Afișare Conținut Web

7. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Productie

 

Legenda:
- CM = Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului  din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003;
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Producţia prognozată pentru ziua următoare
CM Anexa Cap.5.7
CC 15.3.1.2 b)
- valori orare
- valori nete/brute
2 Producţia prognozată pentru săptămâna urmatoare
CM Anexa Cap.5.7
- valori orare - valori nete/brute
3 Producţia prognozată pentru luna următoare
CM Anexa Cap.5.7
- valori orare
4 Producţia prognozată totală şi la vârf pentru anul următor
CM Anexa Cap.5.7
- valori medii lunare
5 Informaţii ex-post privind indisponibilităţile programate/accidentale ale unităţilor de producţie cu putere instalată mai mare sau egală cu 100 MW
CM Anexa 5.5 i), 5.8
- centrala;
- denumire unitate;
- tip tehnologie;
- localizare;
- data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor planificate/accidentale;
- capacitate instalată;
- puterea maximă disponibilă pe PE
- capacitatea indisponibilă;
- tip (programat/accidental)
- observaţii.
In situatia nefunctionarii va rugam sa accesati datele pe platforma EMFIP. In case of technical issues please access the EMFIP platform.
6 Informaţii ex-ante privind indisponibilităţile programate ale unităţilor de producţie cu putere instalată mai mare sau egală cu 100 MW CM Anexa 5.5 i)
GGP 3.2,
- centrala;
- denumire unitate;
- tip tehnologie;
- localizare;
- data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor planificate;
- capacitate instalată;
- puterea maximă disponibilă pe PE
- capacitatea indisponibilă;
- observatii.
7 Prognoza pentru ziua următoare a energiei electrice livrate de unităţile nedispecerizabile
CM Anexa 5.7
- Rapoarte Zilnice
- PE
8 Prognoza zilnică a producţiei unităţilor necontrolabile (intermitente) (de ex. eoliene)
GGP 3.6
Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare

Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii.

9 Informaţii ex-ante privind indisponibilităţile programate ale marilor consumatori industriali (consum mai mare sau egal cu 100 MW)
GGP 3.3
- denumire unitate;
- data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor planificate;
- capacitate instalată;
- capacitatea indisponibilă;
- observaţii.
10 Informaţii ex-post privind indisponibilităţile orare programate / accidentale ale unităţilor de consum semnificative (consum mai mare sau egal cu 100 MW)
GGP 3.8
- denumire unitate;
- data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor;
- capacitate instalată;
- capacitatea indisponibilă;
- observaţii.
11 Gradul de umplere agregat, exprimat procentual, al lacurilor de acumulare cu acumulare sezonieră
GGP 3.5
12 Capacitatea totală de producere instalată şi disponibilă în SEN pe fiecare unitate dispecerizabilă, diferenţiată pe surse primare de energie
GGP 3.1,
CC 15.3.1.2 b)
- centrala;
- unitatea;
- locaţia;
- tip tehnologie;
- capacitate instalată;
- putere disponibila prognozată;
- observaţii.
- valori brute/nete
Baza de date actualizata pentru 01.04.2024.
- valori nete agregate pe surse de energie
13 Capacitatea totală de producere instalată şi disponibilă în SEN, la nivel agregat pentru unităţile nedispecerizabile, diferenţiat pe surse primare de energie
GGP 3.1,
CC 15.3.1.2 b)
-valori brute/nete Baza de date actualizata pentru 01.04.2024.
14 Prognoza evoluţiei cel puţin pe următorii 3 ani a capacităţii totale de producere instalată şi disponibilă în SEN, în formă agregată, inclusiv tipul unităţilor de producere ale proiectelor noi, retragerile definitive şi de lungă durată din exploatare, precum şi trecerile în conservare, planificate
GGP 3.1, CC 15.3.1.2 b)
- perspectiva pentru, urmatorii 3 ani, cel puţin. disponibile si la - Management RET / Integrarea in SEN a centralelor electrice din surse regenerabile; daca fisierul este invechit, stergeti cache-ul paginii sau apasati Ctrl +F5
15 Avizele tehnice acordate de racordare la retea a centralelor noi disponibile si la - Management RET / Integrarea in SEN a centralelor electrice din surse regenerabile; daca fisierul este invechit, stergeti cache-ul paginii sau apasati Ctrl+F5
16 Contractele incheiate de racordare la retea a centralelor noi disponibile si la - Management RET / Integrarea in SEN a centralelor electrice din surse regenerabile; daca fisierul este invechit, stergeti cache-ul paginii sau apasati Ctrl+F5
17 Informaţii ex post privind producţia realizată
GGP 3.9
CC 15.3.2.2 a)
- valori medii orare (totale şi separat pe tip de combustibil); Productia zilnică realizată: totala şi separat pe tip de combustibil
Arhivă pentru producția zilnică realizată
- agregate pe tip de combustibil (timp real); - momentan nu e accesibil
- puterea medie produsă zilnică (şi separat pe tip de combustibil); Raport Operativ SEN 2013
Anii anteriori se pot vizualiza la Capitolul Consum de energie electrică punctul 1
- valori medii lunare
18 Producţia totală programată (notificată) de energie electrică
GGP 3.4
CC 15.3.2.2 a)
-pentru fiecare interval de tranzacţionare Rapoarte Zilnice - PE

Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii.

19 Raportare conform Ordinului ANRE nr. 52/23.06.2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) şi contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere energie electrică din surse regenerabile - Anexa 9.1
Lista cu certificate de racordare (CfR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile - Anexa 9.2
Lista cu instalaţiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluţie în vederea obţinerii ATR - Anexa 9.3
20 Capacitatea totală de producere instalată şi disponibilă în SEN diferenţiată pe surse primare de energie. Suma puterilor aferente unitatilor dispecerizabile si nedispecerizabile aflate la punctele 12 si 13. Baza de date actualizata pentru 01.04.2024.