrare (în vederea prestării de servicii de echilibrare) - Cod TEL-.07.VI ECH-DN/25, Ediția: I, Revizie: 0.
10 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Transmiterea, validarea si preluarea in platforma PE a Categoriilor de Unitati Dispecerizabile. (TEL-07.VI ECH-DN/148)
11 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE PO pentru verificarea respectarii HG nr.138/2013.
12 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operationala Inregistrarea, retragerea si revocarea unui Participant la Piata de Echilibrare, TEL-01.17
13 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operationala Inregistrarea, actualizarea, retragerea si revocarea unei Parti Responsabile cu Echilibrarea, TEl-01.18
14 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Convenţia-cadru de Participare la Piaţa de Echilibrare
15 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Conventia-cadru de Asumare a Resposablitatii de Echilibrarii
16 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE PO 138 Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea Ofertelor pe Piaţa de Echilibrare
17 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Verificarea si acceptarea in functionare a centralelor eoliene din punct de vedere al respectarii cerintelor Codului Tehnic RET
18 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Constituirea, actualizarea si utilizarea garantiilor pe piata de echilibrare Editia 1, Revizia 1
19 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Calculul Cantitatilor de energie de echilibrare in vederea decontarii serviciului de reglaj secundar
20 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Selectarea pe tipuri a energiei de echilibrare
21 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Algoritm de calcul al energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer , al dezechilibrului de la notificare și al tranzacțiilor pe Piața de Echilibrare
22 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Disfunctionalitati in procesul de selectare pe PE
23 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Monitorizarea functionarii pietelor din responsabilitatea OTS
24 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Metodologie provizorie de functionare a pietei de servicii tehnologice de sistem - rezerva capacitati
25 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Determinarea cantitatilor de servicii tehnologice de sistem realizate fata de cele contractate
26 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Monitorizarea dezechilibrelor Părţilor Responsabile cu Echilibrarea
27 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Determinarea energiei disponibile pentru echilibrare
28 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Stabilirea puterii maxime instalabile in CEE si a rezervelor de putere suplimentare necesare pentru siguranta SEN
29 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Procedură de urgenţă pentru piaţa de echilibrare privind transmiterea, validarea şi selectarea ofertelor zilnice și emiterea dispoziţiilor de dispecer
30 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operationala Transferul de informatii intre OTS, OPE si OPCOM REVIZIA 4
31 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Preluarea producţiei prioritare generata de hidraulicitate ridicată
32 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE TEL--07.IV OP-DN /106 Dimensionarea rezervelor de putere activa in SEN
33 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Compensarea dezechilibrelor la nivel SEN in procesul de programare pe piata de echilibrare in ziua D-1
34 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE
35 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Calificare grupuri pentru piata de capacitati
36 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Publicarea informatiilor, detinute de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., ce asigura transparenta functionarii pietelor de energie electrica si Anexe
37 Piata de Echilibrare Proceduri care necesita avizul ANRE.Avizat PO 11 NOTIFICAREA TRANZITELOR DE CATRE PARTICIPANTII LA PIATA DE ENERGIE ELECTRICA