Editor de Bunuri

Adunari Generale ale Actionarilor - Data, tipul adunarii si ordinea de zi - 2021

Arhiva - selectati anul pe care doriti sa il vizualizati
Sedinta AGA din 29-04-2021
Data 29-04-2021
Data Referinta 19-04-2021
Data Inregistrare 25-05-2021
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2021 și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022
02_Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al TEL, precum și a estimărilor pentru anii 2022 și 2023
Proiectul de Hotarare
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 27-04-2021
Data 27-04-2021
Data Referinta 16-04-2021
Data Inregistrare 04-06-2021
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a TEL pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2020
01_Prezentarea Raportului Anual consolidat
02_Prezentarea Raportului semestrial al CS al TEL asupra activităţii de administrare pentru perioada iulie-decembrie 2020
03_Prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra Situațiilor financiare anuale separate și asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, pentru exerciţiul financiar al anului 2020
04_Aprobarea Situaţiilor financiare separate ale TEL pentru exerciţiul financiar al anului 2020
05_Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate ale TEL pentru exerciţiul financiar al anului 2020
06_Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, în sumă de 149.807.813 lei
07_Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune
08_Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/acțiune
10_Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al TEL
11_Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul CS al TEL aferent anului 2020
12_Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2020
13_Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat pentru anul 2020
14_Informare privind politica de remunerare în ceea ce privește membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului
Proiectul de Hotarare
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A