Afișare Conținut Web

Norme / Metodologii asociate regulamentului

Programul de implementare - etape, participanti, diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea Normelor/Metodologiilor

 

Forma de lucru a Normelor/Metodologiilor

    1.Propunerea tuturor OTS-urilor privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP)  și                                                    metodologia de partajare a costurilor (pdf)

                -Document explicativ privind Propunerea tuturor OTS-urilor privind constituirea și                                                                   metodologia de partajare a costurilor platformei unice de alocare (pdf)

     2. Propunerea tuturor OTS-urilor pentru normele de alocare armonizate privind drepturile de                                                      transport pe termen lung (pdf)

                -Document justificativ pentru propunerea tuturor OTS-urilor privind normele de alocare                                                           armonizate a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

       2.1. Anexa specifică regiunii pentru regiunea de calcul al capacităților SEE pentru Normele de                                                       Alocare Armonizate a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

       2.2. Anexa specifică regiunilor pentru regiunea de calcul al capacității Core la Normele de                                                             Alocare Armonizate a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

       3.1. Propunerea OTS-urilor din CCR SEE pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen   lung (pdf)

                  -Notă explicativă pentru propunerea OTS-urilor din regiunea de calcul al capacităților SEE                                                       pentru desemnarea Drepturilor de Transport pe Termen Lung (pdf)

       3.2. Propunerea tuturor OTS-urilor din regiunea de calcul a capacității CORE pentru structura                                                         regională a drepturilor de transport (pdf)

                  -Document explicativ cu privire la propunerea tuturor OTS-urilor din regiunea de calcul al                                                       capacităților CORE pentru structura regională a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

     4. Propunerea tuturor OTS privind metodologia unui model comun de rețea (pdf)

     5. Propunerea tuturor OTS-urilor pentru o metodologie de furnizare a datelor de producție și consum (pdf)

     6.Structura Drepturilor Regionale de Transport pe Termen Lung pentru Core CCR (pdf)

Programul de discutie al Normei, inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea

Forma finala si link la site ANRE (referitor la termene si forma adoptata)

1. Decizia ACER nr.6 din 13.12.2017 privind Anexa specifica regiunii de calcul al capacit[ílor SEE pentru Normele de alocare armonizatea drepturilor de transport pe termen lung 

2. Decizia ACER nr 3 /02.10.2017 privind aprobarea Regulilor de alocarea a drepturilor de transport pe termen lung (HAR)

3. Ordinul ANRE nr. 92 din 02.10.2017 privind Platforma unica de alocare si metodologia de partajare a costurilor (SAP)

4. Ordinul ANRE nr 1505 din 18.10.2017 privind  "Anexa specifica regiunilor pentru regiunea de calcul al capacității CORE la Normele de alocare armonizate a drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu art. 52 din Regulamentul (UE) 2016/1719 din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung"

5. Ordinul ANRE nr.1506 din 18.10.2017 privind Propunerea tuturor OTS-urilor din regiunea de calcul al capacităților CORE pentru structura regională a drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei

6.Decizia ANRE nr 70 din 17.01.2018 pentru aprobarea Metodologiei de furnizare a datelor privind producția și consumul pentru stabilirea modelului comun de rețea pentru perioadele de alocare a capacităților pe termen lung

7. Decizia ANRE nr. 661/2018 privind Propunerea pentru regulile de alocare a drepturilor fizice de transport pentru granițele zonelor de ofertare Ungaria și România în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung    

8. Decizia ANRE nr. 662/2018 privind Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung, conform articolului 31 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung

9. Decizia ANRE nr. 784/2018 privind Propunerea pentru regulile de alocare a drepturilor fizice de transport pentru granițele zonelor de ofertare Bulgaria și România în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung. Documentul aprobat.

10. Decizia ANRE nr. 661/2018 privind Propunerea pentru regulile de alocare a drepturilor fizice de transport pentru granițele zonelor de ofertare Ungaria și România în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung. pdf

11. Decizia ANRE nr. 1165 / 2018 pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem pentru metodologia privind modelul comun de rețea în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung"

12. Decizia ANRE nr. 1166 / 2018 pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din regiunea CORE pentru modificarea structurii regionale curente a drepturilor de transport pe termen lung in temeiul art. 4 (12) din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung"

13. ANRE a aprobat în data de 27.03.2019 documentul "Anexa specifică regiunilor pentru regiunea de calcul al capacității CORE la normele de Alocare Armonizare a drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu art. 52 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung"

Decizia ANRE nr. 563/2019

Anexa specifică (RO și ENG)

 

14. ANRE a aprobat în data de 05.06.2019 documentul "Propunerea tuturor OTS pentru o Metodologie de distribuire a venitului din congestii (CID) în conformitate cu Articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei linii directoare pentru alocarea capacității la termen"

Decizia ANRE nr. 1028/2019

Document aprobat (RO și ENG)

 

15. A treia modificare a structurii regionale a drepturilor de transport pe termen lung a OTS din RCC Core in baza articolului 4(12) din Regulamentul Comisiei (EU) 2016/1719.

Decizia ANRE nr. 979/2020

Documentul aprobat (RO si ENG)

 

16. Decizia ACER nr. 25 din 23.10.2020 privind metodologia FCA-FRC

Decizia ACER nr.25/2020

Anexa I, Anexa, Anexa II

 

17. ANRE a aprobat în data de 11.11.2020 documentul „Propunerea operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacităților SEE privind metodologia comună de calcul al capacităților pentru intervalul de timp al pieței pe termen lung în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung"

Decizia ANRE nr. 2064/2020

Anexa

 

18. Decizia ACER nr. 32 din 02.12.2020 privind metodologia FCA SEE LTSR

Decizia ACER nr.32/2020

Anexa I și Anexa II

 

19. Decizia ACER nr. 12 din 04.10.2020 privind metodologia FCA-FRC

Decizia ACER nr. 12/2021

Anexa I, Anexa II

 

20. ANRE a aprobat în data de 15.12.2021 documentul "Anexa specifică regională pentru CCR Core la regulile de alocare armonizate pentru drepturile de transport pe termen lung, în conformitate cu Articolul 52 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei linii directoare pentru alocarea capacității la termen"

Decizia ANRE nr. 2260/15.12.2021

Document aprobat (RO și ENG)

 

21. Decizia ACER nr. 05 din 22.03.2023 privind propunerea OTS de modificare a cerintelor pentru Platforma unica de alocare

Decizia ACER nr. 05/2023

Anexa I, Anexa II

 

22. Decizia ACER nr. 06 din 22.03.2023 metodologia FCA-CID

Decizia ACER nr. 06/2023

Anexa I, Anexa II

 

23. Decizia ACER nr. 07 din 22.03.2023 metodologia FCA-FRC

Decizia ACER nr. 07/2023

Anexa I, Anexa II

24. Decizia ANRE nr. 971 din 03.05.2023 pentru aprobarea documentului "Primul amendament al Metodologiei de împărțire a capacității interzonale pe termen lung a OTS din RCC Core în conformitate cu Articolul 16 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung"

Decizia ANRE nr. 971/2023