Editor de Bunuri

Adunari Generale ale Actionarilor - Data, tipul adunarii si ordinea de zi - 2017

Arhiva - selectati anul pe care doriti sa il vizualizati
Sedinta AGA din 29-05-2017
Data 29-05-2017
Data Referinta 19-05-2017
Data Inregistrare 16-06-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura N/A
Formular de vot prin corespondenta N/A
Materiale sedinta 01_Adresa Ministerului Economiei prin D.P.A.P.S. nr 1368 din 03.04.2017
Proiectul de Hotarare N/A
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 29-05-2017
Data 29-05-2017
Data Referinta 19-05-2017
Data Inregistrare 16-06-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_Nota de informare achizitii mai mari de 5.000.000 euro
02_Nota pentru fundamentarea unor modificari ale Actului Constitutiv
02_01 proiect Act Constitutiv
Proiectul de Hotarare
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 27-04-2017
Data 27-04-2017
Data Referinta 17-04-2017
Data Inregistrare 07-06-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta N/A
Materiale sedinta 1_Nota de informare a AGA privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare > 5.000.000 euro
2_Nota de informare a AGA privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2013
3_Nota de informare - contractare linie de credit bancar revolving pe o perioadă de 1 an în suma de 150.000.000 lei
Proiectul de Hotarare N/A
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 27-04-2017
Data 27-04-2017
Data Referinta 17-04-2017
Data Inregistrare 07-06-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_5 Situatii Financiare Separate 2016 si Raportul Auditorului Indepent
2_5 Situatii Financiare Consolidate 2016 si Raportul Auditorului Indepent
3.1. Nota pentru repartizarea profitului net conform Politicii de distribuire dividende
3.2. Nota pentru repartizarea profitului net conform Memorandum
4.1. si 12_14 Nota pentru aprobarea dividendului brut pe actiune conform Politicii de distribuire dividende
4.2. si 12_14 Nota pentru aprobarea dividendului brut pe actiune conform Memorandum
6.1. Raport Anual 2016
6.2. Raport Anual Consolidat 2016
8. Raport semestrial al Consiliului de Supraveghere asupra activității de administrare
9. Raport CNR din cadrul CS al TEL privind remuneratiile membrilor CS si membrilor D aferente anului 2016
10. Raport al Comitetului de Audit din cadrul CS al TEL asupra sistemelor de control si de gestiune a riscurilor semnificative din TEL
11. Nota pentru aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 13-04-2017
Data 13-04-2017
Data Referinta 03-04-2017
Data Inregistrare 04-05-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_Nota AGA - Program de investitii 2017 si estimari 2018-2019
2_Nota propunere BVC 2017 si estimarile 2018-2019
5_Nota privind alegerea prin vot majoritar a unui membru CS al TEL
7_8_9_10_Adrese actionar, Ministerul Economiei, ce includ proiect de hotarare, propunere membru provizoriu CS, CV si model contract de mandat al membrului proviziriu
9_CV Sefan - Valeriu IVAN, candidatul propus de catre Ministerului Economiei pentru functia de membru provizoriu din cadru CS
10_model de contract de mandat cu membrul provizoriu al CS numit de AGA
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 13-04-2017
Data 13-04-2017
Data Referinta 03-04-2017
Data Inregistrare 04-05-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_Nota de informare AGA privind achizitii mai mari de 5.000.000 euro
02_Nota privind incheierea unui contract de credit pt SGB in favoarea ARELCO Power SRL
03_Nota privind incheierea unui contract de credit pt SGB in favoarea OPCOM
04_Nota privind incheierea unui contract de credit pt SGB in favoarea ANRE
05_Nota privind incheierea unui act aditional la contractul de credit pt SGB in favoarea DAGESH ROM SRL
06_Nota privind litigiile TEL cu o valoare mai mare de 500.000 euro
07_Nota pentru aprobarea unei erate de indreptarea unei erori materiale in textul HAGOA din 06.11.2014
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot