Editor de Bunuri

Afișare Conținut Web

Achizitii publiceAnunt Achizitii Publice din 29.05.2023
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de recertificare a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 la SR ISO 45001:2018~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.05.2023, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.06.2023
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate preț.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Contract de servicii


Anunt Achizitii Publice din 18.05.2023
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Grup generator mobil de 110 kVA cu accesorii~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.05.2023, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, la sediul STT Cluj – Napoca, Serviciul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.05.2023, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul secretariatului STT Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, Cod poștal 400114
Persoana de contact Calin Groza
Telefon +40264-405.578
Informatii suplimentare:
Documentația de atribuire referitoare la achiziție este atașată prezentului anunț, a fost publicată în SEAP sau se poate solicita de la sediul STT Cluj – Napoca, Serviciul Comercial, tel. +40264-405.578, fax +40264-405.500, e-mail: [email protected], [email protected], prin mijloace electronice (e-mail) printr-o solicitare scrisă în care să fie precizate datele de identificare ale solicitantului.


Nume Fisier
Documentatie


Anunt Achizitii Publice din 28.04.2023
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază pentru obiectivele STT București~ prin procedura de ~procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.04.2023, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, sau să se prezinte , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.05.2023, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA -Sucursala București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Oferta va fi elaborate și depusă conform celor precizate în instrucțiunile pentru ofertanți. Criteriul de atribuire aplicat pentru atribuirea contractului: "prețul cel mai scăzut".


Nume Fisier
DOCUMENTATIE


Anunt Achizitii Publice din 31.03.2023
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de analize medicale și consultații medicale de specialitate~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.03.2023 să acceseze SEAP, secțiunea Publicitate anunțuri ADV1354729 sau documentele atașate prezentului anunț., la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.04.2023 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Secretariatul STT Bacău, loc. Bacău str. Oituz nr. 41, cod poștal 600266
Persoana de contact Laura Elena REBEGEA
Telefon 0234.207.195
Informatii suplimentare:
Conform "Informații către ofertanți", oferta va conține: 1. Documentele însoțitoare ofertelor, inclusiv garanția de participare; 2. Propunerea tehnică; 3. Propunerea financiară; 4. Formulare solicitate prin "Informații către ofertanți". Criteriul de atribuire aplicat pentru atribuirea contractului: "prețul cel mai scăzut".


Nume Fisier
Documentatie
Contract
Formulare
Caiet de sarcini
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 28.12.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de certificare a semnăturii electronice pentru personalul CNTEE Transelectrica SA" – acord-cadru pentru 36 luni.~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.01.2023, ora 13:00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana Struțu
Telefon 021 - 303.57.94, email: [email protected]
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse în documentația anexată prezentului anunț.


Nume Fisier
Documentație
Documentație
Acord Cadru
Formulare
Formular propunere tehnică
Caiet de sarcini
Erata - decalare termen depunere oferta
Formular propunere tehnică modificat cf solicitari clarificari
Răspuns solicitări clarificari nr.3954 din 30.01.2023


Anunt Achizitii Publice din 12.12.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garanţie bancară de plată" pe o perioadă de 27 luni, în sumă de 73.000.000 lei~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.12.2022, la sediul la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.12.2022, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cerasela Rădescu
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitor.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 18.10.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de asigurare cladiri, bunuri si echipamente (pentru 2023-2024)~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.10.2022, la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.11.2022, ora 23.30
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, Parter, Registratură, pentru Direcţia Comercială
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.59.76
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică. Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie participare, formulare, contract, caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 26.09.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Silicon transparent sanitar, tub min. 280 ml = 6 bucati, valoare estimata 152 lei. Pistol pentru tub silicon, standard, cadru metalic = 3 bucati, valoare estimata 69 lei~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.09.2022, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, sau să se prezinte , la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.09.2022, ora 23.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat sau pe adresa de email: [email protected].
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Valoarea estimata a achizitiei 221 lei. Ofertele financiare trebuie sa se incadreze in valoarea estimata totala cat si in valoarea estimata pentru fiecare produs in parte respectiv 152 lei pentru silicon si 69 lei pentru pistol pentru silicon. Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vaja, telefon 021/201.62.36, email : [email protected], fax : 021/317.23.00.


Nume Fisier
Cerinte minime achizitie silicon sanitar si pistol


Anunt Achizitii Publice din 16.09.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de examinare medicala a personalului din cadrul UTT Bucuresti, conform CCM ~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.09.2022, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, sau să se prezinte , la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.09.2022, ora 12.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat sau pe adresa de email: [email protected].
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Valoarea estimata a achizitiei 69477 lei. Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vaja, telefon 021/201.62.36, email : [email protected], fax : 021/317.23.00.


Nume Fisier
Cerinte, modele formulare, proiect de contract si caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 1.09.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs "Acordarea primului ajutor în caz de accidentare"~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 1.09.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27 et. IV, cam. 401 – Secretariat UTT Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.09.2022 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27 et. IV, cam. 401 – Secretariat UTT Cluj
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264 - 405.505, fax: 0264 -405.500
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate preţ.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Contract
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 29.08.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Soluţii şi abordări practice în domeniul achiziţiilor publice~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.08.2022, la sediul la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, Parter, Registratură, pentru Direcţia Comercială, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.09.2022 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, Parter, Registratură, pentru Direcţia Comercială
Persoana de contact Camelia CĂTĂLIN
Telefon 0749.265.219
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică. Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - preţ.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din 10.08.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Materiale sanitare conform formularului atasat~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.08.2022, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, sau să se prezinte , la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.08.2022, ora 16.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat sau pe adresa de email: [email protected].
Persoana de contact Manuela Paun
Telefon 021/201.63.15
Informatii suplimentare:
Valoarea estimata a achizitiei: conform formularului atasat. Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Manuela Paun, telefon 021/201.63.15, email: [email protected], fax: 021/317.23.00.


Nume Fisier
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din 10.08.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Prelungitor pe tambur =1 bucata si Prelungitor cu prize = 6 bucati~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.08.2022, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, sau să se prezinte , la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.08.2022, ora 09.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat sau pe adresa de email: [email protected].
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Valoarea estimata a achizitiei 438 lei. Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vaja, telefon 021/201.62.36, email : [email protected], fax : 021/317.23.00.


Nume Fisier
Anexă cerinte minime achiziție prelungitoare


Anunt Achizitii Publice din 21.07.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata" pe o perioada de 12 luni in suma de 76.000.000 lei~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.07.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.08.2022, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Alexandra Pahomi
Telefon 021 - 303.54.00, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitor


Nume Fisier
Invitație
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din 30.06.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesională pentru organizarea unui curs Limba engleză pentru sectorul energetic (pentru un număr de 76 persoane)~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.07.2022 ora 11:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Direcția Comercială
Persoana de contact Adrian GOGIOIU-CANDEORI
Telefon 021 – 303.56.50, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va conține: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice și criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat. Prețul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de Sarcini
Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 27.06.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Erbicid - 100 litri~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.06.2022, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, sau să se prezinte , la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.06.2022, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat sau pe adresa de email: [email protected]
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Valoarea estimata a achizitiei 4.249 lei. Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vaja, telefon 021/201.62.36, email : [email protected], fax : 021/317.23.00.


Nume Fisier
Cerinte minime achizitie "Erbicid"


Anunt Achizitii Publice din 06.06.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala – Curs "Reglementari legislative in domeniul resurselor umane~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.06.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA cu punct de lucru la UTT Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.06.2022 ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA cu punct de lucru la UTT Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1
Persoana de contact Daniela IACOBICI
Telefon Telefon/fax : 0256/265146, 0256/219963
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini anexate.Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. La punctul II din Caietul de sarcini (Cerinte de natura organizatorica) la pretul ofertat pentru serviciile de cazare a se citi 258 lei/zi/persoana, la fel si in Invitatia de participare si in Formulare, acolo unde este specificat pretul ofertat pentru serviciile de cazare.


Nume Fisier
IInvitatie participare
Formulare
Contract
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 12.05.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de certificare a semnăturii electronice pentru personalul CNTEE Transelectrica SA" – acord-cadru pentru 36 luni~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.05.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.06.2022, ora 13:00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana Struțu
Telefon 021 - 303.57.94. Email: [email protected]
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse în documentația anexată prezentului anunț.


Nume Fisier
Documentație
Erata
Erata servicii de certificare a semnaturii electronice
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Canistră metalică = 15 bucați~ prin procedura de ~achiziție directă ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.04.2022, sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt, sau să se prezinte, la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.04.2022, ora 23.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat sau pe adresa de email: [email protected].
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vaja, telefon 021/201.62.36, email : [email protected], fax : 021/317.23.00.


Nume Fisier
Cerinte minime achizitie "Canistra metalica"


Anunt Achizitii Publice din 06.04.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs "Limba engleză pentru sectorul energetic"~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.04.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27 et. IV, cam. 401 – Secretariat UTT Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.04.2022 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27 et. IV, cam. 401 – Secretariat UTT Cluj
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264 - 405.505, fax: 0264 -405.500
Informatii suplimentare:
1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate preţ.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Contract
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 11.03.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs cadru tehnic PSI ~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.03.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.03.2022 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Depunerea ofertelor se va face într-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27 et. IV, cam. 401 – Secretariat UTT Cluj
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264 - 405.505, fax: 0264 -405.500
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate preţ.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Model Contract
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 09/03.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază, monitorizare şi intervenţie pentru obiectivele U.T.T. Constanța~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.03.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Constanța, Mun. Constanța, bd. Al. Lăpușneanu, nr.195 A, Bl. LAV 1, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.03.2022, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Constanța, Mun. Constanța, bd. Al. Lăpușneanu, nr.195 A, Bl. LAV 1, Parter – Secretariat
Persoana de contact Ion Tanasă
Telefon 0241/607507, 0745/579448, fax: 0241/607552
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Documentele de calificare, inclusiv Garanția de participare; 2. Propunerea tehnică; 3. Propunerea financiară; 4. Formularele Caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în documentele anexate. Preţul total va fi exprimat în lei, fără TVA. Criteriul aplicat este ,,cel mai bun raport calitate pret''


Nume Fisier
Procedură proprie servicii pază
Instrucțiuni privind achiziția
Formulare servicii pază
Clauze contractuale servicii pază
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 16.02.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Linie de credit bancar revolving~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.02.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: : 03.03.2022, ora 11:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Alexandra Pahomi
Telefon 021 - 303.54.00, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitor.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare 1
Clarificare 2


Anunt Achizitii Publice din 14.02.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază, monitorizare, intervenție la obiectivele UTT București~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.02.2022 sa acceseze documentele din atasamentul prezentului anunt și să se prezinte, la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.02.2022, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariat
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Oferta va fi elaborate și depusă conform celor precizate în instrucțiunile pentru ofertanți. Criteriul de atribuire aplicat pentru atribuirea contractului: "cel mai bun raport calitate-preț".


Nume Fisier
Contract servicii
Instrucțiuni
Contract servicii conditii generale
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 11.02.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție pentru obiectivele UTT Bacău~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.02.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA UTT, Secretariatul U.T.T. Bacău, loc. Bacău str. Oituz nr. 41, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.02.2022 ora 1100
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA UTT, Secretariatul U.T.T. Bacău, loc. Bacău str. Oituz nr. 41
Persoana de contact Elena Lidia AMARIEI
Telefon 0234207120; 0234 207177
Informatii suplimentare:
Conform Instrucțiunilor pentru ofertanți, oferta va conţine: 1. Documentele însoțitoare ofertelor, inclusiv garanția de participare; 2. Propunerea tehnică; 3. Propunerea financiară; 4. Formulare solicitate prin Instrucțiunile pentru ofertanți.


Nume Fisier
Procedură proprie servicii pază
Instrucțiuni pentru ofertanți
Contract de prestare servicii
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 03.02.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit bancar pentru finanţarea capitalului de lucru al CNTEE Transelectrica SA" în sumă de 200 milioane lei~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.02.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: : 15.02.2022, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Alexandra Pahomi
Telefon 021 - 303.54.00, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitor.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Clarificare
Clarificare 2


Anunt Achizitii Publice din 28.01.2022
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază, monitorizare, intervenție și intervenție în situații deosebite la obiectivele UTT Pitești~ prin procedura de ~Procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.01.2022 să acceseze SEAP, sectiunea Publicitate anunțuri sau documentele atașate prezentului anunț, la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.02.2022 ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Pitești, Jud. Argeș, Loc. Pitești, Str. Frații Golești nr. 25B, et. II – Secretariat UTT Pitești
Persoana de contact Alina Grăsune
Telefon 0248 – 607 200, fax: 0248 – 607 209
Informatii suplimentare:
Informaţii suplimentare: Oferta va conţine: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. 4. Formulare completate Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în documentele anexate prezentului anunț. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este "cel mai bun raport calitate-pret". Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de contestare sunt conform Legii nr.101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


Nume Fisier
Instrucțiuni
Caiet de sarcini
Contract paza - conditii generale
Contract prestari servicii paza
Formular propunere tehnică
Formulare
Erată


Anunt Achizitii Publice din 29.12.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază, monitorizare, intervenție și intervenție în situații deosebite la obiectivele UTT Sibiu~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.01.2022, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Sibiu, Jud. Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 3, et. I – Secretariat UTT Sibiu, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.01.2022 ora 0900
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA UTT Sibiu, Jud. Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, et. I – Secretariat UTT Sibiu
Persoana de contact Dana Alexandra MUNTEAN
Telefon 0269 207 100
Informatii suplimentare:
Conform Instrucțiunilor pentru ofertanți, oferta va conţine: 1. Documentele de calificare însoțitoare ofertelor, inclusiv garanția de participare; 2. Propunerea tehnică; 3. Propunerea financiară; 4. Formulare solicitate prin Instrucțiunile pentru ofertanți. Criteriul de atribuire aplicat pentru atribuirea contractului: "cel mai bun raport calitate-preț".


Nume Fisier
Instrucțiuni ofertanți achiziție
Caiet de Sarcini
Formular 20 Propunere Tehnică
Modele Formulare
Model de Contract
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 24.12.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs tehnic Exploatarea operationala a statiilor electrice retehnologizate (pentru un numar de 194 persoane)~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 24.12.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.01.2022, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de Sarcini
Formulare
Model de contract
Clarificare 1 - Răspuns consolidat
Contract modificat conform raspuns consolidat


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs "Limba engleza pentru sectorul energetic" (pentru un numar de 71 de persoane)~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.12.2021, la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.12.2021 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Draft Contract
Formulare
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesională pentru organizarea unui curs - "Excel", nivel mediu si avansat (pentru un numar de 259 persoane)~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.12.2021, la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.12.2021 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Var hidrant~ prin procedura de ~achiziție directă~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.12.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.12.2021, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Registratura, pentru Serviciul Comercial, sau poate fi transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax : 021/317.23.00.
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vâja.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~rafturi pentru arhivare (diverse tipuri)~ prin procedura de ~achiziție directă ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.12.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, sector 1, București, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.12.2021, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau poate fi transmisa pe adresa de e-mail: [email protected] sau la fax : 021/317.23.00
Persoana de contact Florin Cristian Vâja
Telefon 021/201.62.36
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare si clarificari se pot obține de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vâja.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 24.11.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază, monitorizare, intervenție și intervenție în situații deosebite la obiectivele UTT Pitești~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.11.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Pitești, Jud. Argeș, Loc. Pitești, Str. Frații Golești nr. 25B, et. II – Secretariat UTT Pitești, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.12.2021 ora 09:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Pitești, Jud. Argeș, Loc. Pitești, Str. Frații Golești nr. 25B, et. II – Secretariat UTT Pitești
Persoana de contact Constantin Paraschiv
Telefon 0248 – 607 200, fax: 0248 – 607 209
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. 4 Formulare completate Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în documentele anexate prezentului anunț. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este "cel mai bun raport calitate-pret". Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de contestare sunt conform Legii nr.101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


Nume Fisier
Contract pază - condiții generale
Contract prestări servicii pază
Propunere tehnică
Instructiuni privind achiziția
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 10.11.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garantie bancara în favoarea ANRE pe o perioada de 12 luni in suma de 23.268.228 lei ~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.11.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.11.2021, ora 11:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Alexandra Pahomi, Cerasela Rădescu
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitor.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 13.10.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază, monitorizare şi intervenţie la obiectivele U.T.T. Timişoara – 6 luni~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.10.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Timişoara, Timişoara, Piaţa Romanilor nr. 11 – Secretariat UTT Timişoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.10.2021, ora 11:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Timişoara, Timişoara, Piaţa Romanilor nr. 11 – Secretariat UTT Timişoara
Persoana de contact Toma Maria Simona
Telefon 0374508142, 0727122360, 07422095454, fax: 0374508100
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Documentele de calificare; 2. Propunerea tehnică; 3. Propunerea financiară; Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat; Preţul total va fi exprimat în lei, fără TVA; Criteriul aplicat este ,,preţul cel mai scăzut''.


Nume Fisier
Instrucțiuni privind achiziția
Formulare
Draft contract, Contract de prestare - Condiții generale
Caiet de sarcini
Clarificări


Anunt Achizitii Publice din 08.09.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de întreținere și reparații ascensor UTT Pitești~ prin procedura de ~achiziție directă~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.09.2021, la sediul UTT Pitești, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.09.2021
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul UTT Pitești
Persoana de contact Georgescu Eduard
Telefon 0248 - 607.285, fax: 0248 -607.209
Informatii suplimentare:
Oferta va avea valabilitate de minim 90 zile. a)Prestatorul este obligat să dețină autorizație valabilă, emisă de ISCIR pentru servicii de întreținere și reparații ascensoare în conformitate cu prescripția tehnică ISCIR PT R2-2010 și PT R3-2010. b)Experienţă similară în domeniul întreţinerii, reviziilor generale şi reparaţii accidentale pentru ascensor hidraulic demonstrată prin lista contractelor încheiate în ultimii 3 (trei) ani–se solicită prezentarea unui contract care sa demonstreze această cerinţă. Pentru contractul declarat se va prezenta o copie de pe prima şi ultima pagină şi o recomandare din partea beneficiarului/clientului respectiv, din care să rezulte că prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. c)Certificare ISO 9001 Criteriul de atribuire:Prețul cel mai scăzut. Preţul total/prețurile defalcate va/vor fi exprimat/e în lei (fără TVA). Valoarea estimată a achiziției este de 22.286,75 lei fără TVA


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract de prestare de servicii
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 12.07.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata" pe o perioada de 12 luni in suma de 23.000.000 lei~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.07.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.08.2021, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Alexandra Pahomi
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informațiile necesare pentru întocmirea ofertei sunt cuprinse în invitația de participare și în caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunț). Ofertanții trebuie să includă în oferta financiară toate elementele financiare care vor face obiectul platii de către Achizitor.


Nume Fisier
Clarificare 1
Clarificare
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 23.06.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii specializate de pază și intervenție la obiectivele UTT Cluj~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.06.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27 et. IV, cam. 401 – Secretariat UTT Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.06.2021 ora 11:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – UTT Cluj, Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27 et. IV, cam. 401 – Secretariat UTT Cluj
Persoana de contact Cenan Gabriela
Telefon 0264 - 405.505, fax: 0264 -405.500
Informatii suplimentare:
Oferta va conţine: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini anexat. Preţul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut.


Nume Fisier
Documentație achiziție


Anunt Achizitii Publice din 19.04.2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Subinchiriem spatii in vederea amplasarii de aparate cafea, bauturi reci si snack-uri~ prin procedura de ~~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.04.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.04.2021, ora 23:30
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Depunerea ofertelor se va face prin e-mail, la adresa [email protected]
Persoana de contact Marinela CIORBĂ
Telefon Telefon 021 - 303.54.01, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Formularul de oferta; 2. copie Certificat de inregistrare fiscala emis de ONRC. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia atasata. Criteriul aplicat este cel prevazut in documentatia anexata. Prezentul anunt NU IMPLICA O ACHIZITIE, publicarea lui fiind cu scopul respectarii transparentei in procesul de subinchiriere.


Nume Fisier
Solicitare de oferta


Anunt Achizitii Publice din 11,02,2021
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~linie de credit bancar revolving necesara asigurarii functionalitatii schemei de sprijin in conditii optime~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.02.2021, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.02.2021, ora 23:30
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Alexandra Pahomi
Telefon 021 - 303.58.61 fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitor.


Nume Fisier
Invitatia
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificari
Clarificare 2


Anunt Achizitii Publice din 25.11.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~4 vitrine frigorifice, 2 frigidere no frost, 2 masini de spalat vase~ prin procedura de ~Achiziţie directă~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.12.2020 ora 23:30
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul
Persoana de contact Marinela Ciorba
Telefon 0761 969 052, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: pretul unitar si valoarea totala, precum si caracteristicile tehnice ale produsului ofertat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Achizitia se efectueaza pentru fiecare categorie de produs in parte. Operatorii economici pot oferta pentru o categorie de produs sau mai multe. Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Caracteristici tehnice Frigidere no frost
Caracteristici tehnice Masini de spalat vase
Caracteristici tehnice Vitrine frigorifice


Anunt Achizitii Publice din 08.10.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de rating de credit~ prin procedura de ~Procedura proprie de negociere~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.10.2020 ora 14:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura
Persoana de contact Cerasela Radescu
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitație de participare / Invitation to participate
Formulare
Offer form
Clarificare
Clarificare 2


Anunt Achizitii Publice din 14.07.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de recertificare a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi migraţie la SR EN ISO 45001:2018~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.07.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.07.2020, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 09.07.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, respectiv mentenanță, necesar funcționării Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice CNTEE "Transelectrica" SA~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.07.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.07.2020 ora 15:30; TERMENUL A FOST PRELUNGIT PÂNĂ LA 21 IULIE 2020, ORA 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Bucuresti, str. Olteni nr.2-4, Registratura, parter – in atentia Directiei Comerciale
Persoana de contact Cerasela RADESCU
Telefon email [email protected].
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Oferta tehnica si formularele solicitate; 2.oferta financiara. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentele anexate. Criteriul de atribuire aplicat este cel mai bun raport calitate – pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Model de contract
Formulare
Fisa de date
Clarificare 1


Anunt Achizitii Publice din 06.07.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de audit pentru proiectul "Linia internă dintre Cernavodă și Stâlpu", finanțat din fonduri europene în cadrul mecanismului Connecting Europe Facility~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.07.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Bucuresti, str. Olteni nr.2-4, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.07.2020 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Bucuresti, str. Olteni nr.2-4, Registratura, parter – pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.57.94, fax: 021 -303.59.09, email [email protected].
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini si invitatia anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 25.06.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare în domeniul tehnicii a angajaților din cadrul CNTEE Transelectrica SA – Curs de autorizare diriginte de șantier pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale ~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.07.2020 ora 16:00 , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.07.2020 ora 16:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 25.06.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare în domeniul tehnicii pentru 66 angajați din cadrul Executivului CNTEE TRANSELECTRICA S.A. – Curs "Analiză Cost Beneficiu" ~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 25.06.2020, la sediul NTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.07.2020 ora 16:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 24.06.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garanţie bancară de plată" pe o perioadă de 12 luni în sumă de 33.000.000 lei~ prin procedura de ~procedură proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 24.06.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA , str. Olteni 2-4, sector 3, București, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.07.2020 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , str. Olteni 2-4, sector 3, București
Persoana de contact Cerasela Rădescu,
Telefon e-mail [email protected]
Informatii suplimentare:
Informațiile necesare pentru întocmirea ofertei sunt cuprinse în invitația de participare și în caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunț).


Nume Fisier
Clarificare 1
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 28.05.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii aplicatie legislativa Solutie integrala SINTACT Lex Force + iDrept~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.06.2020 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Depunerea ofertelor se va face pe mail, la adresa [email protected]
Persoana de contact Persoana de contact Camelia Catalin
Telefon 021 - 303.59.01, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare (formulare). Informatii detaliate privind cerintele acestei achizitii se regasesc in invitatia de participare. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 22.05.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor medicale~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 22.05.2020, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.06.2020
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de Sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de Sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 19.05.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere si reparatii ascensoare din UNO DEN, situate in B-dul Hristo Botev nr.16-18~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 19.05.2020, la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.06.2020 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul / pe email la adresa [email protected]
Persoana de contact Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.57.94, fax: 021 -303.59.09, email [email protected]
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie
Formulare
Contract
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 14.05.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Intocmire documentatii de evaluari imobiliare cu expert evaluator membru A.N.E.V.A.R specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare"~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.05.2020, la sediul Sucursalei de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei, nr. 5, loc. Craiova, judeţul Dolj,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.05.2020
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursalei de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei, nr. 5, loc. Craiova, judeţul Dolj
Persoana de contact Nuti Rozeta Calinescu
Telefon 0251/307137, fax 0251/307100 sau mail [email protected].
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de Sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de Sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Documentatie
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din 12.05.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de abonament pentru Infostandard WEB~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.05.2020, la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.05.2020, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul DIGITAL - la adresa de email [email protected]
Persoana de contact Camelia Catalin
Telefon 021 - 303.59.01, fax: 021 -303.59.09. / Mobil: 0749.265.219
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare (formulare). Informatii detaliate privind cerintele acestei achizitii se regasesc in invitatia de participare si in documentele anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Clarificare
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din 29.04.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Centrala termica~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.05.2020
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietele de Sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de Sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Solicitare de oferta
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 25.03.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de consultanta in publicitate privind actualizarea manualului de identitate vizuala~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.04.2020, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul se va face pe mail, la adresa [email protected]
Persoana de contact Camelia Catalin
Telefon 021 - 303.59.01, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare (formulare). Informatii detaliate privind cerintele acestei achizitii se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3


Anunt Achizitii Publice din 25.02.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor ST Cluj: Curs Instruirea pentru intretinerea profesionala a personalului operativ din statiile electrice, a personalului CTSI, personalului din activitatea de admiteri receptii lucrari respectiv a sefilor de statii" – cod CPV: 80510000-2~ prin procedura de ~Procedura proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 25.02.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.03.2020, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate- pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 20.02.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Piese pentru utilaje agricole si forestiere~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.02.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.02.2020, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135.
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 13.12.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Densimetru (dispozitiv de masurare a densitatii lichidelor)~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.02.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.02.2020, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 12.02.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de spalare a autovehiculelor din dotarea ST Craiova~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.02.2020
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in Caietul de Sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare siCaietul de Sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 05.02.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Dolj – Lot 1~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.02.2020, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.02.2020
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in Caietul de Sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare siCaietul de Sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 05.02.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Densimetru (dispozitiv de masurare a densitatii lichidelor)~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.02.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.02.2020, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 13.01.2020
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~linie de credit bancar revolving necesara asigurarii functionalitatii schemei de sprijin in conditii optime~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.01.2020, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.02.2020, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact dna. Cerasela RADESCU
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitior.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare
Formulare 2
Clarificare 20.01.2020
Clarificare 2 (27.01.2020)
Clarificare 3 (06.02.2020)


Anunt Achizitii Publice din 23.12.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si intretinere a portilor de acces in cladirile apartinand Executivului CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.12.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.01.2020, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA).


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Model de contract


Anunt Achizitii Publice din 18.12.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri colectate selectiv (tonere/cartuse de imprimare, faxuri si copiatoare)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.12.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.01.2020, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 11.12.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de analize medicale pentru personalul din CNTEE Transelectrica SA – Executiv si UNO-DEN~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.12.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 23.12.2019 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.57.94
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Raspuns solicitare clarificare 17.01.2020
Raspuns solicitare clarificare 10.01.2020
Erata decalare termen din data de 08.01.2020
Clarificare din data de 20.12.2019
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 10.12.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de abonare la ziare si reviste pentru anul 2020~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.12.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.12.2019, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 03.12.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de întreținere, revizie și reparare a transpaleților manuali existenți în cadrul ST Cluj - cod CPV: 50531400-0~ prin procedura de ~Achiziție directă~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.12.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.12.2019, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu si Adela Moldovan
Telefon 0264-405589 și 0264-405583
Informatii suplimentare:
Oferta va conține: 1. Propunere financiară; 2. Propunere Tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice se regăsesc în invitația de participare anexată. Prețul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este prețul cel mai scăzut, cu respectarea condițiilor din Invitația de participare.


Nume Fisier
Invitație de participare
Formular de oferta
Caiet de sarcini
Contract


Anunt Achizitii Publice din 18.11.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de eliminare deseuri periculoase rezultate din separatoarele de ulei se la cuvele de retentie ale transformatoarelor, autotransformatoarelor si bobinelor de compensare ale ST Craiova, Cod CPV: 90520000-8"~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.11.2019, la sediul Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este:
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Persoana de contact: Roxana – Maria IONESCU
Telefon Telefon: 0251 - 307.138, fax: 0251 - 307108.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitație de participare
Modele formulare
Caiet de sarcini
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 18.11.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intocmire a dosarului preturilor de transfer pentru CNTEE Transelectrica SA practicate in cadrul tranzactiilor efectuate intre CNTEE Transelectrica SA si filialele sale in anul 2019~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.11.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.11.2019, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.5794, 021 - 303.58.68
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Contract
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 14.11.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de desfundare, curatare, spalare sistem de drenaj si bazin colector din statia 400/220kV Rosiori~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.11.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.11.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documentele de calificare, 2. Propunerea tehnica, 3. Propunerea financiara. Principalele caracteristici si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Formulare
Contract
Caiet de sarcini
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 12.11.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de examinare medicala a personalului ST Cluj~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.11.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.11.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de clarificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de clarificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este Pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 11.11.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala pentru 8 angajati din cadrul ST Cluj – „Curs cadru tehnic PSI~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.11.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.11.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate- pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 06.11.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de întreținere, revizie și reparare a transpaleților manuali existenți în cadrul ST CLUJ~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.11.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.11.2019, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu si Adela Moldovan
Telefon 0264-405589 și 0264-405583
Informatii suplimentare:
Oferta va conține: 1. Propunere financiară; 2. Propunere tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice și criteriile de calificare se regăsesc în invitația de participare anexată. Prețul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scăzut, cu respectarea condițiilor din invitația de participare.


Nume Fisier
Invitație de participare
Formular de oferta
Caiet de sarcini
Contract Servicii


Anunt Achizitii Publice din 04.11.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Densimetru (dispozitiv de masurare a densitatii lichidelor~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 04.11.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.11.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 29.10.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de mentenanta si reparatii in statiile de epurare ape uzate menajere" – cod CPV: 45259100-8~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.10.2918, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.11.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Clauze contractuale
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 15.10.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, reparare si verificare a ascensoarelor apartinand ST Craiova Cod CPV: 50750000-7~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.10.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.10.2019 ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana – Maria IONESCU
Telefon Telefon: 0251 - 307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 10.10.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~ „Electrocardiograf(EKG)"–cod CPV: 33123200-0~~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.10.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.10.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documentele de calificare, 2. Propunerea tehnica, 3. Propunerea financiara. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Clarificare
Invitație de participare
Formular de oferta
Caiet de sarcini
Contract furnizare produse


Anunt Achizitii Publice din 07.10.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii pentru evaluarea performantelor instalatiilor retehnologizate din cadrul CNTEE Transelectrica SA privind riscutile profesionale~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 07.10.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.10.2019 ora 14:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.57.94
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Clarificare din data de 18.10.2019
Documente de participare
Scrisoare de inaintare, formular de oferta, declaratie


Anunt Achizitii Publice din 07.10.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de analize medicale pentru personalul din CNTEE Transelectrica SA – Executiv si UNO-DEN~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 07.10.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.10.2019 ora 14:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.57.94
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Nota de anulare
Invitație de participare
Documente de participare
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din 04.10.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si a sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs "Reglementari legislative in domeniul resurselor umane"~ ~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 04.10.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.10.2019 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitație de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Contract


Anunt Achizitii Publice din 03.10.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul mediului pentru 1 angajat al S.T. Craiova - curs "Specialist managementul deseurilor" ~ prin procedura de ~procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.10.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.10.2019, ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Nuti CALINESCU
Telefon 0251 -307.137, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Solicitare Oferta
Formular de oferta si declaratie
Caiet de sarcini
Proiect contract


Anunt Achizitii Publice din 24.09.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Apa potabila in sistem Watercooler" – cod CPV: 41110000-3~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 24.09.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.10.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documentele de calificare, 2. Propunerea tehnica, 3. Propunerea financiara;. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 09.09.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de verificare metrologica~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.09.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.09.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 05.09.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.09.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.09.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Marius Dragusin
Telefon 0251 - 307.134.
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 26.08.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si a Sucursalelor CNTEE "Transelectrica" SA - Curs "Contracte de achizitie publica. Atribuirea contractelor de achizitie publica"~ prin procedura de ~26.08.2019~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de Procedura proprie, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.09.2019 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 26.08.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si a Sucursalelor CNTEE "Transelectrica" SA - Curs "Achizitii publice"~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.08.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.09.2019 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 26.08.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si a Sucursalelor CNTEE "Transelectrica" SA - Curs "Expert achizitii publice"~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.08.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: de 10.09.2019 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 13.08.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Dolj – Lot 1", „Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Gorj – Lot 2" si „Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Mehedinti – Lot 3"~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.08.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.08.2019
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini lot 1
caiet de sarcini lot 2
Caiet de sarcini lot 3
Formulare Service Instalator
Proiect Contract Service Instalator


Anunt Achizitii Publice din 12.08.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie la sediile si statiile S.T. Craiova~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.08.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.08.2019
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon 0251 - 307.137, Fax: 0251 - 307108.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 31.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de evaluare factori de risc in instalatii – Statia electrica 400/110/10 kV Cluj Est" – cod CPV: 71319000-7~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.07.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.08.2019, ora 12.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405583
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare


Nume Fisier
Caier de sarcini
Invitatie de participare
Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 26.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~ Servicii pentru evaluarea performantelor instalatiilor retehnlogizate din cadrul CNTEE Transelectrica SA privind riscurile profesionale~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.08.2019 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Strutu Georgiana
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de Contract


Anunt Achizitii Publice din 25.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii privind deseurile medicale~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 01.08.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de Contract


Anunt Achizitii Publice din 18.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 31.07.2019 ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cerasela Radescu
Telefon 021 - 303.58.61, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare I


Anunt Achizitii Publice din 19.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie la sediile si statiile S.T. Craiova~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.08.2019
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model de comtract


Anunt Achizitii Publice din 17.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul mediului pentru 1 angajat al S.T. Craiova - curs "Specialist managementul deseurilor" ~ prin procedura de ~Procedură Proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.07.2019, ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Nuti CALINESCU
Telefon 0251 -307.137, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 16.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de informare publica obligatorie prin presa scrisa~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.07.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.07.2019, ora 13:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract


Anunt Achizitii Publice din 11.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Dolj – Lot 1 „Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Gorj – Lot 2" si „Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Mehedinti – Lot 3"~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.07.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 23.07.2019
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Caiet de sarcini Lot 1
Caiet de sarcini Lot 2
Caiet de sarcini Lot 3
Formulare
Model Contract
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din 11.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesională in informatica – Curs "TOGAF 9 – curs pentru certificare (niveluri 1 si 2)" pentru 3 salariati din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.07.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.07.2019 ora 15:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Model Contract


Anunt Achizitii Publice din 03.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Gestiunea si arhivarea documentelor – Lot 3~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.07.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.07.2019, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cerasela Radescu
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret .


Nume Fisier
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 03.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~- Gestiunea, administrarea patrimoniului public si privat al statului si Managementul activelor corporale" – Lot 2~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.07.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.07.2019, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cerasela Radescu
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret .


Nume Fisier
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 03.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~- Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si Fiscalitate, Cod Fiscal si Cod de Proced.Fiscala" – Lot 1~ prin procedura de ~Procedura Proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.07.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.07.2019, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cerasela Radescu
Telefon 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret .


Nume Fisier
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 01.07.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Apa potabila in sistem Watercooler – cod CPV: 41110000-3~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 01.07.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.07.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare
Model Contract


Anunt Achizitii Publice din 26.06.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Echipamente de stingere a incendiilor ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.06.2019, la sediul C.N.T.E.E. TranselectricaS.A.–Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.07.2019
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. TranselectricaS.A.–Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Marius Dragusin
Telefon 0251 -307.134, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Invitatie
Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 21.06.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare si perfectionare profesionala in domeniul tehnicii a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs "Sisteme de comanda – control protectii si automatizari~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.06.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.07.2019 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Nota justificativa
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare
Contract
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 21.06.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare si perfectionare profesionala in domeniul tehnicii – Curs "Exploatarea si mentenanta circuitelor primare din statiile electrice de transformare si conexiuni~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.06.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.07.2019 ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Nota justificativa
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare
Contract
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 19.06.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesională in informatica – Curs "TOGAF 9 – curs pentru certificare (niveluri 1 si 2)" pentru 3 salariati din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 19.06.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.07.2019 ora 14:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 13.06.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de testare psihologica a personalului din ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.06.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.07.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
0264-405589


Nume Fisier
Model Contract
Caiet de sarcini
Invitatie
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 29.05.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul mediului pentru 2 angajati ai S.T. Craiova - curs "Specialist managementul deseurilor~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.05.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.06.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Nuti CALINESCU
Telefon 0251 -307.137, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 27.05.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Piese pentru utilaje agricole si forestiere~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.05.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.06.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 23.05.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.05.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.06.2019, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia
Persoana de contact Cerasela RADESCU
Telefon 021 - 303.58.61
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: Propunerea financiara (de pret) intocmita in Lei si va fi insotita de documentele conform invitatiei de participare nr.21357/23.05.2019. Principalele caracteristici se regasesc in caietul de sarcini. Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Clarificare 2
Invitatie de participare
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din 19.04.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Dolj – Lot 1", „Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Gorj – Lot 2" si „Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile S.T. Craiova din judetul Mehedinti – Lot 3" ~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 19.04.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.05.2019
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana - Maria Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, Fax: 0251 - 307108.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Formulare
Invitatie de participare
Caiet de sarcini- Lot 1
Caiet de sarcini - Lot 2
Caiet de sarcini - Lot 3


Anunt Achizitii Publice din 08.04.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul mediului pentru 2 angajati ai S.T. Craiova - curs "Specialist managementul deseurilor" ~ prin procedura de ~Procedura proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.04.2019, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.04.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Nuti CALINESCU
Telefon 0251 -307.137, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Proiect de contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 15.03.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Formulare Tipizate~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.03.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.03.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 15.03.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Detergent~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.03.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.03.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 14.03.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Prosoape~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.03.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.03.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 14.03.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Sapun~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.03.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.03.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 18.02.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Linie credit bancar~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 19.02.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.03.2019 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Constantinescu Cristian
Telefon 213 035 868, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Clarificare
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 13.02.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor: Curs „Instruire pentru intretinerea profesionala a personalului operativ din statiile electrice din cadrul ST Cluj" ~ prin procedura de ~Procedura proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.02.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.02.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon Cosmin Geodescu
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate- pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Formulare
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Proiect contract


Anunt Achizitii Publice din 07.02.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Baterie de acumulatori pentru statia 220/110 kV Baia Mare 3~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 07.02.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.02.2019, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clauze contractuale


Anunt Achizitii Publice din 07.02.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Dispozitive de stocare de date~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 07.02.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.02.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon Cosmin Roman
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 30.01.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Acumulatori 12V – 9Ah~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.01.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.02.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135.
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 28.01.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~acumulatori 12v – 26Ah~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.01.2019, la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.02.2019, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected]
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 10.01.2019
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract linie de credit bancar revolving in valoare de 150.000.000 lei~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.01.2019 , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 23.01.2019 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Constantinescu Cristian
Telefon 0213 035 868
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Formulare
Invitatie de participare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 21.12.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de colectare si eliminare a deseurilor medicale~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.12.2018, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5 , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.01.2019
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana Maria Ionescu
Telefon 0251 -307.138
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Proiect contract
Formulare
Invitatie
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 6.12.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de verificare dielectrica periodica a EIP~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 6.12.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.12.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta se face în plic închis și va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 03.12.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de verificare, inlocuire a incarcaturii, intretinere si reparare a stingatoarelor de incendiu in obiectivele S.T. Craiova~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.12.2018, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.12.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana Maria Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Solicitare de ofertă
Caiet de sarcini
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 28.11.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de colectare si eliminare a deseurilor medicale~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.12. 2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana Maria Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model de contract


Anunt Achizitii Publice din 22.11.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~„Masti de gaze/Cartus filtrant (diverse tipuri)"~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.12.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala pentru un angajat din cadrul S.T. Craiova – curs „Arhivar"~ prin procedura de ~Procedura proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.12.2018, ora 12
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana IONESCU
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii/evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formular de oferta
Caiet de sarcini
Contract


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Becuri (inclusiv tuburi si leduri, auto, economice etc) pentru iluminat in statii, centre, sedii, auto etc ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.11.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit pentru acordare plafon de garantii pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata in favoarea ANRE~ prin procedura de ~Procedura Proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.11.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.11.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cerasela RADESCU
Telefon 021 - 303.5861, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formular de oferta
Clarificare
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul securitatii a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs de Instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.11.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 205, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.11.2018 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Constantinescu Cristian
Telefon 0213 035 868, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Contract
Caiet de sarcini
Formular de oferta
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile ST Craiova – Lot 2 si Lot 3~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.11.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si din Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Invitatie de participare
Contract
Caiet de sarcini Lot 2
Caiet de sarcini Lot 3
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Masini de cosit, motocoase ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.11.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii/evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formular de oferta
Formular de oferta
Contract


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Lampi cu neon~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.11.2018, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
se pot obtine pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs "Noile reglementari in legislatia contabila si fiscala. Inchiderea exercitiului financiar 2018~ prin procedura de ~procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 02.11.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 205, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.11.2018 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Constantinescu Cristian
Telefon 0213 035 868, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formulare
Nota


Anunt Achizitii Publice din 26.10.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intocmire a Dosarului preturilor de transfer pentru CNTEE Transelectrica SA practicate in cadrul tranzactiilor efectuate intre CNTEE Transelectrica SA si filialele sale in anul 2018~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.10.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.11.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Georgiana STRUTU
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Clarificare nr 1
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul mediului a angajatilor din cadrul ST Cluj – Curs "Responsabil cu gestionarea deseurilor"~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Cluj-Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.11.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate- pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Contract
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de proiectare pentru implementarea masurilor de securitate fizica, strict la nivelul zonelor in care se gestioneaza informatii clasificate~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.10.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 213, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.02.2019, ora 11:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Nicoleta Popovici, [email protected]
Telefon 0720.631.940, fax: 021 -303.59.80
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: Conform informatiilor din fisa de date


Nume Fisier
Invitatie de participare
Contract
Fisa de date
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Audiometru~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.10.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Documente de calificare; 2. Propunerea financiara; 3. Propunerea tehnica. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de verificare si revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.10.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 213, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.10.2018, ora 11:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Camelia Catalin
Telefon 0749.265.219, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul de atribuire aplicat este pretul cel mai scazut


Nume Fisier
Contract
Invitatie de participare
Formulare


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul securitatii a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs de Instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.10.2018 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul securitatii a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE "Transelectrica" SA – Curs "Auditor intern SSO"~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 23.10.2018 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Contractul
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala pentru un angajat din cadrul S.T. Craiova – curs „Arhivar"~ prin procedura de ~Procedura proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.10.2018, ora 12
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana IONESCU
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii/evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract de servicii
Formulare


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si intretinere echipamente (cai acces)~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.10.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie sectoriala


Nume Fisier
Solicitare oferta
Formular de oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si statiile ST Craiova – Lot 2 si Lot 3~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.10.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 - 307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Caiet de sarcini
Contractul
Formulare


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, reparare si verificare a ascensoarelor apartinand ST Craiova Cod CPV: 50750000-7~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.10.2018 ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Nuti Calinescu
Telefon 0251 - 307.137, fax: 0251 - 307108.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Solicitare oferta
Caiet de sarcini
Contractul
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 20.09.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs "Control financiar preventiv~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.09.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 01.10.2018 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 20.09.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~„Cablu electric ", cod CPV 31320000-5 ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.09.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.09.2018, ora 23.59.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251/307138, fax: 0251-307108.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunere financiara; 2. Propunerea tehnica; Principalele caracteristici tehnice si criterii de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini.


Nume Fisier
Solictare oferta
Formulare
Proiect de contract
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare si perfectionare profesionala in domeniul industriei – Piete de energie/ noi reglementari/ evolutia pietei de energie la nivel European~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.09.2018 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contractul
Formularele


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul tehnicii a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Tehnici moderne de conducere a statiilor electrice si de exploatare a echipamentelor din cadrul acestora~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.09.2018 ora 11:30
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret


Nume Fisier
Invitatia de participare
Caiet de sarcini
Contractul
Formulare
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, umplere stingatoare si verificare, intretinere, reparare hidranti incendiu~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.10.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail cos[email protected], [email protected]
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Contract Anexa 1
Contract Anexa 2
Formulare
Formular Anexa 1
Formulr Anexa 2


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul ST Craiova – Curs "Fasonator mecanic-drujbist"~ prin procedura de ~Procedura proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.09.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Nuti CALINESCU
Telefon 0251 -307.137, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Proiect de contract
Formulare
Solicitare oferta


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Dale de mocheta~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.09.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected]
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentele din anexa. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model contract furnizare
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 13.09.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii privind actualizarea Manualului politicilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara al CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.09.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.09.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact dna. Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.57.94, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul de atribuire aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Model de contract
Forumulare


Anunt Achizitii Publice din 11.09.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Sigurante (diverse tipuri), conform caietului de sarcini anexat ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.09.2018, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 09 08 2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Radiator pentru incalzit (diverse tipuri)~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.08.2018, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 08.08.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in informatica a angajatilor din cadrul CNTEE "Transelectrica" S.A – Baza de date SQL/MySQL – nivel incepator si nivel avansat~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.08.2018, ora 15:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Ovidiu Murasan
Telefon 021 - 303.59.86, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 03.08.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Baterii de 12 V – 26 Ah~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica SA – Sucursala de Transport Craiova, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.08.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in Caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Modele formulare
Proiect de contract
Solicitare Ofertă
Clarificări


Anunt Achizitii Publice din 25.07.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Reactivi de laborator~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.08.2018, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135.
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 13.07.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare și întreținere a porților de acces în clădirile aparținând Executivului CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.08.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratură, pentru Direcția Comercială
Persoana de contact Alin CÎRSTOCEA
Telefon 021 - 303.59.86, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va conține: 1. Propunerea financiară; 2. Propunerea tehnică; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice și criteriile de calificare se regăsesc în caietul de sarcini. Prețul total va fi exprimat în lei (fără TVA). Criteriul aplicat este prețul cel mai scăzut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 06.07.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare si perfectionare profesionala in domeniul industriei - Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal. Interpretarea cerintelor Regulamentului UE 679/2016 GDPR~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 23.07.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
draft contract


Anunt Achizitii Publice din 06.07.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs de formare profesionala in domeniul mediului – curs Responsabil cu gestionarea deseurilor~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.07.2018 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
formulare
proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 05.07.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul tehnicii – Curs - Sisteme inteligente pentru supravegherea si controlul statiilor electrice de transport al energiei electrice~ prin procedura de ~Procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.07.2018 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini anexat. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 03.07.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Viziotest (aparat pentru testarea acuitatii vizuale)~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica SA – Sucursala de Transport Craiova, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.07.2018, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in Caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica


Nume Fisier
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract


Anunt Achizitii Publice din 12.06.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Repetor SDH STM 1"~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.06.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mihai Manicuta
Telefon 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09/56.70
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini si erata anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
proiect contract
formular de acces


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~LOT 1 - "Becuri (inclusiv tuburi si leduri, auto, economice etc) pentru iluminat in statii, centre, sedii, auto etc", LOT 2 - „Diverse piese pentru lampi si accesorii de iluminat (corpuri, startere, drosere etc)", LOT 3 - „Comutatoare (inclusiv intrerupatoare)", LOT 4 - „Cablu electric", LOT 5 - „Contactori diferiti" si LOT 6 - „Lampa cu neon"~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.06.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Model contract
Formulare
caiet de sarcini becuri
caiet de sarcini lampa cu neon
caiet de sarcini diverse piese
caiet de sarcini contactori
caiet de sarcini comutatoare
caiet de sarcini cablu electric


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de informare publica obligatorie in presa scrisa~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.06.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Poduse Farmaceutice~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.06.2018, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108.
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135

Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 29.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare a angajatilor din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA – Limba engleza pentru sectorul energetic~ prin procedura de ~Procedura simplificata proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.06.2018, ora 13:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 24.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~dorim sa achizitionam, la Sucursala de Transport Craiova, "Formulare Tipizate" ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.06.2018, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA –Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected] sau la fax: 0251/307108
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251 - 307.135
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se pot obtine: pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108.


Nume Fisier
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 24.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Cercetare arheologica in faza de diagnostic de teren a zonei de investitii LEA 400kV Resita – Timisoara – Sacalaz~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.06.2018 ora 12,00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Sucursala de Transport Timisoara, Piata Romanilor, numarul 11, Registratura, pentru Serviciului Comercial
Persoana de contact Daniela Iacobici, [email protected]
Telefon 0256 265146
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1.Propunere financiara; 2.Propunere tehnica; 3.Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in documentatia de atribuire anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul de atribuire aplicat este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Amplasamente stalpi
adresa
declaratie
draft contract


Anunt Achizitii Publice din 23.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare a CNTEE Transelectrica SA in legatura cu actuale si potentiale litigii cu actuali/fosti membri ai Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.06.2018, ora 12:00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact dna.Georgiana Strutu
Telefon 021 - 303.57.94, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in documentatia descriptiva anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul de atribuire aplicat este cel mai bun raport calitate-pret.


Nume Fisier
Anunt participare servicii juridica
Draft contract
Formulare
Documentatie descriptiva


Anunt Achizitii Publice din 21.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Noua platforma electronica a Achizitiilor Sectoriale – SICAP~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.05.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 31.05.2018, ora 11:00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.74, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul de atribuire aplicat este cel mai bun raport calitate-pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Proiect de contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 18.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~serviciile de formare profesionala avand ca obiect~ "Metode si tehnologii noi in vederea imbunatatirii mentenantei preventive/predictive in instalatiile specifice din gestiunea TEL"~ prin procedura de ~Procedura simplificata proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.05.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cezarina Codreanu, Stefan Georgiana
Telefon Telefon 021 - 303.5891, 021 - 303.5707, fax: 021 -303.5670.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Proiect de contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 07.05.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Viziotest (aparat pentru testarea acuitatii vizuale)~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.05.2018 ora 13.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
invitatie de participare
caiet de sarcini
modele formulare
Proiect contract


Anunt Achizitii Publice din 25.04.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in management a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Managementul riscului~ prin procedura de ~Procedura simplificata proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.05.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in caietul de sarcini si erata anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de Sarcini
Erata
Model de contract
Formulare
Erata


Anunt Achizitii Publice din 29.03.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~"Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si Sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Noua platforma electronica a Achizitiilor Sectoriale – SICAP"~ prin procedura de ~proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.03.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.04.2018, ora 14:00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact dl. Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.74, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul de atribuire aplicat este cel mai bun raport calitate-pret.


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect Contract
Raspuns solicitare clarificari


Anunt Achizitii Publice din 29.03.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit pentru acordare plafon de garantii pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata~ prin procedura de ~proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.04.2018, ora 12.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc in aceiasi zi, la ora 12.15.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact dna. Cerasela RADESCU
Telefon 021 - 303.56.17, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2.Formulare. Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt).


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formular credit
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din 19.03.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare roti~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.04.2018 ora 13:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.57.94 , 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristicile si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedura de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
draft contract


Anunt Achizitii Publice din 14.03.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Lot 1: " Audiometru" si Lot 2: "Electrocardiograf "~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.03.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietele de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica


Nume Fisier
Invitatie de participare
Modele de formulare
Proiect de contract
Caiet de sarcini Audiometru
Caiet de sarcini Electrocardiograf


Anunt Achizitii Publice din 14.03.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs de pregatire teoretica in domeniul instalatiilor electrice în vederea participarii la examenul de autorizare ANRE sau pentru reinnoirea autorizatiei ANRE~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.03.2018 ora 13:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.57.94 , 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristicile si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate-pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedura de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 06.03.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Echipament de diagnosticare a descarcatoarelor cu oxid de zinc aflate in functiune~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de de 06.03.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.03.2018, ora 12:00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Anexa 1 Tabel date tehnice
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 1 martie 2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si la statiile ST Craiova~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.03.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Craiova, Str. Brestei nr. 5, parter, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251 -307.138, fax: 0251 - 307108
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietele de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini instalator Lotul I 2018
Caiet de sarcini instalator Lotul II 2018
Caiet de sarcini instalator Lotul III 2018
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii ale agentiilor de presa, monitorizarea presei~ prin procedura de ~Procedura Simplificata Proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.02.2018, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.03.2018, ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret .


Nume Fisier
formulare
invitatie de participare
caiet de sarcini
model contract


Anunt Achizitii Publice din 21.02.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Hidrogen, azot, CO2~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.02.2018 ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1
Persoana de contact d-nul Catalin Oros
Telefon 0256 / 294550, 0256 265141
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedura de achizitie publica.


Nume Fisier
caiet de sarcini
Formulare
Invitatie de participare
model


Anunt Achizitii Publice din 7.02.2018
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Sucursala de Transport Cluj, dorim sa achizitionam ~ Servicii de formare specializata a angajatilor din cadrul ST Cluj - Instruire pt. intret. profes. a pers. oper. din statiile electr., a pers. CTSI, pers. din activit. de admit. receptii lucrari, respectiv instruirea pt. intret. profes. a sefilor de statii~ prin procedura de ~Procedura simplificata proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, ClujNapoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.02.2018, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected].
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate- pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~contract de credit pentru acordare linie de credit bancar revolving~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 22.01.2018, la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 01.02.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala.
Persoana de contact dna. Cerasela RADESCU.
Telefon 021 - 303.56.17, fax: 021 -303.56.70.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2.Formulare. Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt). Ofertantii trebuie sa includa in oferta financiara toate elementele financiare care vor face obiectul platii de catre Achizitior. Niciun fel de sume, dobanzi/dobanzi penalizatoare si comisioane care nu sunt incluse in mod explicit in cadrul ofertei financiare nu vor fi luate in considerare la evaluare, nu vor fi incluse in contract si nici platite pe durata procesului de derulare a contractului.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Clarificare termen
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 20.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~servicii de „Inspectie tehnica si verificare ISCIR a instalatiei de stins incendiu cu gaz INERGEN din statia 400kV Nadab" ~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, din Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.01.2018
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara , in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Daniela Iacobici, [email protected]
Telefon 0256 265146

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 19.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul tehnicii a angajatilor din cadrul Executivului si sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs de intruire a personalului in domeniul situatiilor de urgenta~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.01.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristicile si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate-pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Erata
Invitatie de participare
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 19.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de elaborare a documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea actului de reglementare din domeniul gospodaririi apelor pentru Statia de transformare a energiei electrice Baia Mare 3~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.01.2018, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected].
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare
Proiect contract


Anunt Achizitii Publice din 15.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Repetor SDH STM1~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.12.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mihai MANICUTA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 - 303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie
Formulare achizitie
Caiet de sarcini
Proiect contract


Anunt Achizitii Publice din 14.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Lucrari de demontare partiala si relocare a unor cabluri aferente Sistemului Integrat de Securitate din Statia electrica de 400KV Isaccea~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.12.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.12.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mircea NICULAE
Telefon 021 - 303.57.24, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie de participare
Erata
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect comanda


Anunt Achizitii Publice din 13.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs de Excel pentru nivel mediu si Excel pentru nivel avansat ~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.12.2017 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristicile si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate-pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Erata
Caiet de sarcini
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 13.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, reparatii accidentale si inspectii tehnice periodice pentru autovehiculele din dotarea CNTEE Transelectrica SA - Executiv~ prin procedura de ~Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.12.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.01.2018, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mihai MANICUTA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 - 303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie
Formulare
Caiet de sarcini
Contract
Anexe


Anunt Achizitii Publice din 11.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere a autovehiculelor VW Golf aflate in garantie, apartinand CNTEE Transelectrica S.A. – Executiv si ST Bucuresti~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.12.2017 ora 12:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala.
Persoana de contact Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie
Formulare
Caiet de sarcini
Contract
Anexa


Anunt Achizitii Publice din 11.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si la statiile ST Craiova ~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.12.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr.5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.12.2017, ora 12.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Raluca ANDREESCU
Telefon 0251/307.136.

Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect contract


Anunt Achizitii Publice din 07.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul tehnicii a angajatilor din cadrul Executivului si sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Curs de intruire a personalului in domeniul situatiilor de urgenta~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristicile si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate-pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
Erata
Formulare
draft contract


Anunt Achizitii Publice din 5.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Telefoane mobile ~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.12.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.12.2017, ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 04.12.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere a autovehiculelor VW Golf aflate in garantie, apartinand CNTEE Transelectrica S.A. – Executiv si ST Bucuresti~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 04.12.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Cristian Constantinescu
Telefon 021 - 303.59.76, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitaţie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 29.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de evaluare pe baza de calcule actuariale a beneficiilor angajatilor din cadrul "Transelectrica"– SA, precum si ale membrilor Directoratului si ale membrilor Consiliului de supraveghere realizate in anul 2017~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.11.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mihai MANICUTA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 - 303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 29.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere/mentenanta si redimensionare a bazei de date aferenta sistemului de telecontorizare al pietei angro de energie electrica~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.11.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Cerasela Radescu
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.61, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie
Formulare
Caiet de sarcini
Contract
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 28.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala privind monitorizarea implementarii standardelor de control intern/managerial ~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dna. Georgiana STRUTU
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.56.70.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 23.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de evaluare a unor bunuri constatate plusuri/minsuri la inventarierea patrimoniului CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.11.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract
anexa


Anunt Achizitii Publice din 23.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intocmire a documentatiei cadastrale de actualizare informatii tehnice si inscrierea in Cartea Funciara~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.11.2017 , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.12.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 21.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Serviciul de cadastru pentru inscrierea/radierea unor cladiri aflate in statiile electrice si actualizarea datelor tehnice pentru statia Isalnita~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.11.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr.5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.11.2017, ora 13.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Raluca Andreescu
Telefon 0251/307.136

Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
proiect contract
solicitare oferta


Anunt Achizitii Publice din 21.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de abonare la ziare si reviste pentru 2017-2018~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de sarcini
contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 20.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Cantar pentru macara~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et. IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail cosm[email protected] si [email protected] .
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentele anexate.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 17.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, revizie si reparare a transpaletilor manuali existenti in cadrul ST Cluj~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.12.2017, ora 12.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected].
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauze contractuale
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 16.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de evaluare pentru determinarea valorii juste (de piata) a 17 terenuri, pentru care s-au obtinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate, in vederea majorarii capitalului social al CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dna. Georgiana STRUTU
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.56.70.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract
Anexa


Anunt Achizitii Publice din 15.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Pupitru dispecerat pentru salile de comanda in Statia 220/110/20 kV Campia Turzii si 400/110/10 kV Cluj Est~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.11.2017, la sediul C.N.T.E.E Transelectrica SA- Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului nr 27, Cluj Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Proiect Contract furnizare
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 13.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Bocanci (diverse tipuri)~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.11.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, din Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.11.2017
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara , in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Daniela Iacobici, [email protected]
Telefon 0256 265146

Nume Fisier
Invitaţia de participare
Caiet de Sarcini
Declaraţie persoane care deţin funcţii
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 9.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit pentru acordare plafon de garantii pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.11.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact dna. Cerasela RADESCU
Telefon 021 - 303.56.17, fax: 021 -303.56.70
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2.Formulare. Informatiile necesare pentru intocmirea ofertei sunt cuprinse in invitatia de participare si in caietul de sarcini (documente anexate prezentului anunt).


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Răspuns clarificare
Clarificare 2 - Decalare termen


Anunt Achizitii Publice din 6.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de auditare energetica a cladirilor administative si tehnologice apartinand CNTEE Transelecreica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.11.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Anexa Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 2.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic a angajatilor din cadrul Executivului si sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Exploatarea statiilor electrice de inalta tensiune ~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.11.2017, ora 12.00, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este:
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul
Persoana de contact Dna. Georgiana STRUTU
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.56.70.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitaţie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 2.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de colectare si eliminare a deseurilor medicale~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.10.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, strada Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.11.2017, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , in atentia Serviciului Comercial, SCMSSM si Cabinetul Medical
Persoana de contact Roxana Ionescu, Doru Dumitru Raditoiu si Gabriela Sandulescu
Telefon 0251.307.138, 0251.307.160 si 0251.307.180

Nume Fisier
Invitaţie de participare
Caiet de sarcini
Modele de formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 2.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~bocanci~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.10.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, strada Brestei nr. 5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.11.2017, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , in atentia Serviciului Comercial si SCMSSM
Persoana de contact Roxana Ionescu, Dana Popescu
Telefon 0251.307.138 si 0251.307.160

Nume Fisier
Invitaţie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 1.11.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si la statiile ST Craiova~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.10.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr.5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Raluca Andreescu
Telefon 0251/307.136

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 30.10.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului si sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Noile reglementari in legislatia contabila si fiscala. Inchiderea anului financiar 2017~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.10.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare 2017
Contract


Anunt Achizitii Publice din 27.10.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Dale din beton cu armatura pentru canale de cabluri~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.11.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial sau transmisa pe adresa de e-mail [email protected]
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264-405589
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare: Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare.


Nume Fisier
Invitaţie de participare
Anunţ de achiziţii


Anunt Achizitii Publice din 17.10.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~lucrarea Realizare iluminat perimetral in statia 220/110/20 kV Sardanesti ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.10.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr.5, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.10.2017, ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Nuti Calinescu
Telefon 0251/307137

Nume Fisier
Invitaţie de participare
Proiect tehnic
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 16.10.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~„Multifuncţional A4 monocrom" – 12 bucăţi, "Multifuncţional A4 color" – 1 bucată, "Multifuncţional A3 color" – 1 bucată~ prin procedura de ~achiziţie directă~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timişoara, Piaţa Romanilor nr 11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.10.2017
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timişoara, Piaţa Romanilor nr 11, la Registratură Et 1
Persoana de contact Oros Catalin
Telefon 0256/294550, 0256/265141
Informatii suplimentare:
. Scrisoare de inaintare; 2. Formular de ofertă; 3. Anexă la formularul de ofertă; 4. Anexa tehnică. Principalele caracteristici tehnice şi criteriile de calificare se regăsesc în invitaţia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiile din Invitaţia de Participare si Caietul de Sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare si oferta tehnica


Anunt Achizitii Publice din 16.10.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor din cadrul ST Cluj – curs Cadru tehnic PSI ~ prin procedura de ~simplificata proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.10.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 23.10.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Cosmin Geodescu, Adela Moldovan
Telefon 0264-405589, 0264-405583

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Model contract


Anunt Achizitii Publice din 11.10.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Pupitru dispecerat pentru salile de comanda in Statia 220/110/20 kV Campia Turzii si 400/110/10 kV Cluj Est~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.10.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Cluj Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.10.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial.
Persoana de contact Călin Groza
Telefon 0264-405578

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de Sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 29.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de verificare, inlocuire a incarcaturii, intretinere si reparare a stingatoarelor de incendiu in obiectivele ST Bacau~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacau, strada Oituz nr.41, localitatea Bacau Serviciul Comercial , etajul 2, camera 23, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.10.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacau, strada Oituz nr.41, localitatea Bacau, Secretariat, et.1, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Uricaru Lacramioara
Telefon 0234 - 207139; fax 0234-517456
Informatii suplimentare:
Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedura de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formulare
Contract sectorial de servicii - PROIECT


Anunt Achizitii Publice din 29.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, verificare metrologica, reparare instrumente AMC, reglare si testare~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacau, strada Oituz nr.41, localitatea Bacau Serviciul Comercial , etajul 2, camera 23, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.10.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacau, strada Oituz nr.41, localitatea Bacau, Secretariat, et.1, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Comorasu Maria
Telefon 0234 - 207139; fax 0234-517456
Informatii suplimentare:
Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedura de achizitie sectoriala.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de Sarcini
Fisa de date
Formulare
Contract sectorial de servicii - Proiect


Anunt Achizitii Publice din 28.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intocmire a documentatiei cadastrale de actualizare informatii tehnice si inscrierea in Cartea Funciara~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.10.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 15.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Televizor pentru sistemul de teleconferinta~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Clu Napoca, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.09.2017 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, Str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Calin Groza
Telefon 0264-405578

Nume Fisier
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 15.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs de instruire – Evolutia pietei de energie la nivel european~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.09.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. 4. Pretul contractului se va determina exclusiv pe baza costurilor de instruire. 5. Prestatorul va include o anexa la oferta financiara cuprinzand propunerea sa de cazare pentru participantii la curs; aceasta oferta are caracter orientativ si CNTEE Transelectrica SA nu este obligat sa efectueze cazarea participantilor in locatia indicata de ofertantul castigator. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 14.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs Registrul de evidenta al salariatilor si modificarile aduse de HG nr. 877/23.11.2016 ~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.09.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. 4. Pretul contractului se va determina exclusiv pe baza costurilor de instruire. 5. Prestatorul va include o anexa la oferta financiara cuprinzand propunerea sa de cazare pentru participantii la curs; aceasta oferta are caracter orientativ si CNTEE Transelectrica SA nu este obligat sa efectueze cazarea participantilor in locatia indicata de ofertantul castigator. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 14.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de cantina pentru salariatii CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.09.2017, ora 13.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.94, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 06.09.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Pupitru dispecerat pentru salile de comanda in Statia 220/110/20 kV Campia Turzii si 400/110/10 kV Cluj Est~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.09.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27, Clu Napoca,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.09.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, Cluj Napoca, Str. Memorandumului, nr. 27, et IV, cam 401, in atentia Serviciului Comercial
Persoana de contact Calin Groza
Telefon 0264-405578

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de cintract


Anunt Achizitii Publice din 24.08.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor in domeniul monitorizarii implementarii standardelor de control / managerial~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 24.08.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.08.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 24.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Curs de instruire – Derularea procedurilor de achizitie publica~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 24.08.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.08.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare I
Clarificare II


Anunt Achizitii Publice din 04.08.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Sapun, Lavete, Prosoape, Hartie Igienica~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 04.08.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.08.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251/307135
Informatii suplimentare:
pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 28.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, reparare si verificare a ascensoarelor apartinand ST Craiova~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.07.2017, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.08.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, Parter (Registratura).
Persoana de contact Nuti Calinescu
Telefon 0251/307136,7 fax 0251.307.108

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Modele
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 28.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de vidanjare a foselor septice din statiile ST Craiova~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.07.2017, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.08.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, Parter (Registratura)
Persoana de contact Nuti Calinescu
Telefon 0251/307136,7 fax 0251.307.108

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 28.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de informare publica obligatorie in presa scrisa~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.07.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, , Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.08.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret .


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Documentatie de atribuire
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 25.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Aparate de telefonie fixa cu fir ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 25.07.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.08.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact Daniela IACOBICI
Telefon 0256 265142; 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate.Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 25.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Rezervor fibra sticla 20 mc~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 25.07.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 02.08.2017 ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, Parter, Secretariat, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Dl. Catalin Oros, d-na Maria Toma
Telefon 0256 - 265141, 0256 – 265142, 0256 - 294550.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Propunere contract


Anunt Achizitii Publice din 05.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Centrala termica de 60kW~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.07.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.07.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact Daniela IACOBICI
Telefon 0256 / 294550, 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate.Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 05.07.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Monitor pentru PC~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.07.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.07.2017, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Toma Maria
Telefon 0256 / 294550, 0256 265142.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Declaratie
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 27.06.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de recertificare a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala~ prin procedura de ~Procedura simplificata proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.06.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.06.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate - pret .


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Documentatie de atribuire
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 21.06.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Reactivi de laborator ~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.06.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251/307135
Informatii suplimentare:
pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 16.06.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere si supraveghere la stand probe Semenic~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.06.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.06.2017
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact Dorel ONIN
Telefon 0256 / 294550, 0256 265145.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Cerintele de prestare si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Proiect contract


Anunt Achizitii Publice din 12.06.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul securitatii angajatilor din cadrul ST Cluj - Cursa SSM~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.06.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj strada Memorandumului nr. 27, etaj IV, jud. Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj strada Memorandumului nr. 27, etaj IV, camera 401 - secretariat jud. Cluj
Persoana de contact dna. Adela Moldovan
Telefon 0264 405583

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 12.06.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Set costum de lucru cu motoferastraul~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.06.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251/307135
Informatii suplimentare:
pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 12.06.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere si reparatii ascensoare din imobilul situat in B-dul Hristo Botev nr. 16-18~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.06.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare, Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Documentatie de atribuire
Contract


Anunt Achizitii Publice din 06.06.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~ Servicii de formare si perfectionare profesionala a angajatilor din domeniul industriei-sector energetic a angajatilor din cadrul Executivului si sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Retele electrice~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.06.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Instalare Grilaje ~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251/307135
Informatii suplimentare:
pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Suporti delimitare zona de lucru, Banda delimitare zona de lucru , Afise de protectia muncii ~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.06.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251/307135
Informatii suplimentare:
pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Produse de curatenie~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.06.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj
Persoana de contact Marius Dragusin
Telefon 0251/307134
Informatii suplimentare:
pe mail [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Sigurante diverse tipuri ~ prin procedura de ~Achizitie Directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, Craiova, Dolj
Persoana de contact Marius Dragusin
Telefon 0251/307134
Informatii suplimentare:
pe email: [email protected] sau la fax: 0251/307108


Nume Fisier


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de examinare psihologica a personalului din ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, str. Memorandumului nr. 27, Cluj-Napoca, jud. Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, str. Memorandumului nr. 27, etj. IV, cam 401 - Secretariat, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Persoana de contact dna. Gabriela Cenan
Telefon 0264.405.562
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: cel mai bun raport calitate-pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 31.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, umplere stingatoare de incendiu si hidranti ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.05.2017, la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.06.2017
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Corina IOVA
Telefon 0256 / 294550, 0256 265143.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare; 4.Formulare Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate.Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedura de achizitie mentionata mai sus.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Aviz CTA
Draft Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 26.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor aflate in perioada de garantie~ prin procedura de ~negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.06.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare, Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Documentatie de atribuire
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 26.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Calcul fise tehnice de transmitere defrisare pentru ocuparea temporara/definitiva din fond forestier national a terenului proprieate privata persoane fizice, fond forestier fara amenajament, precum si a terenului cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national pentru LEA 400 kV Portile de Fier – Anina~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.06.2017, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact Maria Simona Toma
Telefon 0256 / 294550, 0256 265142.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice, criteriile de calificare si criteriul de atribuire se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate-pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse pentru achizitia directa.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Declaratie
Propunere contract


Anunt Achizitii Publice din 16.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Recipient cu pereti dubli pentru stocare ulei uzat~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.05.2017, ora 13.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1
Persoana de contact Maria Simona Toma
Telefon 0256 / 294550, 0256 265142.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de partcipare
Caiet de sarcini
Declaratie
Draft contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 02.05.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Dezumidificator camera 20-25 litri cu rezervor~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 02.05.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.05.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Daniela IACOBICI
Telefon 0256 / 294550, 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 25.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Motounealta cu ham pentru taiat vegetatia~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 25.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.04.2017, ora 1200
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Daniela IACOBICI
Telefon 0256 / 294550, 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Declaratie
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 25.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Motoferastrau~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 25.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.04.2017, ora 1300
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Daniela IACOBICI
Telefon 0256 / 294550, 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Declaratie
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 20.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~ Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR pentru ocupatia de fochist – clasa C (pentru cazane de apa calda si cazane de joasa presiune), ~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.04.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 13.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit pentru acordare plafon de garantii pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.04.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dna. Daniela POPA
Telefon 021 - 303.59.81, 0744 356 801
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Formularul de oferta si anexa (conform tabelului din caietul de sarcini) – (formularul nr.1); 2. Declaratie (formularul nr.2); 3. Certificat de participare cu oferta independenta (formularul nr.3). Principalele caracteristici solicitate se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei. Criteriul aplicat este cel din Invitatia de participare. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedura de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 12.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA – Achizitii Sectoriale ~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.04.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 11.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~ prin procedura de ~~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este:
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul
Persoana de contact
Telefon
Informatii suplimentare:
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa incheiem un contract de vanzare – cumparare "Servicii de valorificare/eliminare deseuri reciclabile colectate selectiv la sediile CNTEE Transelectrica SA – Executiv si ST Bucuresti". Documentatia necesara intocmirii ofertei se gaseste postata pe site-ul CNTEE Transelectrica SA. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 13.04.2017, ora 12.00. Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – Bucuresti , Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala. Persoana de contact: Dna. Georgiana STRUTU Telefon: 021 - 303.57.94, 0756 164281. Informatii suplimentare: Oferta va contine: 1. Formularul de oferta + anexa 1 Lista cu cantitati si preturi; 2. Dovada ca detine autorizatie pentru valorificare/eliminare si transport deseuri (pentru fiecare tip de deseu); 3. Prezentarea certificatului SR EN ISO 9001/2008 sau a unui echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul are implementat un sistem de management al calitatii. Pretul va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai mare ofertat, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare, Caietul de sarcini si Nota nr.9387/14.03.2017. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 11.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Pompa submersibila apa murdara, cu plutitor~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.04.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Daniela IACOBICI
Telefon 0256 / 294550, 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in Invitatia de participare si in Caietul de sarcini, anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Draft contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 10.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Rezervor fibra sticla 20 mc~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.04.2017, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, Parter, Secretariat, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Dl. Catalin Oros.
Telefon 0256 - 265141, 0256 – 294550.
Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare: Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Declaratie
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 10.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Masina de gaurit~ prin procedura de ~Procedura de achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.04.2017, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, Parter, Secretariat, pentru Serviciul Comercial.
Persoana de contact Dl. Catalin Oros.
Telefon 0256 - 265141, 0256 – 294550.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Declaratie
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 03.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Switch 48 port PoE~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.04.2017, ora 10 00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Daniela IACOBICI
Telefon 0256 / 294550, 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate.Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de Sarcini
Draft Contract
Declaratie_Persoane_Conducere
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 03.04.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Centrala termica de 60kW~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.04.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA – ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.04.2017
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA , ST Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, la Registratura, la etajul 1.
Persoana de contact d.na Daniela IACOBICI
Telefon 0256 / 294550, 0256 265146.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate.Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Declaratie_persoane_conducere
Draft_Contract
Formular de acces
Formulare
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din 30.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul tehnicii a angajatilor din cadrul Executivului si sucursalelor CNTEE Transelectrica SA – Protectii si automatizari~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.04.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 29.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~ prin procedura de ~~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este:
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul
Persoana de contact
Telefon
Informatii suplimentare:
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa incheiem un contract de vanzare – cumparare "Servicii de valorificare/eliminare deseuri reciclabile colectate selectiv la sediile CNTEE Transelectrica SA – Executiv si ST Bucuresti". Documentatia necesara intocmirii ofertei se gaseste postata pe site-ul CNTEE Transelectrica SA. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 07.04.2017, ora 11.00. Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA – Bucuresti , Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala. Persoana de contact: Dna. Georgiana STRUTU Telefon: 021 - 303.57.94, 0756 164281. Informatii suplimentare: Oferta va contine: 1. Formularul de oferta + anexa 1 Lista cu cantitati si preturi; 2. Dovada ca detine autorizatie pentru valorificare/eliminare si transport deseuri (pentru fiecare tip de deseu); 3. Prezentarea certificatului SR EN ISO 9001/2008 sau a unui echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul are implementat un sistem de management al calitatii. Pretul va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai mare ofertat, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare, Caietul de sarcini si Nota nr.9387/14.03.2017. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 23.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA – Sisteme de comanda-control in statii retehnologizate~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 31.03.2017, ora 13.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 23.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA – Actualizarea standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.03.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 17.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor ST Cluj - Instruirea pentru intretinerea profesionala a personalului operativ din statiile electrice, a personalului CTSI, a personalului din activitatea de admiteri receptii lucrari, a sefilor de statii~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 17.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, str. Memorandumului nr. 27, etj. IV, Jud. Cluj,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.03.2017 ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, str. Memorandumului nr. 27, etj. IV, cam. 401 - secretariat, jud. Cluj
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264.405.589
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: cel mai bun raport calitate-pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 16.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de traducere autorizata si legalizare din/in limba romana in/din limba engleza~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 23.03.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 15.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Jante pentru autovehicule aliaj monobloc pentru autoturisme tip Volswagen Golf 7 si Kia CEE'd~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.03.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, judetul Timis, etaj 1 registratura
Persoana de contact Catalin Oros
Telefon 0256 265 141
Informatii suplimentare:
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte


Nume Fisier
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 15.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul sanatatii a angajatiilor din cadrul ST Craiova - Acordarea primului ajutor in caz de accidentare~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.03.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, parter, Registratura
Persoana de contact Nuti Calinescu
Telefon 0251.307.137
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: cel mai bun raport calitate-pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 13.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.03.2016,, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 213, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.03.2017 ora 13:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Constantinescu Cristian
Telefon 0746.044.363
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 10.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA – Tehnici de auditare a activitatii juridice in entitatile publice~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.03.2017, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Invitatie de participare
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 08.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare auditori interni ai sistemelor de management pentru laboratoarele in conformitate cu SR RN ISO 19011:2011 si SR RN ISO/CEI 17025:2005~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.03.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Formulare
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din 02.03.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor ST Cluj - Instruirea pentru intretinerea profesionala a personalului operativ din statiile electrice, a personalului CTSI, a personalului din activitatea de admiteri receptii lucrari, a sefilor de statii~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 02.03.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, str. Memorandumului nr. 27, etj. IV, Jud. Cluj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.03.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Cluj, str. Memorandumului nr. 27, etj. IV, cam. 401 - secretariat, jud. Cluj
Persoana de contact Cosmin Geodescu
Telefon 0264.405.589
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: cel mai bun raport calitate-pret


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 27.02.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de verificare pentru aparatura existenta in laboratorul de inginerie, din incinta Statiei electrice 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud"~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.02.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.03.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 23.02.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Formulare tipizate~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.02.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.03.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, parter, Registratura
Persoana de contact Cosmin Roman
Telefon 0251/ 307.135, fax 0251 307 108
Informatii suplimentare:
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 17.02.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Jante aliaj monobloc auto~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 17.02.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.02.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, parter, Registratura
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251307138

Nume Fisier
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 17.02.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de examinare psihologica a personalului~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 17.02.2017, la sediul CNTEE Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.02.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, judetul Timis, etaj 1 registratura
Persoana de contact Catalin Oros
Telefon 0256 265 141

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Propunere contract


Anunt Achizitii Publice din 13.02.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de examinare medicala a personalului din cadrul ST Timisoara~ prin procedura de ~Procedura simplificata proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.02.2017, la sediul CNTEE Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.02.2017
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, judetul Timis, etaj 1 registratura
Persoana de contact Daniela Iacobici
Telefon 0256265146

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratie
Draft contract
Formulare servicii examinare medicala


Anunt Achizitii Publice din 06.02.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii ale agentiilor de presa~ prin procedura de ~procedura simplifica proprie ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.02.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.02.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mihai Manicuta
Telefon 021.303.58.68.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul ce mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 31.01.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare a CNTEE Transelectrica SA in legatura cu actuale si potentiale litigii cu actuali/fosti membri ai Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului~ prin procedura de ~Procedura proprie (Exceptie)~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.01.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.02.2017, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare I
Clarificare II


Anunt Achizitii Publice din 16.01.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare specializata a angajatilor din cadrul Executivului CNTEE Transelectrica SA - RSVTI~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.01.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.01.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 16.01.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Linie de credit bancar revolving pe o perioada de 1 an in suma de 150.000.000 lei necesar asigurarii functionalitatii schemei de sprijin in conditii optime".~ prin procedura de ~procedura proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 17.01.2017, la sediul CNTEE transelectrica SA - Directia Comerciale, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.01.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE transelectrica SA Directia Comerciala, la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura.
Persoana de contact Mihai Manicuta
Telefon 021.303.58.68. fax 021.303.59.09
Informatii suplimentare:
Ref.: Invitatia de participare cu ofera nr. 1303/12.01.2017. Pentru achizitia avand ca obiect atribuirea contractului: "Linie de credit bancar revolving pe o perioada de 1 an in suma de 150.000.000 lei necesar asigurarii functionalitatii schemei de sprijin in conditii optime". Prin prezenta va informam ca termenul de depunere a ofertelor se prelungeste din data de 26.01.2017, ora 12.00 pana in data de 02.02.2017, ora 12.00. Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut, conform prevederilor Caietului de sarcini.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini si clauze contractuale
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 10.01.2017
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de verificare pentru aparatura existenta in laboratorul de inginerie, din incinta Statiei electrice 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud"~ prin procedura de ~achizitie direct~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.01.2017, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.01.2017, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24, fax 021.303.59.09
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 20.12.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de curierat rapid pentru Executivul CNTEE Transelectrica SA"~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.12.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.01.2017, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mihai Manicuta
Telefon 021.303.58.68.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract


Anunt Achizitii Publice din 20.12.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Companiei – Acordarea primului ajutor in caz de accidentare~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.12.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.12.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 14.12.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare a angajatiilor din executivul CNTEE Transelectrica SA - Finante Publice ~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.12.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.12.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 13.12.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul sanatatii a angajatilor ST Timisoara - Acordarea primului ajutor in caz de accidentare~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.12.2016, la sediul NTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.12.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, jud. Timis, etaj 1. Registratura
Persoana de contact Dna. Daniela Iacobici
Telefon 0256 / 265146

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Draft Contract
Formulare I
Formulare II


Anunt Achizitii Publice din 13.12.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de verificare echipamente individuale de protectie~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.12.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 19.12.2016 ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, jud. Timis, etaj 1. Registratura
Persoana de contact Dl. Dorel Onin
Telefon 0256-294550, fax: 0256-219963

Nume Fisier
Invitatie de participare
Declaratie
Model Formulare
Proiect Contract
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 05.12.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs, in domeniul tehnic – Sisteme de comanda – control in statii retehnologizate~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.12.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.12.2016, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este raportul calitate - pret cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificari I


Anunt Achizitii Publice din 05.12.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de colectare si eliminare a deseurilor medicale~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.12.2016, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 12.12.2016, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, parter (Registratura), situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj.
Persoana de contact Roxana IONESCU
Telefon 0251.307.138
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 28.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de spalare a autovehiculelor Executivului CNTEE Transelectrica SA ~ prin procedura de ~Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.12.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in documentatia de atribuire, invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Documentatia de atribuire, Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Documentatie de atribuire
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 24.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Contract de credit pentru emiterea unei scrisori de garantie bancara in suma de 300.000 lei pe o perioda de un an in favoarea OPCOM~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 24.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.11.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mihai MANICUTA
Telefon 021 – 303.58.68, fax: 021 – 303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta se va intocmi conform cerintelor din „Invitatia de participare" anexata anuntului. Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut si fara garantii.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Procedura


Anunt Achizitii Publice din 18.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Contract de credit pentru acordarea unui plafon pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 29.422.392 lei pe o perioda de un an in favoarea ANRE" ~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.11.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala.
Persoana de contact Mihai MANICUTA
Telefon 021 – 303.58.68, fax: 021 – 303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta se va intocmi conform cerintelor din „Invitatia de participare" anexata anuntului. Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 15.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si la statiile ST Craiova ~ prin procedura de ~achizitie direct~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.11.2016, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.11.2016, ora:10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, parter (Registratura), situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj.
Persoana de contact Raluca Andreescu
Telefon 0251/307.135
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Aviz caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 14.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Companiei in domeniul Achizitiilor Sectoriale~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.11.2016, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 10.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Companiei – Noi reglementari in legislatia contabila si fiscala. Inchiderea exercitiului financiar 2016~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.11.2016, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie
Formulare
Caiet de Sarcini


Anunt Achizitii Publice din 09.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare a angajatiilor din executivul CNTEE Transelectrica SA - Finante Publice~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.11.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 08.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de curierat rapid ST Timisoara~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Timisoara, Pta Romanilor, nr. 11, localitatea Timisoara, jud. Timis, cod postal 300100, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.11.2016, ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Timisoara, Pta Romanilor, nr. 11, localitatea Timisoara, jud. Timis, cod postal 300100, et. 1, Registratura
Persoana de contact Maria Simona Toma
Telefon 0256 / 265146
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Dragt de contract


Anunt Achizitii Publice din 08.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala a angajatilor din cadrul Companiei – Noi reglementari in legislatia contabila si fiscala. Inchiderea exercitiului financiar 2016~ prin procedura de ~~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.11.2016, la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.11.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala.
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din 07.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intocmire documentatii topo cadastrale in vederea actualizarii datelor tehnice prin inscrierea/radierea/notarea unor mentiuni specifice in CF a imobilelor apartinant ST Timisoara~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 07.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Timisoara, Pta Romanilor, nr. 11, localitatea Timisoara, jud. Timis, cod postal 300100, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.11.2016 ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Timisoara, Pta Romanilor, nr. 11, localitatea Timisoara, jud. Timis, cod postal 300100, et. 1, Registratura
Persoana de contact Daniela Iacobici
Telefon 0256.256.146
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Anexe
Formulare
Draft de Contract


Anunt Achizitii Publice din 04.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de examinare medicala a personalului din Executiv si UNO DEN~ prin procedura de ~Procedura simplificata proprie~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 04.11.2016, la sediul NTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.11.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut .


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 04.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de consultanta pentru elaborare norme de deviz privind activitatile de demontare/dezmembrare/ecologizare teren/sortare deseuri pe tipuri de echipamente~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 04.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.11.2016, ora 13.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala 
Persoana de contact Dl. Mircea NICULAE
Telefon 021 - 303.57.24, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Precizam ca atasat anuntului se regaseste intreaga documentatie aferenta intocmirii ofertelor: Invitatia de participare, Caietul sarcini, Sectiunea formulare, Proiectul de contract.  Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 03.11.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul industriei a angajatilor din Executivul CNTEE Transelectrica SA - Strategia energetica nationala si legislatia europeana in domeniul energetic ~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 04.11.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Comerciala, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.11.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Comerciala
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 31.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic a angajatilor din cadrul Companiei – Tehnici de operare, probleme actuale si lichidarea avarilor in SEN~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.10.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.11.2016, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare I


Anunt Achizitii Publice din 31.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic a angajatilor din cadrul Companiei – Exploatarea statiilor electrice retehnologizate~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 31.10.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 03.11.2016, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 20.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Platforme de transport - 3 Buc~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.10.2016, la sediul CNTEE transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 31.10.2016, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj,parter Registratura
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251-307.138, fax: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 20.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de reparare si intretinere a robinetelor si instalatiilor de alimentare cu apa la sediile si la statiile ST Craiova ~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.10.2016, la sediul CNTEE transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 28.10.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova , strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, parter Registratura
Persoana de contact Raluca Andreescu
Telefon 0251.307.135
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Aviz
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 11.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de instruire profesionala in domeniul Achizitilor Sectoriale~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.10.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 13.10.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raport calitate pret, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie
Caiet de Sarcini
Formulare
Clarificari 1


Anunt Achizitii Publice din 06.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic a angajatilor din cadrul Companiei – Tehnici de operare, probleme actuale si lichidarea avarilor in SEN~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.10.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.10.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raportul calitate - pret cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de Sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 06.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare in domeniul industriei a angajatilor din Executivul CNTEE Transelectrica SA - Strategia energetica nationala si legislatia europeana in domeniul energetic~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.10.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.10.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este cel mai bun raportul calitate - pret cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 05.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic a angajatilor din cadrul Companiei – Sisteme de comanda – control in statii retehnologizate~ prin procedura de ~procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.10.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.10.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este raportul calitate - pret cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 03.10.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic a angajatilor din cadrul Companiei – Exploatarea statiilor electrice retehnologizate~ prin procedura de ~Procedura proprie simplificata~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.10.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.10.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este raportul calitate - pret cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Invitatie
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 16.09.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de instruire profesionala in domeniul Achizitilor Sectoriale~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.09.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.09.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare
Clarificare II


Anunt Achizitii Publice din 15.09.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic a angajatilor din CNTEE Transelectrica SA – Protectii si automatizari moderne in Sistemul Energetic National – 20-24 sept 2016~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.09.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.09.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax: 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 12.09.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Apa potabila in sistem watercooler~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.09.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, judetul Timis, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.09.2016, ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, judetul Timis - Registratura
Persoana de contact Daniela Iacobici
Telefon 0256-294.550; fax: 0526-219.963
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft de Contract


Anunt Achizitii Publice din 06.09.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Platforma de transport – 3 buc;~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.09.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.09.2016, ora 15.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, parter (Registratura) situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj
Persoana de contact Roxana IONESCU
Telefon 0251- 307.138, Fax: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Model de formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 01.09.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Dispozitiv de legare la pamant si in scurtcircuit de 220 kV – 9 buc; Prajina electroizolanta pentru montarea scurtcircuitoarelor de 220 kV – 6 buc si Adaptor pentru prajina montare – scurtcircuitor si detectoare – 6 buc~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 01.09.2016, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.09.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, parter (Registratura), situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj.
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon 0251/307137
Informatii suplimentare:
ocumentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 30.08.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane pentru CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.08.2016, la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.09.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare
Clarificare II


Anunt Achizitii Publice din 19.08.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de deratizare si dezinsectie in statiile si sediile ST Timisoara~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 19.08.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara Pta Romanilor nr. 11, Timisoara, judetul Timis, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 01.09.2016 ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara Pta Romanilor nr. 11, Timisoara, judetul Timis, cod postal 300100 et. 1 Registratura
Persoana de contact Maria Toma
Telefon 0256 265 142
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 03.08.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, reparare si verificare a ascensoarelor apartinand Sucursalei de Transport Craiova~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.08.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.08.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, parter (Registratura) situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon 0251.307.137
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 20.07.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de eliminare deseuri periculoase rezultate din separatoare de ulei de la cuvele de retentie ale transfomatoarelor si bobinelor de compensare ale ST Craiova~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.07.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.07.2016, ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj , Parter, Registratura
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon 0251/307137
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 20.07.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Multimetru~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.07.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, localitatea Timsioara, jud. Timis, cod postal 300100, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.07.2016, ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, localitatea Timsioara, jud. Timis, cod postal 300100, et.1, Registratura
Persoana de contact Catalin Oros
Telefon 0256492313
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect contract
Declaratie


Anunt Achizitii Publice din 13.07.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de recrutare si selectie prestate de un expert independent persoana fizica sau juridica specializat in recrutarea resurselor umane care va efectua recrutarea candidatilor pentru un post de membru al Directoratului societatii CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 14.07.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.07.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax : 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica. Noul termen de depunere a ofertelor este: 27.07.2016 - ora 12.00


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Formulare
Invitatie


Anunt Achizitii Publice din 01.07.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere si supraveghere la stand probe Semenic apartinand ST Timisoara~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 01.07.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara Pta Romanilor nr. 11, cod postal 300100 Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.07.2016, ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara Pta Romanilor nr. 11, cod postal 300100 Timisoara, etaj 1, Registratura
Persoana de contact Dorel Onin
Telefon 0256.294.550, Fax: 0256.219.963
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Declaratie
Contract


Anunt Achizitii Publice din 13.06.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Tichete de vacanta pentru salariatii CNTEE Transelectrica SA"~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.06.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.06.2016, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Documentatie descriptiva
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 10.06.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane pentru CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.06.2016, la sediul Directiei Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.06.2016, ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul pentru Directia Achizitii, la sediul companiei situat in Srt. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura.
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 30.05.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii pentru modernizare cladire DET Timisoara (proiectare)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.05.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara din strada P-ta Romanilor nr. 11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.06.2016, ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara din strada P-ta Romanilor nr. 11
Persoana de contact Corina Iova
Telefon 0256.294.550; fax: 0256.219.963
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Fisa de date
Clauze contractuale


Anunt Achizitii Publice din 30.05.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de deratizare si dezinsectie in statiile si sediile ST Timisoara~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.05.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara din strada P-ta Romanilor nr. 11,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.06.2016, ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11, cod postal 300100, Registratura
Persoana de contact Maria Simona Toma
Telefon 0256.294.550, fax: 0256.219.963
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft Contract


Anunt Achizitii Publice din 27.05.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intocmire documentatii topo-cadastrale pentru dezmembrari si inscrieri in CF, evaluarea terenului necesar extinderii statiei 220 kV Otelarie Hunedoara~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.05.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara din strada P-ta Romanilor nr. 11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.06.2016 ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11, cod postal 300100, Registratura
Persoana de contact Dorel Onin
Telefon 0256 492 313
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
caiet de sarcini
Declaratie 331
Fisa de date
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 27.05.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de realizare iluminat perimetral (4 stalpi) supraveghere video, compartimentare cu gard pentru platforma Floresti (SF + PT + CS)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.05.2016, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.06.2016 ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, parter (Registratura) situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj,
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon Tel: 0251- 307.137; 0251.307.132 F: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Proiect de contract
Tema proiectare
Anexe teme proiectare


Anunt Achizitii Publice din 09.05.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intretinere, reparare si verificare a ascensoarelor apartinand ST Craiova~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.05.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.05.2016 ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251- 307.138

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 27.04.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de intocmire documentatii topo - cadastrale pentru dezmembrari si inscriere in CF, evaluarea terenului necesar extinderii statiei 220 kV Otelarie Hunedoara~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 27.04.2016, la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, Pta Romanilor nr. 11, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.05.2016, ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, Pta Romanilor nr. 11, cod postal 300100, Registratura
Persoana de contact Dorel Onin
Telefon 0256 492313
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Declaratia
Fisa de date
Model formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 20.04.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Serviciul de proiectare "Realizare iluminat perimetral (4 stalpi) supraveghere video, compartimentare cu gard pentru platforma Floresti (SF+PT+CS)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.04.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.05.2016 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, parter, Registratura situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon 0251/307137
Informatii suplimentare:
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut


Nume Fisier
Invitatie de participare
Tema proiectare
Model formulare
Draft contract


Anunt Achizitii Publice din 08.03.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Freza pentru zapada ~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.03.2016, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.03.2016, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj - parter Registratura
Persoana de contact Raluca Andreescu
Telefon 0251- 307.136, F: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Aviz si Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 08.03.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane pentru CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 08.03.2016, la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 11.03.2016, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24, fax 021.303.59.09
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 03.03.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de dezinsectie si deratizare la sediile CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.03.2016, la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 ), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.03.2016, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 03.03.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de consultanta fiscala pe baza de abonament~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.03.2016, la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.03.2016 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul la sediul companiei situat in Srt. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 19.02.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Elaborare studiu de fezabilitate si caiet de sarcini pentru modernizarea retelei de comunicatii electronice~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 19.02.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA, situat in str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 213, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.03.2016 ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura - pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Ovidiu Matei
Telefon 021.303.59.86; fax 021.303.59.80
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft de contract
Clarificare referitoare la durata contractului


Anunt Achizitii Publice din 05.02.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Echipamente NAS~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 05.02.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.02.2016, ora 16.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax : 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica. Noul termen de depunere al ofertelor este de 11.02.2016, ora 12.00.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificari I
Clarificari II
Clarificari III


Anunt Achizitii Publice din 01.02.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 01.02.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr.5., in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.02.2016, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Craiova, str. Brestei, nr.5.Craiova, jud. Dolj, parter (Registratura)
Persoana de contact Nuti Calinescu
Telefon 0251/307137, fax : 0251/307108
Informatii suplimentare:
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Contract


Anunt Achizitii Publice din 19.01.2016
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de evaluare pe baza de calcule actuariale a beneficiilor angajatilor din cadrul "Transelectrica" – SA, precum si ale membrilor Directoratului si ale membrilor Consiliului de supraveghere realizate in anul 2015"~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 20.01.2016, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Directia Achizitii, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3. Bucuresti, etajul 2, camera 202, , tel.: 021 - 303.58.68, fax:021 - 303.59.09, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 27.01.2016, ora 12.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Registratura, Parter, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, in atentia Directiei Achizitii.
Persoana de contact Mihai MANICUTA
Telefon 021 - 303.58.68, fax : 021 - 303.59.09

Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 11.12.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de asigurare de raspundere civila auto RCA (pentru 6 luni)"~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 11.12.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA-Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09),, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 17.12.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura. pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie/ Mihai Manicuta
Telefon 021.303.57.24.

Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Proiect contract
Anexa nr.1
Anexa nr. 2
Anexa nr.3
Clarificare I


Anunt Achizitii Publice din 23.11.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de colectare si eliminare a deseurilor medicale~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.11.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.12.2015 ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST CRAIOVA, parter (Registratura), situat in strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj
Persoana de contact
Telefon
Informatii suplimentare:
Relatii suplimentare se pot obtine de la SCMSSM, Tel. 0251/307160 si Cabinet Medical, Tel 0251/307180. Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract


Anunt Achizitii Publice din 20.11.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Ventilator centrifugal medie presiune specializat pentru absortie de aer viciat, aburi, grasimi provenite de la hote profesionale pentru Bufetul – Cantina din B-dul Hristo Botev, nr. 16-18~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de de 20.11.2015, la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, et. 2, camera 202 - Directia Achizitii (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.11.2015, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura., pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie/ Adrian Ciuca
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 10.11.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de elaborare documentatii pentru autorizatii de gospodarire a apelor~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 10.11.2015, la sediul Sucursalei de Transport Timisoara din P-ta Romanilor, nr. 11 (tel. 0256.492.313; fax. 0256.219.963), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 18.11.2015 ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11, cod postal 300100, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Dorel Onin
Telefon 0256.492.313
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut. Deschiderea ofertelor: 18.11.2015, ora 10.00.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Declaratie
Fisa de date
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 02.11.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Modernizare instalatie de incalzire, cladirea sediu S.T. Timisoara (proiectare)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 02.11.2015, la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11 (tel. 0256.492313; fax 0256.219963), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 04.11.2015 ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11, cod postal 300100, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Dorel Onin
Telefon 0256.492313
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila atat pe site-ul Sucursalei de Transport Timisoara (www.stdtm.ro, Sectiunea lucrari majore in curs de executie/ Achizitii publice) cat si pe cel al CNTEE Transelectrica SA (www.transelectrica.ro, sectiunea Achizitii publice). Criteriul de atribuire al contractului este : pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract
Declaratie
Fisa de date
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 30.10.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii juridice de consultanta, de asistenta si / sau reprezentare in domeniul litigiilor, necesare pentru exercitarea de catre CNTEE Transelectrica SA a drepturilor procesuale in caile de atac in litigiu cu ANAF actiune care a facut obiectul dosarului nr. 6657/2/2012 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti~ prin procedura de ~tip Cerere de oferta~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 30.10.2015, la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.11.2015, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura., pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
Notificare decalare termen depunere oferte


Anunt Achizitii Publice din 15.10.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Studiu privind asigurarea nivelului de siguranta in functionare a utilizatorilor racordati in statia electrica 110/35/6 kV Borzesti in conditiile retragerii licentei de producere/distributie a energiei electrice detinuta de catre Termoelectrica SA".~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.10.2015, la sediul nostru, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii ,etaj 2, camera 213 (tel 021.303.57.89; fax 021.303.59.80), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.10.2015, ora 10:00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Lidia PAUN
Telefon 021.303.57.89
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 13.10.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de audit pentru proiecte de investitii finantate din fonduri europene~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 13.10.2015, la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09),, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.10.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect contract
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din 02.10.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Multimetre digitale pentru SESMLM si SMCENEL OMEPA ~ prin procedura de ~achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 02.10.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.10.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax : 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica. Totodata mentionam ca oferta sa fie intocmita doar pentru Multimetre digitale, pozitia de Truse de scule nu se va oferta.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 01.10.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de verificare/instruire personal/mentenanta pentru aparatura existenta in laboratorul de inginerie tehnologica"~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 01.10.2015, la sediul Companiei, Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.10.2015, ora 13.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura. pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 29.09.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~servicii pentru "Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Consolidare servere și rețea stocare date (cloud privat)"~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.09.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 213 (tel 021.303.59.86; fax 021.303.59.80), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.10.2015 ora 11.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura - pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Ovidiu Matei
Telefon 021.303.59.86
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 28.09.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Serviciul de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a Caietului de sarcini in vederea implementarii: Sistem informatic pentru managementul activelor si serviciilor asociate (EAM)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 28.09.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Directia Achizitii, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, etajul 2, camera 213 (tel.: 021 - 303.59.86, fax : 021 - 303.59.80), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 05.10.2015 ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura - pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Ovidiu Matei
Telefon 021.303.59.86
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Invitatie de participare
Formulare
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 24.09.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~RC cladire corp comanda statia 220 kV Paroseni~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 24.09.2015, la sediul Sucursalei din Strada Piata Romanilor nr. 11, Timisoara,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.09.2015 ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11, cod postal 300100, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Dorel Onin
Telefon 0256.492313
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Contract
Declaratii
Fisa date achizitie
Invitatie
Proiect_Tehnic_piese_desenate_A02
Proiect_Tehnic_piese_desenate_RC_CLADIRE_PAROSENI_21.04.2015
Proiect_tehnic_piese_scrise_RC_CLADIRE_PAROSENI_21.04.2015


Anunt Achizitii Publice din 18.09.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Modernizare instalatie de incalzire, cladirea sediul S.T. Timisoara (proiectare)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.09.2015, la sediul Sucursalei din Strada Piata Romanilor nr. 11, Timisoara, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 24.09.2015 ora 9.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Sucursalei de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11, cod postal 300100, Registratura, pentru Serviciul Comercial
Persoana de contact Dorel Onin
Telefon 0256.492313
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut


Nume Fisier
Invitatie de participare
Contract
Caiet de sarcini
Declaratie
Formulare
Fisa de achizitie


Anunt Achizitii Publice din 03.09.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii de abonare la ziare si reviste"~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 03.09.2015, la sediul Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 08.09.2015 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura. pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare si Formulare
Caiet de sarcini


Anunt Achizitii Publice din 12.08.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~RK - Punct supraveghere Buliga~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 12.08.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, strada Brestei nr. 5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.08.2015
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova, Registratura, Strada Brestei nr. 5, Craiova, jud. Dolj
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251- 307.138, F: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site, atasata prezentului anunt


Nume Fisier
Memoriu Tehnic
Contract
Devize fara valori
Documentatie de atribuire
Formulare
Grafic estimat pentru executia lucrarii
Nota suplimentara
Plan de management de mediu
Planse
Planul de control al calitatii verificarii si incercarii in timpul execuriei lucrarilor
Proiect tehnic si detalii de executie


Anunt Achizitii Publice din 06.08.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Proiect Pilot: utilizarea tehnologiei GPS pentru accesarea bazei de date GIS și localizarea obiectivelor energetice în teren, cu scopul de a folosi datele geospațiale în implementarea soluțiilor de tip Smart Grid: Etapa a II – a: Achiziție servicii de dezvoltare sistem informatic existent~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.08.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA, din Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, etajul 2, camera 213 (tel.: 021 - 303.59.86, fax : 021 - 303.59.80), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 14.08.2015, ora 11.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Registratura, Parter, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti , in atentia Directiei Achizitii.
Persoana de contact Ovidiu MATEI.
Telefon 0751.261.425, fax : 021.303.59.80
Informatii suplimentare:
Toti operatorii economici interesati sa participe la aceasta procedura pot descarca documentatia atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Lista preturi


Anunt Achizitii Publice din 23.07.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"RK - Punct supraveghere Buliga"~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.07.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova, strada Brestei, nr.5, Craiova, jud. Dolj, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.07.2015 ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA - ST Craiova , strada Brestei nr. 5 Craiova, Dolj
Persoana de contact Roxana Ionescu
Telefon 0251-307.138 fax: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.


Nume Fisier
Formulare
Fisa de date
Contract


Anunt Achizitii Publice din 09.07.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Inchiriere stalpi mobili de interventie de 110 kV pentru realizarea de lucrari provizorii in substatia 110 kV Tulcea Vest, in cadrul retehnologizarii statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest- partea tehnologica~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.07.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Departamentul Achizitii, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 21.07.2015. ora 11.00.
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura, pentru Departamentul Achizitii
Persoana de contact Nicoleta Popovici
Telefon 021.303.57.07; 0756.012.983
Informatii suplimentare:
Toti operatorii economici interesati sa participe la aceasta procedura pot descarca documentatia atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Fisa de date
Propunere contract
Formulare
Lista de preturi
Lista de preturi


Anunt Achizitii Publice din 06.07.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Elaborare studiu de fezabilitate si caiet de sarcini pentru modernizarea retelei de comunicatii electronice~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 07.07.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 15.07.2015, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl Constantinescu Cristian
Telefon Telefon 021 - 303.57.89, Fax: 021.30.35.980; Mob: 0728.670.140
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Invitatie de participare
Draft Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 01.07.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii privind deseurile medicale ~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 01.07.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Directia Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 06.07.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax : 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare si in caietul de sarcini anexate. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Caiet de Sarcini
Formulare
Invitatie de participare


Anunt Achizitii Publice din 23.06.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Apa potabila in sistem watercooler, pentru executivul CNTEE Transelectrica SA si DEN"~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 23.06.2015, la sediul Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 26.06.2015, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul Companiei situat in Srt. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie,
Telefon Tel: 021.303.57.24.

Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare apa


Anunt Achizitii Publice din 16.06.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~~ prin procedura de ~~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de , la sediul , in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este:
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul
Persoana de contact
Telefon
Informatii suplimentare:
Noi, CNTEE „Transelectrica" SA invitam operatori economici / agentii imobiliare sa depuna pana la data de 19.06.2015, ora 11.00, o lista a cladirilor pe care le detin in portofoliu, avand destinatia de spatiu de birouri si urmatoarele caracteristici: - Suprafata 7.000 – 8.000 mp; - Cladire clasa A; - Situare in zona centrala; - Acces la cel putin doua mijloace de transport, dintre care unul sa fie metrou; - Durata contractului 5 ani (dintre care 3 ani fermi). Dupa analiza si vizitarea cladirilor incluse in portofoliu, CNTEE „Transelectrica" SA va selecta imobilele de natura sa fie conforme cu cerintele Companiei si va derula negocieri cu reprezentantii imobilelor respective. Precizam ca CNTEE „Transelectrica" SA nu poate plati comision agentiilor imobiliare. Depunerea listei cladirilor pe care o detineti in portofoliu, se va face la sediul CNTEE "Transelectrica" S.A. – Str. Olteni, nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, sau prin e-mail in format pdf cu semnatura, ştampila si numar de inregistrare la adresa [email protected], fax 021.303.59.09, pana la data de 19.06.2015 ora 11.00.


Nume Fisier
Clarificare
Clarificare II


Anunt Achizitii Publice din 29.05.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN (SF+CS)~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 29.05.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Directia Achizitii, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, etajul 2, camera 213 (tel: 0751.261.425, fax: 021.303.59.80), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 10.06.2015, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Registratura, Parter, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti , in atentia Directiei Achizitii
Persoana de contact Ovidiu MATEI
Telefon 0751.261.425
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: Pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Formulare
Caiet de sarcini
Draft de contract


Anunt Achizitii Publice din 26.05.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Servicii juridice de consultanta si/sau reprezentare conform OUG 26/2012 pentru activitatea necesara, precum si pentru orice demers al CNTEE Transelectrica SA pentru realizarea proiectului Cablu Electric Submarin HVDC intre Romania si Turcia in baza Memorandum-ului de intelegere".~ prin procedura de ~tip negociere~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 26.05.2015, la sediul Departamentului Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 29.05.2015, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura, pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 18.05.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Peridoc transport barca"~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.05.2015, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, Servicul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.05.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj - Registratura
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon 0251- 307.137, F: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 18.05.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~„Motopompa" ~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.05.2015, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, Servicul Comercial,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.05.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj - Registratura
Persoana de contact Nuti Rozeta CALINESCU
Telefon 0251- 307.137, F: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 18.05.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Freza pentru zapada ~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 18.05.2015, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj, Servicul Comercial, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 25.05.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj - Registratura
Persoana de contact Raluca Andreescu
Telefon 0251- 307.135, F: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Proiect de contract


Anunt Achizitii Publice din 06.05.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de închiriere a unei cladiri/unui spațiu într-o clădire de birouri, necesar funcționării COMPANIEI NATIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A~ prin procedura de ~Tip licitatie deschisa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 06.05.2015, la sediul CNTEE TRANSELECTRICA SA - Directia Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09, sau la adresa de email [email protected]), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.05.2015, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul /punctul de lucru al companiei situat in Str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura., pentru Directia Achizitii
Persoana de contact Adrian CIUCA
Telefon 021.303.57.24
Informatii suplimentare:
Gasiti alaturat invitatia de participare, Draftul de contract, Fisa de analiza si Declaratia de confidentialitate. Termenul de depunere a ofertelor s-a prelungit pana la data de 25.05.2015, ora 10:00


Nume Fisier
Invitatie de participare
Fisa de date
Declaratie de confidentialitate
Draft de contract
Clarificari
Clarificari II
Clarificari III


Anunt Achizitii Publice din 16.04.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de recrutare prestate de un expert independent-persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane care va efectua selectia candidatilor pentru completarea postului vacant de membru al Directoratului Societatii CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.04.2015, la sediul Departamentului Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.04.2015, ora 14.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA pentru Departamentul Achizitii, la sediul companiei situat in Srt. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura.
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clarificare


Anunt Achizitii Publice din 09.04.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de prelucrare fond arhivistic al CNTEE Transelectrica SA~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 09.04.2015, la sediul Departamentului Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09),, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 16.04.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA Departamentul Achizitii, la sediul companiei situat in Srt. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura.
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt. Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Invitatie de participare
caiet de sarcini
Formulare
Proiect Contract


Anunt Achizitii Publice din 02.04.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Platforma electronica de cantarire~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 02.04.2015, la sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj,, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 07.04.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul ST CRAIOVA, strada Brestei, nr. 5, Craiova, jud. Dolj - Registratura
Persoana de contact Raluca Andreescu
Telefon 0251- 307.135, F: 0251-307.108
Informatii suplimentare:
Documentatia se poate descarca si de pe site-ul Transelectrica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
caiet de sarcini
Formulare
Proiect de ontract


Anunt Achizitii Publice din 16.02.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~"Studiu de Fezabilitate si caiet de sarcini pentru achizitia de produse software Microsoft prin incheierea unui contract de tip Licentiere de volum " ~ prin procedura de ~Achizitie directa ~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 16.02.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Departamentul Achizitii, etajul 2, camera 202, in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 20.02.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CN Transelectrica SA - Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Parter, Registratura, pentru Departamentul Achizitii - SAMSUA
Persoana de contact Dl. Adrian CIUCA
Telefon 021 - 303.57.24, 021 - 303.58.68, fax : 021 -303.59.09.
Informatii suplimentare:
Oferta va contine: 1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare anexata. Pretul total va fi exprimat in lei (fara TVA). Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor din Invitatia de participare si Caietul de sarcini. Precizam ca anuntul va fi insotit si de documentatia aferenta intocmirii / evaluarii ofertelor depuse la procedurile de achizitie publica.


Nume Fisier
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 21.01.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~" Servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare necesare pentru majorarea capitalului social al C.N.T.E.E. „Transelectrica" S.A. cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate~ prin procedura de ~achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 21.01.2015, la sediul Departamentului Achizitii, situat in str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 202 (tel 021.303.57.24; fax 021.303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 30.01.2015, ora 11.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul la sediul companiei situat in Srt. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, parter, Registratura., pentru Departamentul Achizitii
Persoana de contact Mirela Haralambie
Telefon 021.303.57.24.
Informatii suplimentare:
Documentatia este disponibila si pe site atasata prezentului anunt.Criteriul de atribuire al contractului este: pretul cel mai scazut.


Nume Fisier
Caiet de sarcini
Clarificari


Anunt Achizitii Publice din 15.01.2015
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Studiu de Fezabilitate pentru „Reabilitarea/Modernizarea sistemului de mesagerie Transelectrica~ prin procedura de ~Achizitie directa~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 15.01.2015, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Departamentul Achizitii, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, etajul 2, camera 213 (tel.: 021 - 303.59.86, fax : 021 - 303.59.80), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 22.01.2015, ora 10.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Registratura, Parter, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, in atentia Departamentului Achizitii.
Persoana de contact Ovidiu MATEI.
Telefon 0720.057.069, fax : 021 - 303.59.80

Nume Fisier
Caiet de sarcini
Draft Contract
Formulare


Anunt Achizitii Publice din 16.12.2014
Noi, CNTEE Transelectrica SA, dorim sa achizitionam ~Servicii de evaluare pe baza de calcule actuariale a beneficiilor angajatilor din cadrul Transelectrica SA realizate in anul 2014~ prin procedura de ~Achizitie directa.~ .
Invitam toti operatorii economici interesati, incepand cu data de 17.12.2014, la sediul CNTEE Transelectrica SA, Departamentul Achizitii, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, etajul 2, camera 202 (tel.: 021 - 303.58.68, fax : 021 - 303.59.09), in vederea ridicarii Documentatiei aferenta intocmirii ofertelor.
Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind necesara prezentarea unei imputerniciri scrise.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este: 09.01.2015, ora 12.00
Depunerea ofertelor se va face intr-un plic sigilat la sediul CNTEE Transelectrica SA, Registratura, Parter, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti , in atentia Departamentului Achizitii.